เปิดโผ 10 อันดับแบรนด์ ที่ทำผลงานได้ดีที่สุดบนโลกโซเชียล ในครึ่งแรกของปี 2565

  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  

Thailand Zocial Awards เป็นงานประกาศรางวัลโซเชียลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 โดยจัดขึ้นเพื่อให้ความสำคัญแก่วงการโซเชียลที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศไทย และเพื่อส่งเสริมการใช้โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์ โดยมอบรางวัลเพื่อเชิดชูผู้ที่ใช้โซเชียลมีเดียยอดเยี่ยมในสาขาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในแต่ละอุตสาหกรรม, บุคคลบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง, และผู้ทรงอิทธิพลบนโซเชียล โดยในทุกๆ ปีจะมีการพัฒนาเกณฑ์การวัดผลประสิทธิภาพบนโซเชียลของแต่ละกลุ่มรางวัลร่วมกับคณะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางและพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว และได้ผลการตัดสินรางวัลที่สมบูรณ์ที่สุด

 

ทั้งนี้ บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้พัฒนาค่าชี้วัด BRAND SCORE ผ่านเกณฑ์การวัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และการพูดถึงแบรนด์บนโซเชียลมีเดีย หรือ WISESIGHT BRAND METRIC ร่วมกับคณะที่ปรึกษาในหลากหลายแวดวงเพื่อทำการเปิดโผ 10 อันดับแบรนด์ที่ทำผลงานได้ดีที่สุดบนโลกโซเชียลในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 โดยได้ทำการวัดผลประสิทธิภาพการสื่อสาร และการถูกพูดถึงแบรนด์ใน 4 ช่องทาง คือ Facebook, Instagram, Twitter และ YouTube โดยให้ความสำคัญในสองมุมมองหลักคือ 1) การวัดประสิทธิภาพเชิงปริมาณ และ 2) การวัดประสิทธิภาพเชิงคุณภาพ

 

การวัดประสิทธิภาพเชิงปริมาณ โดยพิจารณาจากจำนวนผู้ติดตาม (Follower) และการเติบโตของผู้ติดตาม, จำนวนความสนใจที่บุคคลมีต่อเนื้อหาของแบรนด์ (Interaction) และจำนวนการพูดถึงแบรนด์บนโซเชียลมีเดีย (Social Mention)

 

การวัดประสิทธิภาพเชิงคุณภาพ โดยพิจารณาจากสัดส่วนของการแสดงความคิดเห็น และการส่งต่อเนื้อหาของแบรนด์ (Comment & Share Ratio), การสนับสนุนเนื้อหาของแบรนด์โดยการแนะนำให้กับบุคคลอื่น (Advocacy), จำนวนเนื้อหาที่แสดงความสนใจซื้อที่มีต่อแบรนด์ (Intention), กระแสตอบรับและความคิดเห็นลูกค้าต่อแบรนด์ (Sentiment) และ ความชื่นชอบในเนื้อหาของแบรนด์ (Brand Love)

 

Top 10 Brand ทำผลงานได้ดีบนโซเชียลฯ ปี 2565

รายชื่อ 10 อันดับแบรนด์ที่ทำผลงานได้ดีที่สุดบนโลกโซเชียลในครึ่งแรกของปี 2565 ทั้ง 27 กลุ่มธุรกิจ มีดังนี้

 


  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  
pigabyte
การเรียนรู้ไม่มีวันจบสิ้น มาเรียนรู้และสนุกไปกับบทความ จาก MarketingOops! กันนะคะ แล้วเราจะได้ค้นพบว่าโลกของ Marketing นั้น So Sexy and Cool!