สรุปเม็ดเงินโฆษณาครึ่งแรกปี 62 มูลค่ากว่า 5 หมื่นล้าน ติดลบ 2%

  • 138
  •  
  •  
  •  
  •  

นีลเส็น (ประเทศไทย) ได้รายงานถึงการใช้งบโฆษณาผ่านสื่อช่วง 6 เดือนแรก ตั้งแต่ ม.ค. -มิ.ย. 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 พบว่า มีเม็ดเงินรวม 50,702 ล้านบาท ติดลบ 2%

สถานการณ์ของการใช้งบโฆษณาผ่านสื่อในภาพรวม ส่วนใหญ่ยังอยู่ในภาวะติดลบ เริ่มจากสื่อทีวี ซึ่งครองเม็ดเงินสูงสุด มูลค่า 33,079 ล้านบาท ลดลง 0.58 % , เคเบิล/ทีวีดาวเทียม มีมูลค่า 1,075  ล้านบาท  ลดลง 13.31% , วิทยุ มูลค่า 2,178  ล้านบาท ลดลง 3.63%  สื่อในโรงหนัง 3,681 ล้านบาท  ลดลง 4.04% , หนังสือพิมพ์ 2,388  ล้านบาท  ลดลง 17.74%  ส่วนนิตยสาร มูลค่า 515  ล้านบาท ลดลง 21.13%

ขณะที่สื่อโฆษณาที่มีการเติบโต ได้แก่  สื่อนอกบ้าน มีการใช้งบโฆษณา 3,373 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.32% , สื่อเคลื่อนที่ 3,147  ล้านบาท  เพิ่มขึ้น 6.07%  ส่วนสื่อในห้างฯ  514  ล้านบาท  ทรงตัว และสื่อดิจิทัล มีเม็ดเงินโฆษณาอยู่ราว 302  ล้านบาท

 

 


  • 138
  •  
  •  
  •  
  •