ผลสำรวจชี้ สมาร์ทโฟน เป็นดีไวซ์ที่คนส่วนใหญ่ใช้เช็คเมลมากที่สุด

  • 377
  •  
  •  
  •  
  •  

shutterstock_251238463ขึจจ

จากการสำรวจของ Return Path พบว่า คนส่วนใหญ่เช็คอีเมลผ่านการใช้สมาร์ทโฟน ทั้งนี้ ผลสำรวจดังกล่าวมาจากดาต้าเบสของอีเมลกว่า 27 ล้านฉบับทั่วโลก โดยเก็บข้อมูลระหว่างเดือนพฤษภาคม 2016 – เมษายน 2017

55% ของอีเมลกว่า 27 ล้านฉบับถูกเปิดอ่านขณะใช้สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่ เมื่อเทียบระหว่างปี 2012 และปี 2017 การเช็คเมลผ่านสมาร์ทโฟนมีเปอร์เซ็นต์เพิ่มสูงขึ้นถึง 26%, 28% เปิดผ่าน Webmail หรือโปรแกรมรับ-ส่งอีเมลที่ติดตั้งบน Server และ 16% เปิดผ่านเครื่องเดสก์ทอป

environment-returnpath-240717

นอกจากนี้ 59% ของผู้ใช้เช็คเมลผ่าน Webmail ใช้ Gmail

webmail-returnpath-240717

สำหรับดีไวซ์ที่ใช้ ส่วนใหญ่ใช้ iPhone เกือบ 60% ตามมาด้วย iPad และ Android ในสัดส่วนเท่าๆ กัน

mobile-returnpath-240717

ในส่วนของการใช้งานผ่านเดสก์ทอป 50% ใช้ Apple Mail ตามมาด้วย Outlook 41%

desktop-returnpath-240717

Source


  • 377
  •  
  •  
  •  
  •