มองอนาคตเศรษฐกิจไทย ปี 2563 สงครามการค้าลากยาว จับตาส่งออก-ท่องเที่ยว

  • 620
  •  
  •  
  •  
  •  

Economy Forecast

เชื่อว่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่สาหัสสากรรจ์ของใครหลายคน โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก ซึ่งต้องยอมรับว่าปัจจัยหลักเกิดจากสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ที่ส่งผลให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก เพื่อประเมินความเสี่ยงและความรุนแรงของสงครามการค้าในครั้งนี้ รวมไปถึงการปรับลดลงของอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยของประเทศไทยอย่างค่าเงินบาทที่ยังคงแข็งค่า ส่งผลให้ราคาสินค้าของไทยมีราคาสูงขึ้นและเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้คำสั่งซื้อจากต่างประเทศชะลอตัว  ยิ่งไปกว่านั้นยังส่งผลกระทบต่อรายได้หลักของประเทศอย่างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยด้วย เพราะนักท่องเที่ยวจะมีการใช้จ่ายที่แพงมากขึ้นจากช่วงที่ผ่านมาด้วย

Trade War

 

โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย และ บล.ไทยพาณิชย์ (SCBSเห็นตรงกันว่าปี 2020 (พ.ศ.2563) จะยังเป็นอีกปีที่สงครามการค้าระหว่างจีน-สหรัฐฯ จะยังคงสร้างความกังวลให้กับเศรษฐกิจโลก ซึ่งทาง บล.ไทยพาณิชย์ มองว่ายังมีปัจจัยบวกในภาคการผลิต โดยช่วงที่ผ่านมาภาคการผลิตทั่วโลกปรับลดความเสี่ยงด้วยการลดกำลังการผลิต แต่เน้นขายสินค้าที่มีอยู่ในคลังเป็นหลัก

Manufacturing

ส่งผลให้ตลอดทั้งปีสินค้าผลิตใหม่มีปริมาณลดลงและสินค้าในคลังก็ลดปริมาณลงเช่นกัน ปี 2020 ภาคการผลิตจึงจะหันกลับมาผลิตใหม่ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก แม้จะมีสัดส่วนเล็กน้อยแต่น่าจะเห็นภาคการผลิตมีการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อเพิ่งผลผลิตมากกว่าขึ้นกว่าในปีที่ผ่านมา (ปี 2019) รวมไปถึง “อาจจะ” มีการปรับอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงมากกว่า 1.25%

Real Estate

ขณะที่ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่าหากสถานการณ์ค่าเงินบาทยังไม่คลี่คลายสินค้าเษตร รถยนต์และการท่อง้ที่ยวจะเป็น 3 กลุ่มธุรกิจที่จะได้รับผลกระทบ นอกจากนี้ยังมีความกังวลเรื่องภัยแล้งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคการเกษตร ที่สำคัญการปรับค่าแรงขั้นต่ำยังอาจส่งผลกระทบต่อบางอุตสาหกรรมอีกด้วย ส่วนอสังหาริมทรัพย์จะยังได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ส่งผลให้ยังคงมีที่พักอาศัยรอขายสะสมจำนวนมากมาก และโครงการใหม่จะยังถูกชะลอการก่อสร้าง

เมื่อดูตลาดการท่องเที่ยวแล้ว ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดยังสามารถเติบโตได้แม้จะมีภาวะเสี่ยงจากค่าเงินบาท ซึ่งเป้นผลมาจากนักท่องเที่ยวชาวจีนยังคงมองไทยเป็นประเทศที่น่าท่องเที่ยวอยู่ เมื่อเทียยบกับประเทศท่องเที่ยวอื่นๆ ที่ชาวจีนนิยมอย่าง ญี่ปุ่น, เวียดนามและเกาหลี ทั้งนี้สินค้าส่งออกอย่างกลุ่มอิเลคทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้ามีแน้วโน้มที่ดีขึ้น ประกอบกกับเม็ดเงินที่ภาครัฐเร่งใช้จ่ายในโครงการต่างๆ จะช่วยทำให้เศรษบกิจไทยยังคงสามารถอยู่ในระดับทรงตัว

Travel

จากข้อมูลต่างๆ ชี้ให้เห็นว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2020 ยังคงได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และยังคงต้องจับตาสงครามการค้าจีน-สหรัฐฯ ว่าจะออกมาในรูปแบบใด ที่สำคัญคือการจับตาการเข้ามาสินค้าจีนในรูปแบบ Cross Border ซึ่งมีสัญญาณชัดเจนเมื่อ Alibaba ลงนามเพื่อลงทุนหมื่นล้านจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าอัจฉริยะในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

งานนี้ผู้ประกอบการและนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุน


  • 620
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา
CLOSE
CLOSE