หัวใจของผู้นำอุตสาหกรรมผลิตเส้นใยสังเคราะห์ ที่ชื่อว่า “เทยิน”

 • 12
 •  
 •  
 •  
 •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

Teijin-1

ความสำคัญ ในเรื่องคุณภาพของสินค้า
ความสำคัญ ต่อบุคลากร พนักงานของเรา
และความสำคัญต่อโลกที่เราอยู่ ต่อสิ่งแวดล้อม ต่อสังคม

ด้านบน คือ สามหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจขององค์กรที่มีชื่อว่า “เทยิน” หนึ่งในผู้นำกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตเส้นใย เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ , สิ่งทอ , เครื่องนุ่งห่ม , เครื่องนอน รวมทั้งผลิตภัณฑ์สุขอนามัย อาทิ ผ้าอ้อมเด็ก ผ้าอนามัย เป็นต้น

กว่า 50 ปี ที่บริษัท เทยิน โพลีเอสเตอร์ จำกัด ได้ริเริ่มผลิตและสร้างสรรค์เส้นใยสังเคราะห์ที่เรียกว่าโพลีเอสเตอร์ พร้อมพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ในสังคมไทย เคียงคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับสิ่งที่ถือเป็นหัวใจ ในการดำเนินธุรกิจให้เกิดความมั่นคง ดังที่ได้กล่าวไปแล้วในตอนต้น

” คุณภาพของสินค้า “

คุณภาพของสินค้านั้น ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่เป็นหัวใจหลักในการในการประกอบธุรกิจ การคัดเลือกวัตถุดิบเกรดเยี่ยม จึงเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรไม่อาจมองข้าม “เทยิน” เองก็เช่นเดียวกัน วัตถุดิบเกรดดีเยี่ยม เม็ดพลาสติกที่ได้มาตรฐานถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดี

Teijin-4

ก่อนที่จะถูกนำไปใช้งานในแต่ละประเภทด้วยเครื่องจักรอันทันสมัย ด้วยความรวดเร็วของการผลิต ซึ่งสิ่งที่ทำให้เทยินได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้า ด้วยว่าการมีกำลังผลิตที่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า อีกทั้งเครื่องจักรต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการผลิตนั้น ก็ล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย สามารถเพิ่มการผลิตได้อย่างรวดเร็ว ทันใจ แต่ทว่าคงไว้ซึ่งคุณภาพที่ดีเยี่ยมและได้มาตรฐาน

” บุคลากรมีคุณภาพ องค์กรเจริญก้าวหน้า “

นอกจากเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ถือว่าเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจแล้ว บุคลากรหรือพนักงานภายในองค์กรนั้น ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน

Teijin-3

กล่าวคือ องค์กรจะก้าวไปข้างหน้าด้วยความั่นคงและยั่งยืน ส่วนหนึ่งก็ด้วยจากบุคลากรที่เต็มไปด้วยคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน
ด้วยเหตุนี้ “เทยิน” จึงให้ความสำคัญต่อบุคลากรและพนักงานภายในองค์กรเป็นอย่างยิ่ง สวัสดิการตลอดจนการเอาใจใส่ที่ดี เป็นสิ่งที่องค์กรแห่งนี้เตรียมพร้อมไว้ให้กับเหล่าพนักงาน ผู้ทำหน้าที่ขับเคลื่อนองค์กรทุกท่าน เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การฝึกอบรมดูงานทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนสวัสดิการต่างๆ อาทิ

 • หอพักพนักงานปรับอากาศ
 • รถรับ-ส่งปรับอากาศ
 • โรงอาหารปรับอากาศ
 • เงินกู้ทั่วไปและเพื่อที่อยู่อาศัย
 • ทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน
 • เบิกค่ารักษาพยาบาลของครอบครัว
 • บ้านพักตากอากาศ
 • โบนัสปีละ 2 ครั้ง
 • เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวกรณีเสียชีวิต

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและอนาคตที่เต็มไปด้วยความมั่นคง รวมไปถึงการทำงานที่จะต้องเต็มไปด้วยบรรยากาศของความสุขและสนุกกับสิ่งที่ทำ ความสุขและความสนุกที่ว่านี้เกิดจากการผ่อนคลายที่ได้รับจากองค์กร ไม่ว่าจะเป็น พื้นที่ สนามกีฬากลางแจ้งและในร่ม ห้องสันทนาการ หรือกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคี และยังหมายรวมไปถึงความปลอดภัยในคุณภาพชีวิตและทรัพย์สิน ที่ “เทยิน” แห่งนี้

” องค์กรที่ดี ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม “

โลกธุรกิจและโลกแห่งความเป็นจริง ล้วนแล้วแต่เป็นโลกใบเดียวกัน หากโลกไม่มี ธุรกิจก็อยู่ไม่ได้ ฉะนั้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คือ อีกหนึ่งหัวใจสำคัญที่ “เทยิน” ไม่อาจจะมองข้าม ความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นเจตนารมณ์ที่เทยินยึดถือมานานนับแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท การใส่ใจในการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนการลดการใช้ทรัพยากร

พร้อมทั้งดูแลขั้นตอนการผลิต เพื่อให้เกิดมลพิษน้อยที่สุด รวมไปถึงการจัดกิจกรรมเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ทั้งการรณรงค์ และให้ความรู้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้เห็นประโยชน์ของการนำกลับมาใช้ใหม่ โดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

Teijin-2

ทั้งหมดนี้คือ หัวใจหลักของการดำเนินธุรกิจที่ทำให้เทยิน สามารถยืนหยัดอยู่บนถนน สายอุตสาหกรรมผลิตเส้นใยเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมและสิ่งทอ อย่างมั่นคงกว่า 50 ปี โดยที่ปัจจุบันนั้นก็กำลังเติบโต พร้อมก้าวไปสู่อนาคตที่ดี ยิ่งกว่าที่เป็นและเห็นอยู่ มุ่งสู่ความเป็นเลิศในทุกๆ ด้าน ถ้าคุณต้องการจะก้าวไปสู่อนาคตที่ดี เราพร้อมแล้วที่จะให้คุณร่วมเป็นทีมเดียวกับเราที่ เทยิน (รังสิต-ปทุมธานี) และอยุธยา-นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

รายละเอียดเพิ่มเติม www.teijin.co.th

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


 • 12
 •  
 •  
 •  
 •