จริงๆ แล้วผู้บริโภครู้สึกยังไงกับโฆษณาออนไลน์ มีก็ได้ หรือไม่มีดีกว่า

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ThinkstockPhotos-481048382-700

สำหรับผู้ใช้อินเตอร์เน็ต คงคุ้นกับโฆษณาประเภทต่างๆ บางคนก็เต็มใจดู และบางก็ไม่เต็มใจ ด้วยเหตุนี้ทำให้แบรนด์ต้องใช้ความครีเอทีฟ สร้างสรรค์โฆษณาให้น่าสนใจ เพื่อสร้างความรู้สึกให้ผู้บริโภคอยากดู ล่าสุดบริษัทด้านการตลาดดิจิทัล eZanga ได้เผยผลรายงานเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับโฆษณาของผู้บริโภค ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร โดยได้แบ่งตามช่วงอายุ ดังนี้

28% ของกลุ่มสำรวจบอกว่า พวกเขายินดีที่จะเปิดรับโฆษณาบน Social Media และ 23% ของผู้ที่มีอายุ 14-17 ปี ชอบโฆษณาที่มาในรูปแบบของวิดีโอ ส่วนกลุ่มสูงอายุจะชอบโฆษณาที่มีความตรงไปตรงมา

นอกจากนี้ 31% ของกลุ่มสำรวจที่มีอายุประมาณ 35 ปี บอกว่า โฆษณาเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในสายตาพวกเขาเลย และ 60% ของผู้ที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป บอกว่า พวกเขาจะเห็นโฆษณาชิ้นเดิมบ่อยๆ ซ้ำไปซ้ำมา และ 7% ของกลุ่มสำรวจใช้ AdBlocker ซึ่งในจำนวนนี้ 17% มีอายุมากกว่า 54 ปี

การคลิกส่วนใหญ่มักเกิดจากการพลั้งมือ

eZanga เผยว่า 75% ของผู้ที่คลิกโฆษณาส่วนใหญ่จะเกิดจากความไม่ตั้งใจ หรือพลั้งมือไปคลิก

สำหรับ Sponsored content ก็ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคไม่น้อย เพราะ 37% ของกลุ่มสำรวจมีแนวโน้มที่คลิกโฆษณา Sponsored content และกลุ่มที่มีอายุ 14-34 ปี ก็รู้สึกดีกับคอนเทนต์ประเภทนี้ด้วย

แต่ในขณะเดียวกัน 83% ของผู้ใช้ AdBlocker บอกว่าไม่ชอบคอนเทนต์ที่มาจากแบรนด์ เพราะรู้สึกว่าไม่เชื่อถือในข้อมูลที่ได้รับ

โฆษณาแบบวิดีโอ

33% ของกลุ่มสำรวจบอกว่า จะดูวิดีโอผ่านมือถืออย่างน้อย 5 ครั้งต่อสัปดาห์ และ 30% บอกว่าถ้าโฆษณานั้นตลก โอกาสที่จะ Skip ก็มีน้อยลง สำหรับกลุ่ม Baby Boomers โฆษณาที่มีคนดัง หรือ Influencer จะได้รับการตอบรับที่ดีกว่า

จากข้อมูลเหล่านี้ก็แสดงให้เห็นว่า คอนเทนต์เดียวก็ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทุกเพศทุกวัย แบรนด์ควรจะกำหนดกลุ่มเป้าหมาย และศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค แล้วนำเอาข้อมูลทั้งหมดมาผลิตคอนเทนต์ให้ตรงกลุ่มจริงๆ

 

Source


  •  
  •  
  •  
  •  
  •