5 กลุ่มสินค้าและบริการที่สร้างการรับรู้โฆษณา ได้มากที่สุดในเดือน มิถุนายน 2556

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มายด์แชร์ (Mindshare) และ มิลวาร์ด บราวน์ (Millward Brown) ได้สำรวจความความเห็นผู้บริโภคแบบออนไลน์เกี่ยวกับกิจกรรมการตลาดและการรับรู้โฆษณาของ 5 กลุ่มสินค้าและบริการ ซึ่งตราสินค้าต่างๆเหล่านี้จะทดสอบ ความชอบ, ความสนใจในการซื้อตรานั้นๆ, พฤติกรรมผู้บริโภค และ Advocacy level

 • 1.  ประเภทเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
 • 2.  ประเภทห้างสรรพสินค้าและไฮเปอร์มาเก็ต
 • 3.  ประเภทเครื่องดื่มเสริมเพื่อสุขภาพ
 • 4.  ประเภทโทรศัพท์มือถือ
 • 5.  ประเภทประกันชีวิต

โดยครั้งนี้เป็นช่วงระหว่าง 30 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2556  โดยใช้การสำรวจ ผ่าน Online Survey จากผู้บริโภค 300 คน ในกรุงเทพ เชียงใหม่และขอนแก่น คิดเป็นจังหวัดละ 100 คน โดยแบ่งเป็นชายและหญิงเท่าๆกัน

สำหรับแบรนด์สินค้าที่ได้รับการจดจำจากโฆษณาและกิจกรรมการตลาดมากที่สุดจากกลุ่มสินค้าและบริการ 5 ประเภท คือ

brand-recalled-jun-jul-2013-1

 

 

อ่านต่อ.. การทำสำรวจยังได้แยกเฉพาะเจาะจง กิจกรรมการตลาดและการรับรู้โฆษณาในแต่ละประเภทให้อีกด้วย

 

ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก
มายด์แชร์ (Mindshare) และ มิลวาร์ด บราวน์ (Millward Brown)


 •  
 •  
 •  
 •  
 •