แนวโน้มผู้ใช้ Social Network

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ขณะนี้ ความสนใจของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกหันมายังกลุ่มเว็บไซต์ที่ให้บริการสังคมออนไลน์  อย่าง Hi5, Facebook, Myspace และอื่นๆ  ปัจจุบันทั่วโลกมีเว็บไซต์ประเภท Social Network (สังคมออนไลน์) มากกว่า 1,200 ล้านคน  ในขณะที่ประเทศไทยความสนใจและความนิยมในเว็บไซต์ Social Network เมื่อปี 2007 และปัจจุบันก็ยังมีไม่มากนัก   สำหรับเว็บไซต์ที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุดจากการสืบค้นข้อมูลปี 2008 คือ Facebook  รองลงมา คือ Hi5, Friendster, Myspace และ LinkedIn

social_network

นอกจากนี้ เว็บไซต์เหล่านี้ยังเริ่มขยายขอบเขตไปสู่บริการผ่านทางมือถืออีกด้วย  โดย Myspace มีจำนวนสมาชิกในระบบมือถือมากถึง 7 ล้านคน และ Facebook มีจำนวนสมาชิกในระบบมือถือประมาณ 4 ล้านคน

ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ใช้ Social Network ผ่านมือถือในปี 2007 มีจำนวนทั้งหมด 82 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 2.7 ของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือทั่วโลกในปี 2007  และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 803 ล้านคนในปี 2012

Source:
รายงานผลสำรวจ กลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2551
โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สำรวจเมื่อ สิงหาคม – กันยายน 2551


  •  
  •  
  •  
  •  
  •