เผยเทรนด์การรับสมัครพนักงานในปี 2019 เน้นมีความรู้เรื่องบิสิเนสและมีทักษะด้านดิจิทัล

  • 1.5K
  •  
  •  
  •  
  •  

work

หากมองภาพรวมอุตสาหกรรมในวงการธุรกิจประเภทต่างๆ เป็นที่รู้ๆ กันว่า ตัวบริษัทหรือองค์กรได้มีการปรับตัวตามกระแส Digital Disruption ที่เปลี่ยนผ่านจากการดำเนินงานแบบแมนนวลเน้นใช้บุคลากรเป็นแรงหลัก สู่ระบบดิจิทัลเน้นใช้โปรแกรมช่วยในการทำงานลูทีนเพิ่มขึ้น เมื่อเทรนด์การดำเนินธุรกิจเปลี่ยน เทรนด์การเปิดรับสมัครเพื่อหาบุคลากรให้ตรงตามคุณสมบัติของบริษัทย่อมเปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน

โรเบิร์ต วอลเทอร์ส (Robert Walters) ที่ปรึกษาด้านการสรรหาบุคลากรชั้นนำ จากประเทศอังกฤษ เผยเทรนด์คุณสมบัติของพนักงานที่บริษัทต้องการตัว ในปี 2019 ของไทยพบว่า องค์กรต่างๆ มีแนวโน้มนำเทคโนโลยีมาบริหารจัดการองค์กรเพิ่มขึ้น นอกจากพนักงานจะต้องมีความรู้ตามสายอาชีพของตนอยู่แล้ว ยังต้องมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและบิริเนสขององค์กร และที่สำคัญต้องสามารถสื่อสารได้มากกว่าหนึ่งภาษา อาทิ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน หรือภาษาญี่ปุ่น

ภาพรวมแต่ละอาชีพในปี 2019

อาชีพบัญชีและการเงิน ยังมีความต้องการอยู่เรื่อยๆ แต่ส่วนใหญ่องค์กรจะเปิดรับสมัครพนักงานเพื่อมาแทนที่คนเก่าที่ลาออกเสียมากกว่า ด้านกระบวนการทำงานฝ่ายบัญชีมีการใช้ system ช่วยในการทำงานลูทีน นักบัญชีต้องสามารถคิดวิเคราะห์ได้ เช่น บริษัทสำควรจะลงทุนในธุรกิจใหม่หรือไม่ หรือลงทุนในโปรดักส์มีความเสี่ยงหรือไม่

สายธนาคารและสถาบันการเงิน ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา องค์กรการเงินและการธนาคารมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง มีกระแสการปิดสาขาให้บริการลง แต่ไม่ได้ปิดการรับพนักงานเพิ่มขึ้นเสียอย่างเดียว เนื่องจากบริการการทำงานเบื้องหลังยังคงเดิม เช่น บริการสินเชื่อหรือไฟแนนซ์ ดังนั้นคุณสมบัติที่องค์กรต้องการคือ สามารถทำงานผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างคล่องแคล่ว

อาชีพทรัพยากรบุคคล การจ้างงานในสายอาชีพนี้ไม่ได้มีการเติบโตอย่างเห็นได้ชัด ในบางองค์กรลดจำนวนพนักงานสายนี้ด้วยซ้ำ เพราะเดิมทีอาชีพนี้จะดูแลเรื่องเงินเดือน ข้อมูลพนักงาน ซึ่งตอนนี้มีระบบเข้ามาช่วยในการจัดการ ดังนั้นพนักงานทรัพยากรบุคคลคุณสมบัติที่องค์กรณ์ต้องการคือ สามารถจัดการเชิงลึก เช่น จะทำอย่างไรให้พนักงานทั่วไปรักองค์กร ทำอย่างไรให้พนักงานในองค์กรทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

อาชีพนักกฎหมาย เดิมที่ในอดีตองค์กรจะจ้างงานนักกฎหมายแบบประจำออฟฟิศ แต่ปัจจุบันองค์กรเริ่มมีการจ้างนักกฎหมายประจำองค์กรเพิ่มขึ้น ประมาณหนึ่งคน เพื่อดูแลเรื่องสัญญา ใช้ความรู้ในด้านกฎหมายมาดูแลเรื่องการค้า เรื่องส่งออก สามารถให้ความรู้เรื่องกฎหมายแพ่งและอาญาได้ทันที ต่างจากการจ้างงานชั่วคราวที่อาจต้องใช้ระยะเวลาในการประสานงานที่มากกว่า หรืออาจไม่เข้าใจธุรกิจขององค์กรมากพอ

การขายและการตลาด องค์กรต้องการพนักงานที่มีทักษะดิจิทัลเพิ่มขึ้น มีความรู้ด้านมาร์เก็ตติ้ง อีคอมเมิร์ซ มีความรู้เกี่ยวกับดาต้า มีความรู้ด้านภาษาเพื่อติดต่อกับชาวต่างชาติที่หลั่งไหลมาทำธุรกิจในประเทศไทยเพิ่มขึ้น

สายงานวิศวกรรมและการผลิต จากปัจจัยระดับโลก อย่างสงครามการค้าจีน-สหรัฐ อาจส่งผลให้การว่าจ้างและการผลิตมาอยู่ที่ไทยแทน ด้านการทำงานมีการใช้เครื่องจักร ระบบหุ่นยนต์ทำงานอัตโนมัติ เข้ามาทำงานแทนบุคคล ตำแหน่งที่เป็นที่ต้องการคือ ฝ่ายควบคุมการผลิตและควบคุมคุณภาพ มีความคุ้นเคยกับการใช้งานเครื่องจักร

การจัดซื้อและซัพพลายเชน หากมีความรู้ด้านดิจิทัลมีโอกาสได้รับการจ้างงานที่สูงขึ้นถึง 30%-40% มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการขายและการวางแผน ในช่วงที่มีการเติบโตขออีคอมเมิร์ซ องค์กรคาดหวังว่าพนักงานจำเป็นต้องมีความรู้ในการวางแผนการจัดซื้อรวมถึงอนาคตของสินค้า ลดคอร์สสินค้าและสามารถส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อน

สายอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสายอาชีพที่ตลาดมีความต้องการค่อนข้างสูง ทักษะที่ต้องการคือ มีความเชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลงระบบดิจิทัล สามารถพัฒนาระบบมือถือ เข้าใจระบบคลาวด์ เข้าใจธุรกิจขององค์กร เพื่อนำมาออกแบบระบบขององค์กรให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“glocal” (global +local)ความได้เปรียบของพนักงาน ที่องค์กรตามหา

พนักงานท้องถิ่นที่มีความรู้ มีประสบการณ์ในระดับนานาชาติ กำลังเป็นที่หมายปองขององค์กรเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทในอนาคต โดยเฉพาะในปี 2019 ที่มีแนวโน้มในการสรรหาบุคลากรในระดับภูมิภาค


  • 1.5K
  •  
  •  
  •  
  •  
Roboots
Tech Savvy Lv.14