เป็นเจ้าของธุรกิจได้ง่ายแค่เข้า Biz Portal สามารถขอใบอนุญาตเปิดธุรกิจได้เบ็ดเสร็จในที่เดียว ด้วยบริการ One Stop Service

  • 13.8K
  •  
  •  
  •  
  •  

แม้ว่าประเทศไทยและโลกใบนี้กำลังประสบปัญหาอะไรก็ตาม แต่โลกของธุรกิจยังคงต้องดำเนินต่อไป เพื่อโลกยังคงสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างไม่มีสะดุด หลายครั้งที่ปัญหาก็เป็นอุปสรรคสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เทคโนโลยีจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในฐานะกลไกสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจยังคงดำเนินและพัฒนาต่อไปได้อย่างราบรื่น

หน่วยงานภาครัฐเองก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพราะธุรกิจและภาครัฐต้องจับมือเดินหน้าไปด้วยกัน ยิ่งในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ที่ทำให้ทุกคนต้องรักษามาตรการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) ทำให้เกิดความท้าทายต่อความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและธุรกิจ โดยเฉพาะการเตินทางมาติดต่อเพื่อประสานงานและดำเนินการด้านธุรกรรมทางกฎหมาย รวมถึงการค้นหาข้อมูล

โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นทำธุรกิจ ที่จะต้องประสบปัญหาในการเดินทางไปหลายสถานที่เพื่อติดต่อขอใบอณุญาตที่สำคัญในการทำธุรกิจ แต่ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามาเชื่อมต่อให้ระบบต่างๆ เกิดความร่วมมือประสานกันจนก่อเป็น New Normal ในการติดต่อประสานงานระหว่างภาครัฐและธุรกิจ ภายใต้การดูแลของ Biz Portal

ด้วยความร่วมมือของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางที่รวบรวมข้อมูลและงานบริการต่างๆ เพื่อภาคธุรกิจ จนก่อให้เกิดเป็นเว็บไซต์ bizportal.go.th ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถค้นหาข้อมูลสำหรับการดำเนินธุรกิจ รวมถึงธุรกรรมออนไลน์กับภาครัฐได้อย่างสะดวก

เพื่อให้สะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐ การสร้าง Biz Portal จึงเป็นจุดเริ่มต้นธุรกิจในแบบ One Stop Service เพื่อให้ครอบคลุมถึงกระบวนการทางธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้นประกอบกิจการ จนถึงการปิดกิจการแบบตรวจสอบได้ ช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถทำธุรกรรมกับภาครัฐแบบไม่ต้องไปยื่นเอกสารด้วยตัวเอง ลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนและลดระยะเวลาในการติดต่อราชการ โดยสามารถยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจแบบออนไลน์ได้

พร้อมกันนี้ยังได้ปล่อยภาพยนตร์โฆษณา โดยเล่าถึงเรื่องราวของผู้สื่อข่าวที่เชี่ยวชาญในการทำข่าว แต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเทคโนโลยีเข้ามา Disrupt ธุรกิจ หลายคนต้องอยู่ในสภาพ “ตกงาน” สมัครงานใหม่ก็ยากทั้งปัญหาเรื่องของทักษะและอายุ แต่ชีวิตต้องเดินต่อไปเพื่อให้ครอบครัวยังคงมีความสุข การนำความสามารถที่ถนัดมาสร้างอาชีพและธุรกิจจึงเป็นแนวคิดที่หลายคนเริ่มสนใจและปฏิบัติ

แต่การเปิดธุรกิจก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต้องมีเรื่องของระเบียบราชการเพื่อให้ธุรกิจสามารถเปิดได้ถูกต้องตามกฎหมาย แต่สถานที่ที่ต้องไปติดต่อและขั้นตอนในการดำเนินงานเป็นอย่างไรกลายเป็นอุปสรรคที่สำคัญอีกขั้น ซึ่งที่เว็บไซต์ Biz Portal ช่วยให้การเปิดธุรกิจเป็นเรื่องง่าย ทั้งการขออนุญาตเปิดธุรกิจใหม่, ต่ออายุใบอนุญาตธุรกิจ, แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต และการยกเลิกใบอนุญาต

นอกจากนี้ยังมีการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เป็นความรู้น่าสนใจในการประกอบธุรกิจ ทั้งการเริ่มต้นธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ รวมไปถึงข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และขั้นตอนในการขอใบอนุญาตต่างๆ ที่สำคัญ Biz Portal เป็นเว็บเดียวที่สามารถยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจออนไลน์แบบ One Stop Service ที่ใช้เอกสารเพียงชุดเดียว กรอกแบบฟอร์มเพียงชุดเดียว และสามารถติดตามได้ทุกใบอนุญาต รองรับการขอใบอนุญาตได้ถึง 78 ใบอนุญาตใน 25 กลุ่มธุรกิจ

ยิ่งไปกว่านั้นเว็บ Biz Portal ยังคงได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับธุรกิจที่เกิดใหม่ โดยภายในเดือนกันยายนนี้ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. และ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จะเร่งพัฒนาระบบเพื่อให้บริการในรูปแบบ Fully Service อาทิ การชำระค่าบริการ การรับใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ให้ได้อย่างน้อย 10 บริการ

ทั้งหมดนี้คือความร่วมมือจากทุกหน่วยงานภาครัฐ ที่มุ่งหวังในการให้บริการกับธุรกิจในยุค New Normal ที่สามารถทำธุรกรรมต่างๆ ได้จากที่บ้าน โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางผ่านเทคโนโลยีที่ช่วยให้การขอใบอนุญาตทางธุรกิจทำได้ง่ายๆ ขั้นตอนไม่ซับซ้อน และสามารถติดตามได้ เพื่อให้ธุรกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไปได้ ไม่ว่าจะเกิดวิกฤติสถานการณีใดๆ ขึ้นก็ตาม

เริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายๆ ที่ https://bit.ly/2EuJWEl


  • 13.8K
  •  
  •  
  •  
  •