Uber เผย ไทยมีพาร์ทเนอร์ร่วมขับที่เป็นผู้หญิงถึง 12% มากที่สุดในภูมิภาค

  • 122
  •  
  •  
  •  
  •  

Female Driver 3-700

Uber ประเทศไทยเผยผลการสำรวจเทรนด์ของคุณแม่ยุคใหม่ พบว่า ปัจจุบันคุณแม่หรือผู้หญิงในเมืองใหญ่ที่มีการนำเทคโนโลยีมาจัดการบริหารชีวิตให้สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และผู้หญิงใช้งานแอพพลิเคชั่นเรียกรถสำหรับการเดินทางสูงสุดคือวันศุกร์และเสาร์ ระหว่าง 16:00-22:00 น. และมีผู้หญิงใช้บริการสั่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่น UberEATS สูงถึง 55%

คุณศิริภา จึงสวัสดิ์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย Uber กล่าวว่า “ข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (กุมภาพันธ์ 2560) พบว่า 86.2% ของคนทำงานใช้เวลาทํางานตั้งแต่ 35 ชั่วโมงขึ้นไปต่อสัปดาห์ โดยทุกวันนี้ผู้หญิงไทยทำงานนอกบ้านมากขึ้นและควบคู่บทบาทคุณแม่ไปด้วย ซึ่งส่วนใหญ่จะมีเวลาเลี้ยงลูกด้วยตัวเองก่อนไปทำงานและเมื่อกลับถึงบ้านเท่านั้น

ประเทศไทยมีพาร์ทเนอร์ร่วมขับสุภาพสตรีถึง 12% ซึ่งสูงที่สุดในภูมิภาค เหตุผลที่ผู้หญิงไทยตัดสินใจมาหารายได้เสริมด้วยการให้บริการรถร่วมเดินทาง

1. ภูมิใจที่ได้มีส่วนในการให้ผู้คนรู้สึกปลอดภัยให้กับผู้โดยสารสุภาพสตรี
2. หารายได้เสริมเพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครองและเลี้ยงดูลูก
3. มีโอกาสได้พบผู้คนต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะชาวต่างชาติเพื่อฝึกฝนภาษาอังกฤษ ได้แลกเปลี่ยนความคิดและวัฒนธรรม
4. ได้ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารที่เป็นคุณพ่อ คุณแม่ที่เดินทางพร้อมลูกๆ
5. มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีสำหรับนักท่องเที่ยว

เนื่องด้วยมีผู้ใช้ที่เป็นผู้หญิงจำนวนมาก Uber จึงออกแบบฟีเจอร์เพื่อรองรับความต้องการและไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงคนยุคใหม่ ที่จะช่วยให้พวกเธอปลอดภัยยิ่งขึ้น เช่น Driver Destination (พาร์ทเนอร์กำหนดจุดหมายปลายทางที่ต้องการจะไป และให้ Uber หาผู้โดยสารที่จะร่วมทางไปในทางเดียวกัน) Share your trip (การแชร์การเดินทางให้ครอบครัวหรือคนรัก) Family profile (การดูแลค่าใช้จ่ายของคนในครอบครัว) Request a ride for a loved one (เรียกรถให้คนที่คุณรัก) และ Track your order (ติดตามรายการอาหารที่สั่งใน UberEATS)

Mom features - infographics-700

 


  • 122
  •  
  •  
  •  
  •