ไทย ติดอันดับ 2 ของประเทศที่มีจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านมือถืออย่างเดียวมากที่สุด

  • 559
  •  
  •  
  •  
  •  

 

thaisocial

Globalwebindex เผยผลสำรวจที่น่าสนใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของคนทั่วโลก โดยเก็บข้อมูลจากผู้ใช้อินเตอร์เน็ตใน 40 ประเทศ พบว่า 15% ของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตใช้งานผ่านมือถืออย่างเดียว โดยไม่ได้ใช้อุปกรณ์อื่นๆ ร่วมด้วย และ 79% ใช้งานผ่านหลายอุปกรณ์

นอกจากนี้ ผลสำรวจยังได้ระบุเป็นรายประเทศ พบว่า ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส (UAE) เป็นประเทศที่มีผู้ใช้อินเตอร์ผ่านมือถืออย่างเดียวมากที่สุด (เกือบ 40%) ตามมาด้วยประเทศไทย อยู่ที่ 35% และมาเลเซีย เกือบๆ 35% ส่วนประเทศที่อยู่ในอันดับสุดท้ายของผลการสำรวจคือ สหรัฐอเมริกา และอังกฤษ ซึ่งไม่ได้หมายความว่าพวกเขาไม่ใช้อินเตอร์เน็ต แต่ใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นด้วย ไม่ใช่แค่สมาร์ทโฟนอย่างเดียว

cotd-charts-6-dec-2016-700
Source


  • 559
  •  
  •  
  •  
  •