ถอดรหัสรถยนต์ไฟฟ้า เมกะเทรนด์ที่จะพลิกโฉมประเทศไทย

  • 7.7K
  •  
  •  
  •  
  •  

 

รถยนต์พลังงานทางเลือก (xEV) หรือกลุ่มที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงานหลักทั้ง รถยนต์ไฟฟ้า 100% (Battery Electric Vehicle – BEV) รถยนต์ไฟฟ้าผสม (Hybrid Electric Vehicle – HEV) และรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมเสียบปลั๊ก (Plug-In Hybrid Electric Vehicle – PHEV) กำลังได้รับความสนใจมากขึ้นจนกลายเป็นเมกะเทรนด์ไปทั่วโลก ไม่เว้นที่ประเทศไทย

เหตุผลหนึ่งในนั้นคือเรื่องการลดมลพิษและการประหยัดค่าน้ำมัน ซึ่งเป็นผลจากการที่รถยนต์เป็นสาเหตุต้นๆ ของการปล่อยมลพิษสู่บรรยากาศ รวมถึงแนวโน้มของราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากความหวั่นเกรงว่าน้ำมันจะหมดโลก ทำให้รถยนต์ xEV กลายมาเป็นทางออกที่ยั่งยืนของ 2 ปัญหาดังกล่าว ทั้งการช่วยลดการปล่อยมลพิษและลดการใช้น้ำมันของโลก

 

เปิด Insight ด้านรถยนต์ไฟฟ้าในไทย

จากผลการสำรวจความคิดเห็นของคนไทยต่อรถยนต์พลังงานทางเลือกใหม่หรือรถยนต์ไฟฟ้า (xEV) โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง GWM (Great Wall Motor) และ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า (NIDA) พบว่า คนไทยมีความสนใจในรถยนต์ไฟฟ้าอย่างมาก โดย 63.57% เคยรับรู้ รับทราบ และค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ xEV

 

 

ส่วนใหญ่รับรู้ รับทราบ และค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์พลังงานทางเลือกใหม่ ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) สูงถึง 77.17% โดยให้เหตุผลที่สนใจเพราะประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสูงถึง 83.85% ในขณะที่ 52.47% สนใจในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย

ในทางกลับกัน คนไทยส่วนใหญ่ยังลังเลกับการซื้อรถพลังงานใหม่ เพราะมีสถานีชาร์จน้อยเกินไปและราคาของรถยนต์ไฟฟ้าที่สูงเกินไป โดย 67.62% คิดว่าราคาที่จับต้องได้จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้คนไทยหันมาใช้รถยนต์ xEV ได้มากขึ้นและเร็วขึ้น

ซึ่งปัจจัยหลักที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อรถพลังงานทางเลือกใหม่ คือ ความคุ้มค่าของราคา 33.77% มีความปลอดภัยสูง 23.59% มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 11.45%

 

 

จากการสำรวจดังกล่าวยังพบว่า ผู้บริโภคชื่นชอบรถยนต์ไฟฟ้าในรูปแบบรถเก๋งหรือรถซีดานมากที่สุดถึง 46% ขณะที่รถ SUV ก็เป็นรถอีกประเภทที่ผู้บริโภคจำนวนมากต้องการปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานไฟฟ้าสูงถึง 32.08% สอดรับกับผลสำรวจที่พบว่า การออกแบบ (Design) เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้า รองจากเรื่องของราคาและนวัตกรรมที่ทันสมัย

 

ความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าของคนส่วนใหญ่

จากผลสำรวจยังพบว่า นอกจาก 67.62% ที่มองว่า ราคารถยนต์ที่สามารถจับต้องได้ ไม่แพงเกินไป เป็นปัจจัยหลักที่ช่วยเร่งให้เกิดการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นแล้ว อีก 49.16% ยังมีความเห็นตรงกันว่านโยบายรัฐที่ออกมาสนับสนุนมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมก็มีส่วนสำคัญ

 

 

ไม่เพียงเท่านี้ ยังมีผู้บริโภคถึง 35.34% มองว่าราคาค่าชาร์จไฟฟ้าถูกกว่าราคาน้ำมัน จึงทำให้สนใจที่จะเปลี่ยนจากการซื้อรถยนต์ที่ใช้น้ำมันมาเป็นรถยนต์พลังงานทางเลือกใหม่หรือรถยนต์ไฟฟ้า ที่สำคัญยังมีถึง 44.82% ที่สนใจซื้อรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่เป็นระบบ Hybrid และมีผู้ที่สนใจจะเลือกซื้อรถยนต์พลังงานทางเลือกใหม่จากแบรนด์จีน สูงถึง 44.60% โดยให้เหตุผลด้านความคุ้มค่า

แบรนด์รถยนต์พลังงานทางเลือกจากจีน กลายเป็นม้ามืดในอุตสาหกรรมรถยนต์สมัยใหม่ของไทย จากการสำรวจยังพบ insight เพิ่มเติมอีกว่า 55.28% คิดว่ารถยนต์พลังงานทางเลือกใหม่จากประเทศจีนมีราคาคุ้มค่า และ 49.16% คิดว่ามีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย นอกจากนี้ ด้วยเทรนด์ความต้องการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ 74.93% คาดหวังว่าจะมีสถานีชาร์จไฟฟ้าครอบคลุมทั้งประเทศ ในขณะที่ 63.97% ต้องการให้เป็นสถานีชาร์จไฟแบบเร็วหรือแบบ DC

 

