ไทยเนื้อหอมผู้นำฝรั่งเศสชวนเครือซีพีร่วมบิ๊กอีเวนต์ระดับชาติ Choose France Summit 2023 ที่พระราชวังแวร์ซายน์

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

 

ประเทศฝรั่งเศสได้จัดการประชุมสุดยอดประจำปี Choose France Summit 2023 เพื่อส่งเสริมการลงทุนระหว่างประเทศของฝรั่งเศส ณ พระราชวังแวร์ซายส์ โดยมีนักลงทุนและนักธุรกิจชั้นนำจากทั่วโลกเข้าร่วมงานกว่า 200 ราย ในการนี้ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ และนักธุรกิจระดับโลก อาทิ “อีลอน มัสก์” ซีอีโอ เทสลา “อัลเบิร์ต บัวร์ลา” ซีอีโอ ไฟเซอร์ “โรเบิร์ต อีเกอร์” ซีอีโอ ดิสนีย์  ได้รับเกียรติจากประธานาธิบดี “เอมานูว์แอล มาครง” เชิญร่วมการประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนร่วมกับฝรั่งเศส โดยเครือซีพีมีนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ และนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร นายบุญชัย โอภาสเอี่ยมลิขิต ประธานธุรกิจ – สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และอังกฤษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ซีอีโอ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ ซีพีเอฟ ฯลฯ  ได้ร่วมประชุมหารือกับผู้นำฝรั่งเศสในด้านการค้าการลงทุน โดยเฉพาะการสร้างมั่นคงทางอาหารซึ่งฝรั่งเศสให้ความสำคัญมาก และมั่นใจว่าเครือซีพีซึ่งมีอายุยาวนานกว่า 100 ปี มีการลงทุนด้านความมั่นคงทางอาหารใน 23 ประเทศทั่วโลก มีการจ้างงาน สร้างรายได้ให้กับประเทศที่เข้าไปลงทุน จะมาร่วมมือกันสร้างความมั่นคงด้านอาหารตามความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของเครือซีพี รวมถึงด้านพลังงานทดแทน และการขนส่ง   ทั้งนี้เครือซีพีเชื่อมั่นว่าโครงการและความร่วมมือนี้จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและฝรั่งเศส นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงเข้ามาในประเทศไทย และสร้างโอกาสการจ้างงานในเศรษฐกิจท้องถิ่นทั้งของประเทศไทยและฝรั่งเศส

 

 

ในการนี้ นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า “เรามีโอกาสมากมายสำหรับเครือเจริญโภคภัณฑ์ในการรวมกลุ่มเป็นพันธมิตรกับบริษัทชั้นนำจากประเทศฝรั่งเศสเพื่อขับเคลื่อนแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วนต่าง ๆ ผ่านนวัตกรรม รวมถึงความมั่นคงทางอาหาร การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด และการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งที่ยกระดับการเชื่อมต่อระหว่างชนบทกับเมือง เราหวังที่จะขยายการค้าและการลงทุนข้ามพรมแดนกับบริษัทในประเทศฝรั่งเศส และสร้างโอกาสใหม่ ๆ สำหรับความร่วมมือทางธุรกิจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น”

ด้าน นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า “ความร่วมมือในครั้งนี้จะไม่เพียงสร้างโอกาสทางการค้า แต่ที่สำคัญกว่านั้น คือการสร้างงาน สร้างโอกาส ให้คนในท้องถิ่น รวมถึงแก้ไขปัญหาเร่งด่วนทั้ง เรื่องความยั่งยืน การดำรงชีวิต การความมั่นคงทางอาหาร การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด และโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเชื่อมต่อระหว่างเมือง”

