ไม่จำกัดแค่องค์ความรู้เดิม “Sasin – SHRM” เปิดตัวหลักสูตรระยะสั้น ปั้นมืออาชีพสายงาน HR

 • 483
 •  
 •  
 •  
 •  

แม้จะไม่มีสถานการณ์ COVID-19 แต่ “ความท้าทาย” ที่เกิดขึ้นกับภาคธุรกิจทุกอุตสาหกรรม ก็มี “คลื่น” ผลกระทบจากภาวะ Transformation” อยู่แล้ว ซึ่งแน่นอนว่ามนุษย์งานทุกคนตกอยู่ในความเสี่ยงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะส่วนที่สำคัญที่สุดที่มักถูกมองข้ามไป อย่าง “งาน HR”

ทำไม “บทบาท HR” กับการบริหารจัดการบุคลากร จึงสำคัญ และสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ในปัจจุบัน ?

เรื่องนี้ Sasin School of Management” หรือ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าใจและเห็นแนวโน้มดังกล่าวมาก่อน จึงได้พัฒนาหลักสูตรระดับสากล Advanced Diploma in HR Management” โดยร่วมกับสถาบันระดับโลกอย่าง SHRM” หรือ Society for Human Resource Management เพื่อช่วยให้องค์กร บุคลากรแผนก HR หรือแผนกอื่น ๆ ที่สนใจ สามารถยกระดับการบริหารงานบุคคลสู่ความเป็น New Normal ได้อย่างทันยุคทันสมัยและได้ประสิทธิภาพ

“เรายินดีที่ได้ร่วมมือกับ SHRM อีกครั้ง ด้วยการเปิดหลักสูตร SHRM Advanced Diploma in HR ในประเทศไทย เนื่องจากโลกทุกวันนี้กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว วิธีทำงานและวิธีจัดการต่างๆ ของเราจึงไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป จึงควรมีการอัพเดทความรู้ด้านการจัดการด้านทรัพยากรบุคคลใหม่ และนี่คือเหตุผลที่ศศินทร์และ SHRM ร่วมมือกันในครั้งนี้” ศ.ดร. เอียน เฟนวิค ผู้อำนวยการศศินทร์ กล่าว

ตอบโจทย์ Disruption จุดไฟ “Reskill – Upskill” มนุษย์งาน

โปรแกรม Advanced Diploma in HR Management เป็นหลักสูตรมาตรฐานสากล ซึ่งความร่วมมือระหว่าง 2 องค์กรอย่าง Sasin และ SHRM ยิ่งถือเป็นการการันตีคุณภาพ เพราะเมื่อจบหลักสูตรแล้วยังสามารถไปสอบ Diploma ของ SHRM ซึ่งเป็นองค์กรจากสหรัฐอเมริกาที่ได้การยอมรับอย่างกว้างขวาง

หลักสูตรนี้ได้มีการออกแบบการเรียนการสอนอย่างเข้มข้น โดยมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันระหว่าง Sasin และ SHRM องค์กรวิชาชีพ HR ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สอดคล้องกับสถานการณ์การทำงานและบริหารงานบุคคล ภายใต้ภาวะ Digital Disruption ที่ทุกธุรกิจ ทุกอุตสาหกรรมต้องปรับตัว ดังนั้น สายงาน HR ก็ต้องดำเนินการด้วยกลยุทธ์และวิถีใหม่ ๆ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน

ปั้นหลักสูตร เติมเต็มมาตรฐานงาน HR สู่การสร้างที่ทำงานแห่งอนาคต

อย่างไรก็ตาม แม้ Advanced Diploma in HR Management จะเป็นหลักสูตรระยะสั้น แต่ก็แบ่งเป็น 2 Levels คือ Basic Certificate” และ Advanced Certificate” ซึ่งแต่ละ Level จะแบ่งออกเป็น 4 Modules เปิดให้ผู้สนใจสามารถเลือกเรียนได้ตาม Levels ที่สนใจ หรือสามารถเลือกเรียนทั้ง 2 Levels ก็ได้

ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นการพัฒนาวิชาชีพด้าน HR ที่ส่งเสริมด้วยกิจกรรมความรู้ รวมถึงต่อยอดสู่การสอบรับรองคุณวุฒิซึ่งเป็นมาตรฐานสากลแก่มืออาชีพด้าน HR ภายใต้วิสัยทัศน์ “การสร้างที่ทำงานแห่งอนาคต

ประกอบไปด้วย 8 Modules ได้แก่

 • Talent Acquisition
 • Talent Development
 • Employee Engagement
 • Employee Total Rewards
 • Strategic HR Analytics
 • Strategic Workforce Planning
 • Strategic Business Partner
 • Global Strategic HR

Isaac Ahmad Sasin Executive Education Coordinator กล่าวว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลถือเป็นตำแหน่งงานที่เป็นที่ต้องการอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากถือเป็นแนวหน้าในการกำหนดนวัตกรรมขององค์กรและพนักงาน ซึ่งหลักสูตรขั้นสูงต่าง ๆ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเตรียมพร้อมผู้เชี่ยวชาญออกสู่สายอาชีพ ดังนั้น การเรียนภายในห้องเรียนจึงควรได้เรียนรู้พร้อมกับกรณีศึกษาจริง เพื่อความเข้าใจและเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์จริง เช่นเดียวกับหลักสูตรของ Sasin และ SHRM

เปิดโอกาสผู้สนใจ ต่อยอดทักษะงาน HR

“Sasin – SHRM” มองภาพเดียวกัน “สร้างที่ทำงานแห่งอนาคต” ส่งเสริมสายงาน HR ฟันเฟืองหลักองค์กร ด้วยมาตราฐาน SHRM ระดับสากล

สนใจหลักสูตร Advanced Diploma in HR Management อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/31klIoa หรือ sasin.edu เริ่มต้นเรียน 16 ต.ค.2563 – 20 ก.พ.2564


 • 483
 •  
 •  
 •  
 •