พานาโซนิคเผยผลการวิจัยพบอนุมูลอิสระไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ สามารถยับยั้งไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้

  • 8
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

พานาโซนิคเผยผลการวิจัยพบอนุมูลอิสระไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ สามารถยับยั้งไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้

เมื่อเร็วๆ นี้ พานาโซนิค คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น เปิดเผยถึงความร่วมมือและความก้าวหน้าด้านการยับยั้งไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) ซึ่งได้ดำเนินการร่วมกับ รองศาสตราจารย์ มาโย ยาซูกิ (Mayo Yasugi) แห่งภาควิชาสัตวศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัยสิ่งมีชีวิตและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยโอซาก้า พรีเฟคเจอร์ (Osaka Prefecture University) ผลการทดสอบพบว่าอนุมูลอิสระไฮดรอกซิล (Hydroxyl radicals) ที่มีน้ำล้อมรอบ ซึ่งมีอนุภาคเป็นอะตอมไฟฟ้าสถิตขนาดเล็กระดับนาโน สามารถยับยั้งเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้

โดยอนุมูลอิสระไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบนั้นเป็นไอออนอนุภาคที่ประกอบด้วยอนุมูลอิสระไฮดรอกซิล ซึ่งเกิดจากการใช้แรงดันไฟฟ้าสูงต่อความชื้นในอากาศและแสดงปฏิกิริยาออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน ทั้งนี้ พานาโซนิคได้วิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้เป็นระยะเวลายาวนานถึง 20 ปี นับตั้งแต่ปี 2540 พร้อมทั้งได้ตรวจสอบประสิทธิภาพหลาย ๆ ด้าน รวมทั้งการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส ตลอดจนสารก่อภูมิแพ้ และ PM2.5 ที่มีผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์*

ต่อมาในปี 2555 พานาโซนิคดำเนินการทดสอบการกำจัดไวรัสร่วมกับองค์กรภายนอกและยืนยันได้ถึงประสิทธิภาพของลักษณะทางชีวภาพทั้ง 4 กลุ่ม จากการทดสอบนี้พานาโซนิคคาดว่า “อนุมูลอิสระไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ” จะมีความสามารถในการยับยั้งไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ๆ ได้**

สำหรับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) ที่ระบาดอยู่ทั่วโลกในขณะนี้ ได้รับการทดสอบโดยพานาโซนิคร่วมกับมหาวิทยาลัยโอซาก้า ได้รับการยืนยันว่า อนุมูลอิสระไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ สามารถยับยั้งไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) ได้ โดยเป็นการทดสอบในห้องปฏิบัติการแบบปิด และไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อประเมินประสิทธิภาพในพื้นที่อยู่อาศัยที่ไม่สามารถควบคุมได้

พานาโซนิคยังคงมุ่งมั่นดำเนินการพัฒนาศักยภาพของ “อนุมูลอิสระไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ” เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากมลพิษทางอากาศ เช่น จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคใหม่ ด้วยเป้าหมายของการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพสำหรับผู้คนทั่วโลก

 

หมายเหตุ
* ข้อมูลที่เผยแพร่เป็นข้อมูลหลักจากการทดสอบ
● 12 พฤษภาคม 2552: ตรวจสอบพบผลบวกในอนุภาคน้ำที่มีประจุต่อไวรัส แบคทีเรีย และสารเคมีทางการเกษตร
● 20 ตุลาคม 2552: ตรวจสอบพบผลการยับยั้งไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในอนุภาคน้ำที่มีประจุ
● 20 กุมภาพันธ์ 2555:  ตรวจสอบพบผลการยับยั้งอนุภาคน้ำที่มีประจุต่อสารก่อภูมิแพ้จากสัตว์เลี้ยง แบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส
● 16 มกราคม 2557: อนุภาคอะตอมไฟฟ้าสถิตขนาดเล็กระดับนาโนสามารถลดอนุภาค PM2.5 และยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราที่ติดกับทรายสีเหลือง
** 26 มกราคม 2555 : ผลการยับยั้งไวรัสในอนุภาคน้ำที่มีประจุได้รับการตรวจสอบโดยการทดสอบการกำจัดไวรัสผ่านการตรวจสอบร่วมกันกับ Charles River Biopharmaceutical Services GmbH ซึ่งเป็นองค์กรทดสอบจากประเทศเยอรมนี


  • 8
  •  
  •  
  •  
  •