GWM ลุยสร้าง EV Ecosystem

นั่นจึงทำให้ GWM ถอดแนวคิดและกลยุทธ์ที่จีนมาปรับใช้เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ของไทย รวมถึงการสนับสนุนของภาครัฐผ่านการบูรณาการอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าให้เติบโตผ่านนโยบายต่างๆ  อย่างเช่น การทำแผนส่งเสริมการลงทุนรถยนต์ไฟฟ้า การจัดซื้อจัดจ้างรถยนต์ไฟฟ้าของหน่วยงานภาครัฐ การเพิ่มจำนวนสถานีอัดประจุไฟฟ้าให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

 

รวมถึงการสื่อสารและให้ความรู้แก่สาธารณชนให้ทราบถึงนวัตกรรมรถยนต์ไฟฟ้าที่มีผลดีต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว และการช่วยลดปริมาณ PM2.5 ได้อย่างมีนัยสำคัญ พร้อมที่จะสนับสนุนนโยบายและร่วมส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในไทยโดยนำเสนอแนวคิด EV Ecosystem ที่สามารถใช้ต้นทุนทรัพยากรด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ที่แข็งแกร่งของไทย

เกรท วอลล์ มอเตอร์ (GWM) ยังใช้กลยุทธ์ xEV Leader ซึ่งได้ให้คำมั่นที่จะเปิดตัว 9 รุ่น ใน 3 ปี โดยในปีนี้มีการเปิดตัวรถยนต์ xEV ถึง 4 รุ่นทั้ง All New HAVAL H6 Hybrid SUV ที่ได้ส่งมอบรถยนต์ให้แก่ผู้บริโภคชาวไทยไปแล้วกว่า 2,070 คัน ภายในระยะเวลา 5 เดือนนับตั้งแต่ที่มีการเปิดตัวในประเทศไทย, ORA Good Cat ที่ปลุกกระแสรถยนต์ไฟฟ้า100% ด้วยยอดจองสะสมกว่า 2,000 คัน พร้อมก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำในตลาดรถ BEV ทันทีหลังเปิดตัว ตามมาด้วย  All New HAVAL JOLION Hybrid SUV ซึ่งเปิดตัวเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา และได้รับผลตอบรับอย่างอบอุ่นจากลูกค้าชาวไทย ด้วยยอดจองเพื่อรอส่งมอบจากแคมเปญ ULTRA DEAL มากกว่า 1,200 คัน และ ล่าสุดกับการเผยโฉมAll New HAVAL H6 Plug-In Hybrid SUV เป็นครั้งแรกในงาน มอเตอร์เอ็กซ์โป ล่าสุดที่ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมเช่นกัน

นอกจากนี้ GWM ยังเติมเต็ม EV Ecosystem ด้วยการเปิดตัว G-Charge Supercharging Station แห่งแรกในไทยพร้อมแผนการสร้างและขยาย สถานีชาร์จเร็วทั่วประเทศ เพื่อร่วมผลักดันประเทศไทยสู่สังคมยานยนต์ไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

เติมเต็มประสบการณ์สถานีชาร์จไฟด่วน

G-Charge Supercharging Station สถานีอัดประจุไฟฟ้า DC Fast Charge แห่งแรกของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองย่านธุรกิจและไลฟ์สไตล์ที่สำคัญของประเทศอย่างสยามสแควร์ สามารถรองรับการชาร์จแบบ DC Fast Charge ได้พร้อมกันถึง 6 ช่องจอด รองรับรถยนต์ไฟฟ้าทุกรุ่น ทุกแบรนด์ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

 

 

ด้วยเครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบบกระแสตรง DC กำลังสูงสุดขนาด 160kW จำนวน 3 เครื่องชาร์จ โดยมีหัวชาร์จแบบ CCS Type 2 เครื่องละ 2 หัวจ่าย รวมทั้งหมด 6 หัวจ่าย นอกจากนี้เกรท วอลล์ มอเตอร์ยังได้ร่วมมือกับบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PEA ENCOM) ติดตั้งโซลาร์เซลล์บนสถานีชาร์จ พร้อมยกระดับประสบการณ์ใช้งานของผู้บริโภคด้วยการพัฒนาฟีเจอร์ใน GWM Application ให้สามารถค้นหาสถานีชาร์จ จองเวลาในการชาร์จ ชำระค่าใช้จ่ายในการชาร์จ รวมถึงควบคุมหัวจ่ายและระบบ Smart Parking ซึ่งเป็นระบบควบคุมลานจอดรถอัจฉริยะสุดชาญฉลาด ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้บริการสถานีชาร์จและป้องกันการใช้ช่องจอดโดยรถยนต์ประเภทอื่นๆ ที่ไม่ใช่รถยนต์ไฟฟ้าได้อีกด้วย

 

 

นี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้กลุ่มรถยนต์พลังงานทางเลือกใหม่ (xEV) กลายเป็นกลุ่มรถยนต์ที่มีการเติบโตอย่างมาก ซึ่งเมื่อจากมอง 4 องค์ประกอบหลัก ทั้งความต้องการของตลาด(Demand) และผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (Supply) รวมไปถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน(Infrastructure) ที่ออกมารองรับการใช้งาน และสถานการณ์ที่ต้องการการเปลี่ยนแปลง(Disruption) ทั้งราคาน้ำมันและสิ่งแวดล้อม

เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าตลาดกลุ่มรถยนต์ xEV มีโอกาสเติบโตได้มากและมีแนวโน้มที่จะเติบโตเพิ่มมากขึ้นจากทั้ง 4 องค์ประกอบ ซึ่งมีโอกาสที่จะทำให้ตลาดรถยนต์ของไทยกลายเป็นตลาดสำคัญของกลุ่มรถยนต์ xEV ของโลกในอนาคต

 


  • 7.7K
  •  
  •  
  •  
  •