ขณะที่ นายฟรองซัวส์ กอร์แบง ผู้แทนพิเศษของรัฐมนตรีฝรั่งเศสด้านยุโรปและการต่างประเทศด้านเศรษฐกิจกับกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งเป็นผู้ประสานงานโครงการต่าง ๆ ของประเทศฝรั่งเศส กล่าวว่า “โอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างเครือเจริญโภคภัณฑ์มีมากมาย และบริษัทต่าง ๆ ในประเทศฝรั่งเศสมีความเต็มใจในการสร้างความร่วมมืออย่างชัดเจนที่จะทำงานร่วมกัน เพื่อบรรลุผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม” ทั้งนี้ฝรั่งเศสมีความมุ่งหมายอย่างแรงกล้าที่จะเป็นหุ้นส่วนอันดับหนึ่งของเครือซีพีในยุโรป เนื่องจากมั่นใจนโยบายของเครือซีพีที่มุ่งสร้างประโยชน์ให้กับทุกประเทศที่เข้าไปลงทุน ตลอดไปจนถึงการที่เป็นองค์กรที่มั่นคงมีอายุยืนนานกว่า 100 ปีเห็นได้ว่าเครือซีพีทำธุรกิจโดยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี และเป็นองค์กรที่ริเริ่มสิ่งใหม่มาโดยตลอด  ที่สำคัญมีบทบาทอย่างมากในการสร้างความมั่นคงอาหารใน 23 ประเทศทั่วโลก ทำให้มีการจ้างงาน สร้างการเติบโตให้กับประเทศนั้น ๆ

ทั้งนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์กำลังร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในฝรั่งเศสเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมในหลากหลายสาขา ได้แก่:

 • ศึกษาโครงการพลังงานหมุนเวียน ลม แสงอาทิตย์ และเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Altervim Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่กลุ่มบริษัทถือหุ้นทั้งหมด และ Total Energies Renewables กำลังดำเนินการร่วมกันเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านคาร์บอนต่ำและช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย ด้วยศักยภาพในการผลิต 2 กิกะวัตต์ โครงการเหล่านี้สอดคล้องกับเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการลดคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ของเครือฯ ภายในปี 2573 และ 2593 ซึ่งขับเคลื่อนนโยบายการลงทุนของเครือฯ ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาด
 • การสร้างขีดความสามารถในพัฒนารถไฟความเร็วสูงและการพัฒนานวัตกรรมสำหรับโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟในอนาคต: ผ่านบันทึกความเข้าใจ (MoU)กับบริษัท Egis Rail Academy ในเดือนมีนาคม 2566 เครือฯ ได้ร่วมมือกับบริษัท Egis Rail Academy และบริษัทชั้นนำของฝรั่งเศสอื่น ๆ ในภาคส่วนนี้ เพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะให้กับพนักงานและวิศวกร ตอบสนองความท้าทายในการออกแบบ สร้าง และพัฒนารถไฟความเร็วสูงขบวนแรกของไทยที่จะเชื่อมสนามบินหลัก 3 แห่งเข้าด้วยกัน ในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor)
 • ยกระดับ การผลิตอาหารและคุณภาพอาหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะ “ครัวของโลก” จะร่วมมือกับผู้ผลิตอาหาร ประเภทนม เนื้อสัตว์ และอาหารเสริม ในประเทศฝรั่งเศส เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารฝรั่งเศสคุณภาพสูงที่คัดสรรมาอย่างดีให้กับผู้บริโภคชาวไทย ผ่านช่องทางค้าปลีกของเครือฯ นอกจากนี้ เครือฯ กำลังทำงานร่วมกับบริษัทฝรั่งเศสเพื่อหาโอกาสในการพัฒนาความมั่นคงทางด้านอาหารสำหรับทั้ง 2ประเทศ เพิ่มโอกาสในการพัฒนาการเลี้ยงกุ้งในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งโครงการนี้อยู่ในระหว่างการศึกษา
 • พัฒนาการขนส่ง การเดินทางทางอากาศ (Urban Air Mobility) และอุตสาหกรรมอวกาศของประเทศไทยให้ก้าวหน้าโดยเครือฯ มีการแสวงหาความร่วมมือกับการบินของฝรั่งเศสเพื่อเพิ่มความสามารถทางอากาศและอวกาศของประเทศไทยผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรม ตลอดจนโซลูชั่นต่าง ๆ

 

 

ทั้งหมดนี้สอดคล้องกับแนวทางของเครือฯ ที่ต้องการสนับสนุนการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนด้วยอาหาร เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีคุณภาพ เครือฯ หวังจะร่วมมือกับบริษัทฝรั่งเศสและสร้างโอกาสทางการค้าที่เป็นรูปธรรมกับพันธมิตรทางธุรกิจในฝรั่งเศส

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


 •  
 •  
 •  
 •  
 •