Asia Pacific Advertising ไตรมาสแรกของปี 2009

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

APAC Ads Q1 2009

ภาพรวมโฆษณายังคงลอยตัวในช่วงไตรมาสแรกของปี 2009 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2008
 
               ในช่วงสิ้นปี 2008 สภาวะเศรษฐกิจโลกที่ตกต่ำได้ส่งผลกระทบในเชิงลบที่ต่ำลงทางด้านการใช้จ่ายทางด้านโฆษณาและมีผลกระทบไปยังตลาดทั่วโลก โดยเฉพาะ ในประเทศเเทบแทบยุโรปและอเมริกา ซึ่งกลุ่มประเทศเหล่านี้ประสบปัญหา มากกว่าที่ใดๆในโลก อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่า กลุ่มประเทศ ในแถบเอเชียแปซิฟิก Asia Pacific (APAC) จะได้รับผลกระทบที่ย่ำแย่่จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ตกต่ำน้อยกว่าที่ใดๆในโลก การขยายตลาดในช่วงไตรมาสปลายปี 2008 จนถึงในช่วงไตรมาส แรกของปี 2009 ได้แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตลาดหลักของกลุ่มประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิกนั้นต่างได้ประสบปัญหาเงื่อนไขของสภาวะทางเศรษฐกิจในการปฎิเสธที่จะยอมรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสื่อการโฆษณา โดยกลุ่มตลาดส่วนใหญ่ในแถบประเทศเอเชียแปซิฟิกเหล่านี้ต่าง ได้ปฎิเสธกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาอย่างต่อเนื่อง และการร่วมมือการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคนั้นได้ลดลงในปีต่อมา ส่งผลให้กลุ่มประเทศแถบเอเชียแปซิฟิกทั้งหมดได้ต่างร่วมลงนามในการลดจำนวนค่าใช้จ่ายทางด้านโฆษณาให้ลดลง

               ในขณะที่ผลกระทบการล่มสลายทางด้านการเงินในการโฆษณาแต่ละประเทศนั้นได้ได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลกระทบนี้เกิดขึ้นกับตลาดหลายๆแห่งในช่วงปลายปี 2008 และเป็นผลกระทบในช่วงไตรมาสแรกในช่วงปี 2009 ผลกระทบนี้ได้แสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ที่ค่อนข้างชัดเจนว่าค่าใช้จ่ายทางด้านการตลาดในขอบเขตทางภูมิภาคนั้นเป็นที่ซบเซาลงโดยสื่อมวลชนหลักของกลุ่มตลาดทั้งหมดโดยมีบริษัท Nielsen ได้ระบุไปยังสถานนีโทรทัศน์ทั่วไปว่า สิ่งพิมพิ์ทางด้านหนังสือพิมพิ์และนิตยสารมีการเจริญเติบโตเพียง 10% เท่านั้นถ้าเทียบกับไตรมาสแรกในช่วงปี 2008  นาย Richard Basil-Jones ผู้บริหารการจัดการของกลุ่ม Asia Pacific,Nielsen Media International ได้กล่าว่า  “แม้กระทั่งในประเทศจีนซึ่งเป็นแหล่งหลักทางด้านการเจริญเติบโตทางด้านธุรกิจโฆษณาในช่วงปีที่ผ่านๆมานั้นยังไม่มีความเข้มแข็งพอในการขยายการตลาดได้ตามอนาคตที่วาดหวังไว้โดยมีการวัดถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงต่อปีเพียง 2% ในช่วงปี 2008 ที่ผ่านมา และมีการวัดอัตราการเปลี่ยนแปลงถึง 17% ในช่วงไตรมาสที่ 4 ในปี 2008 เท่านั้น”

               ถึงแม้ว่าผลสถิติจากตลาดทั้ง 6 แหล่งได้ให้การปฎิเสธถึงข้อมูลในช่วงไตรมาสที่ ในปี 2008 ว่าการเจริญเติบโตทั้งหมดนั้นมีเพียงแค่ 10% ก็ตามในประเทศทั้งหมด 9 ประเทศในปัจจุบัน การเจริญเติบโตเพียง 0% สำหรับงบประมาณค่าใช้จ่ายนั้นเป็นสิ่งที่ไม่คาดไว้ สำหรับข้อมูลที่ค่อนข้างชัดเจนโดยบริษัท Nielson ได้บันทึกข้อมูลจากประเทศต่างๆพอจะสรุปได้ว่า สื่อวิทยุการกระจายเสียง กิจกรรมนอกสถานที่ รายการโทรทัศน์แบบจ่ายตามความต้องการ อุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อทางดด้านต่างๆ ได้มีการเติบโตเพิ่มขึ้น 1.3% ในช่างไตรมาสแรกของปี 2009

9 ประเทศในช่วงเดียวกัน Q1 ‘09 เทียบกับ Q1 ‘08:

 • Thailand        -1% 
 • Malaysia        -3%
 • New Zealand  -4%
 • India             -6%
 • Australia        -11%
 • Singapore      -14%
 • South Korea   -19%
 • Taiwan          -22%
 • Hong Kong     -5%

มีแค่ 3 ประเทศที่มีอัตราเพิ่มขึ้น ช่วงเดียวกัน Q1 ‘09 เทียบกับ Q1 ‘08:

 • Indonesia (20%)
 • China (2%)
 • Philippines (8%)

ข้อมูล: Nielsen


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
@veedvil
Founder veedvil.com เว็บที่จะพาคุณไปอัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับ Technology, Gadget และ Lifestyle สนุกๆ ด้วยความที่ชื่นชอบ Social Media เลยเกิดอารมณ์อยากแชร์ให้คนอื่นได้รู้บ้าง ^__^