สำรวจโอกาสค้าปลีกออนไลน์จากทั่วโลก ในปี 2015

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ หรืออีคอมเมิร์ซ สิ่งที่จะสร้างความมั่นใจในการค้าขายคือ ความเชื่อมั่นที่มีต่อผู้ซื้อ เชื่อมั่นว่าพวกเขาต้องการสินค้า และการคาดการณ์ในระยะยาว ซึ่งสิ่งที่เรากำลังจะบอกต่อไปนี้จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ E-Commerce และค้าปลีกออนไลน์ในปัจจุบัน และการคาดการณ์ในอนาคต

โดย Laboratory global ได้ทำการสำรวจผู้ใช้อินเตอร์เน็ตจากทั่วโลก เกี่ยวกับปริมาณผู้ใช้อินเตอร์เน็ต และคาดการณ์ค่าใช้จ่ายในตลาดอีคอมเมิร์ซในปี 2015 พบว่า ประเทศอังกฤษมีแนวโน้มจะใช้จ่ายมากที่สุด ตามมาด้วยสหรัฐฯ และออสเตรเลีย

และประเทศที่จะมีการเติบโตด้านประชากรมากที่สุดในปี 2016 คือ จีน และอินเดีย

สำหรับประเทศที่คาดว่าจะมีมูลค่าตลาดค้าปลีกออนไลน์สูงที่สุดคือ อังกฤษ ตามมาด้วยจีน และเยอรมัน

นอกจากนี้ ประเทศที่มีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตออนไลน์บนพีซี หรือแท็บเล็ตมากที่สุดคือ บราซิล อยู่ที่ 5.26 ชั่วโมง ซึ่งก็สอดคล้องกับการใช้อินเตอร์เน็ตบนสมาร์ทโฟนด้วย อยู่ที่ 3.47 ชั่วโมง

Top 25 ประเทศที่มีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตมากที่สุด (สีเหลือง: ปี 2015, สีฟ้า: ปี 2018) อันดับหนึ่งคือ ประเทศจีน ส่วนประเทศไทย อยู่ในลำดับที่ 23

ในส่วนของข้อมูลอื่นๆ สามารถดูได้จาก Infographic ด้านล่างนี้

search-laboratory-global-opportunity-infographic700
แหล่งที่มา

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •