เม็ดเงินโฆษณาปี 64 เริ่มฟื้น 5 เดือนโต 7% เฉพาะ พ.ค.เดือนเดียวโต 27%

  • 331
  •  
  •  
  •  
  •  

สำรวจภาพรวม ‘อุตสาหกรรมโฆษณา’ ช่วง 5 เดือนปี 2564 เริ่มเห็นสัญญาณบวก โดยรายงานจาก ‘นีลเส็น’ พบว่า ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคมมีการใช้เม็ดเงินโฆษณาอยู่ที่ 44,956 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่เฉพาะเดือนพฤษภาคมเพียงเดือนเดียวมีการใช้เม็ดเงินไป 8,792 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่าการใช้อยู่ที่ 6,936 ล้านบาท

เมื่อเจาะลึกถึงการใช้เม็ดเงินโฆษณาตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2564 ตามประเภทของสื่อจะเห็นว่า สื่อโทรทัศน์ มีการใช้เม็ดเงินโฆษณาไป 26,782 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8%, สื่อดิจิทัล 9,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20%, สื่อในโรงภาพยนตร์ 1,660 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17%, สื่อ In-store 266 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1%

สื่อ Outdoor & Transit 4,175 ล้านบาท ลดลง 10%, สื่อสิ่งพิมพ์ 1,255 ล้านบาท ลดลง 14% และสื่อวิทยุ 1,298 ล้านบาท ลดลง 13%

สำหรับอุตสาหกรรมหลักที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2564 ได้แก่

-กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม (Food&Beverage) มูลค่า 8,106 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33%

-กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลและเครื่องสำอาง (Personal Care & Cosmetic) มูลค่า 6,587 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17%

-กลุ่มยานยนต์ (Automotive) มูลค่า 2,769 ล้านบาท เริ่มฟื้นตัวเพิ่มขึ้น 3%

ส่วนกลุ่ม Media & Marketing ซึ่งส่วนใหญ่มาจากธุรกิจการขายตรง มีการใช้เม็ดเงินโฆษณาราว 5,026 ล้านบาท ลดลง 3% และกลุ่มยา (Pharmaceuticals) 2,324 ล้านบาท ลดลง 1%

ขณะที่บริษัทที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่

อันดับ 1 บริษัท ยูนิลีเวอร์(ไทย) โฮลดิ้งส์ จำกัด มีการใช้เม็ดเงินโฆษณาไป 2,168 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 33% โดยแคมเปญที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาคือ คอมฟอร์ท อัลตร้าแคร์ ปกป้องสีและใยผ้าจากการซัก ทางสื่อทีวีมูลค่า 48 ล้านบาท รองลงมาคือ คนอร์ สูตรใหม่ หอมกลิ่นหมูเพิ่มขึ้น ทางสื่อทีวีมูลค่า 25 ล้านบาท

อันดับ 2 บริษัท เนสเล่ท์(ไทย) จำกัด มีการใช้เม็ดเงินโฆษณาไป 1,355 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 73% แคมเปญที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ได้แก่ ไมโล ประโยชน์เต็มแก้ว ทางสื่อทีวีมูลค่า 24 ล้านบาท รองลงมาคือเนสกาแฟ ทริปเปิ้ล เอสเปรสโซ่ อร่อยเข้มคูณสาม ทางสื่อทีวีมูลค่า 22 ล้านบาท

อันดับ 3 บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล(ประเทศไทย) จำกัด หรือ P&G มีการใช้เม็ดเงินโฆษณาไป 1,004 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 27% โดยแคมเปญที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา คือ รีจอยส์ ผมนุ่มสลวย พร้อมกลิ่นหอมติดผมยาวนาน ทางสื่อทีวีมูลค่า 29 ล้านบาท รองลงมาคือ พริงเกิ้ล ลุคใหม่! สุดปัง ทางสื่อทีวีมูลค่า 23 ล้านบาท


  • 331
  •  
  •  
  •  
  •