ภาพรวมตลาด Broadband Internet ของไทย

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

บทความต่อจาก ‘อัพเดทจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตของไทย
โดย สุมาวลี ศาลาสุข จากนักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ตีพิมพ์ลงนิตยสาร e-commerce

ได้เวลาอัพเดทตัวเลขผู้ใช้งาน Braodband Internet กันอีกครั้ง  ว่ามีจำนวนผู้ใช้อยู่ที่เท่าไหร่  มาดูกัน

 • ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทุกประเภทในประเภทศมีจำนวน 18 ล้านคน – ข้อมูลจาก บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำนวน (มหาชน)
 • ผู้ใช้บริการ Wi-Fi หลักของ True มาจาก Smart Phone เป็นจำนวนมากถึง 400,000 ราย ซึ่งแซงหน้าผู้ใช้บริการ Wi-Fi ที่มาจาก PC แล้ว

การเข้าถึงผู้ใช้งาน

จำนวนผู้ใช้บรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย

 • ปี 2552 – 10%
 • ปี 2553 – 13%

ในปี 2552 มีเพียง 10% หรือประมาณ 2 ล้านครัวเรือน  ที่มีบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ตใช้งานจากจำนวนทั้งหมด 20 ล้านครัวเรือนในประเทศไทย  และคาดว่าในปี 2553 จะเพิ่มขึ้นเป็น 13% หรือประมาณ 2.6 ล้านครัวเรือน  ที่มีบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ตใช้งาน

เขตกรุงเทพฯ  และปริมณฑล  เป็นตลาดบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ตที่มีการเติบโตมากที่สุด  มีทั้งหมด 1 ล้านครัวเรือน  โดย True มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 65%   ซึ่งในปี 2552 มีการเติบโต 20% และคาดว่าในปี 2553 จะเพิ่มขึ้นอีก 50%

ภาพรวมตลาดบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ต

 • 2552 >> 3MB
 • 2553 >> 6MB

ปี 2552 มาตรฐานความเร็วบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ตอยู่ที่ 3MB  ขณะที่กลางปี 2553 มาตรฐานความเร็วบรอดแบนด์ของ TRUE เพิ่มขึ้นเป็น 6MB

ปี 2552 ตลาดบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตมีมูลค่าประมาณ 20,000 ล้านบาท  โดย TRUE มีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 1 ใน 3 ของผู้ให้บริการบรอดแบนด์รายใหญ่ เช่น TOT และ 3BB


 •  
 •  
 •  
 •  
 •