dtac แจงสังคม 3 ข้อ ทำไมจึงต้องร้องขอมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการ

  • 78
  •  
  •  
  •  
  •  

dtac-logo

อย่างที่ย้ำกันมาหลายครั้งว่า เดือนกันยายนนี้ dtac จะมีคลื่นย่าน 850 MHz และ 1800 MHz หมดอายุสัมปทาน ซึ่งทั้ง dtac และ CAT คู่สัมปทานได้ร่วมกันยื่นแผนคุ้มครองลูกค้าเพื่อให้สามารถใช้บริการได้ต่อเนื่อง หรือ ซิมไม่ดับ กับทาง กสทช. ไปตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน เพื่อขอให้ลูกค้าที่ยังใช้งานอยู่ในคลื่นย่านดังกล่าวได้รับความคุ้มครองและไม่กระทบการใช้งานนั้น

ล่าสุด dtac ได้ส่งเอกสารทำความเข้าใจ เกี่ยวกับการขอมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราว ออกมาอีกครั้ง โดยมีรายละเอียดเป็นการชี้แจง 3 ประเด็นหลักที่เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในสังคม ได้แก่

ไม่เยียวยา ก็ไม่มีใครเดือดร้อน

เมื่อหมดสัมปทาน หากดับโครงข่ายทันที ผู้ใช้งานที่เหลือในระบบจะไม่สามารถโทรออก รับสาย รับ-ส่งข้อความ และใช้งานเน็ตอื่นๆ ได้เพราะซิมดับ ซึ่งเป็นไปได้ว่าผู้ใช้งานเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และมีความล่าช้าในการย้ายโครงข่าย กฎหมาย กสทช. เรื่องมาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการจึงกำหนดให้ กสทช. และผู้ให้บริการ ต้องเยียวยาผู้ใช้บริการต่อไปชั่วคราวจะดับโครงข่ายไม่ได้

โดยในปี 2556 สัมปทาน truemove H และ AIS 1800 MHz ก็หมดลง แต่ทั้งสองค่ายยังคงให้บริการต่อไปตามกฎหมาย กสทช. เรื่องมาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการ โดยให้บริการถึงสองปีหลังจากสัมปทานหมดลง ดังนั้น ลูกค้า dtac จึงควรได้รับการเยียวยาตามกฎหมาย กสทช. เช่นเดียวกับลูกค้าอีกสองค่าย โดยควรสามารถใช้บริการได้ไปพลางก่อนในช่วงเปลี่ยนผ่าน ไม่ใช่ต้องซิมดับ

Remedy_23082018

dtac ขอเยียวยาเพื่อหาประโยชน์ในการใช้คลื่นฟรี

เรื่องนี้ไม่เป็นความจริง เมื่อ 6 มิถุนายนที่ผ่านมา dtac ได้ยื่นแผนคุ้มครองลูกค้าที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งยังคงใช้งานมือถือบนคลื่น 850 MHz และ 1800 MHz โดยระบุชัดในแผนว่า dtac จะจัดส่งรายได้ทั้งหมดจากการให้บริการหลังจากหักค่าใช้จ่ายแก่ กสทช. เพื่อนำส่งให้เป็นรายได้รัฐต่อไปตามที่กฎหมาย กสทช. กำหนด จึงไม่เป็นการใช้คลื่นความถี่เพื่อการค้าหากำไร แต่เป็นการให้บริการต่อไปแทนรัฐเพื่อคุ้มครองผู้ใช้งานที่ยังคงใช้งานอยู่บนคลื่นความถี่ที่หมดสัมปทานเท่านั้น

dtac ประมูล 1800 MHz แค่ 5 MHz เพราะหวังใช้คลื่นที่เหลือจากมาตรการเยียวยา

แม้บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด จะสามารถประมูลได้คลื่นจำนวน 5 MHz หรือ ได้มาทั้ง 20 MHz หรือไม่ได้คลื่นความถี่มาเลยนั้น ลูกค้าของ dtac ที่ยังใช้งานอยู่บนคลื่นความถี่ในระบบสัมปทานก็ยังจะประสบปัญหาการใช้บริการอยู่ดีและจะซิมด้บ เนื่องจากเป็นการใช้คลื่นคนละระบบ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ใช้งานกลุ่มนี้ต้องได้รับการคุ้มครองตามมาตรการเยียวยา ซึ่งลูกค้าของ AIS และ truemove H ได้รับการเยียวยาตามกฎหมาย กสทช. ในปี 2556 หลังสัมปทานหมดลูกค้า dtac ไม่ควรได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างกัน

 


  • 78
  •  
  •  
  •  
  •  
Ms.นกยูง
เมื่อโลกไม่เคยหยุดหมุน เราก็ไม่ควรหยุดเรียนรู้... ชวนคุณมาทำความรู้จักหลากหลายเรื่องราว ทั้งสาระและสีสันบนโลกดิจิทัลไปพร้อมกัน
CLOSE
CLOSE