คนอเมริกาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อะไรกัน และบ่อยแค่ไหน

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

          ผลสำรวจจาก 2,400 คนบนอินเตอร์เน็ต ช่วงวันที่ 13 เมษายน ถึง 21 พฤษภาคม 2009 ในเรื่องการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พบว่า คนอเมริกัน 3 ใน 10 หรือคิดเป็น 29% มักจะดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ รวมไปถึงเบียร์และไวน์ อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง

alcohol-beer-stat (us)
          6% บอกว่าดื่มเป็นประจำทุกวัน  
          1 ใน 5 หรือ 20% ดื่มอย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน 
          12% ตอบว่าดื่มหลายครั้งต่อปี
          6% ตอบว่าดื่มอย่างน้อยปีละครั้ง
          8% ตอบว่าดื่มน้อยกว่าปีละครั้ง
          และ 25% ตอบว่าไม่เคยดื่ม

 
ขณะที่ผู้ชายมักจะดื่มเครื่องดืมแอลกอฮอล์อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง มากกว่าผู้หญิงคิดเป็นสัดส่วน 40% ต่อ 19% และส่วนใหญ่ผู้หญิงมักจะบอกว่าไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คิดเป็น 29% และผู้ชายคิดเป็น 22%

what-people-drink

รูปตารางแสดงชนิดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่นิยมดื่มจากผลการสำรวจแยกตามเพศ

สรุปได้ว่าคนอเมริกา 1 ใน 3 ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง

คิดเป็น 33% ซึ่งในช่วงอายุ 18-32 ปี เมื่อเทียบกับช่วงอายุ 33-44 ปีนั้นจะอยู่ที่ 26%


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
@veedvil
Founder veedvil.com เว็บที่จะพาคุณไปอัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับ Technology, Gadget และ Lifestyle สนุกๆ ด้วยความที่ชื่นชอบ Social Media เลยเกิดอารมณ์อยากแชร์ให้คนอื่นได้รู้บ้าง ^__^