มากกว่าครึ่งของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ “เล่นเกม”

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

คาดว่าพวกเราหลายๆ คน คงไม่ได้แปลกใจมากนักที่จะทราบว่าตัวเลขของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือส่วนมากนั้นจะมีโทรศัพท์มือถือไว้เล่นเกม

MarketingCharts ได้ทำการสำรวจผู้ใช้โทรศัพท์มือถือจำนวน 2,425 คนจากประเทศอเมริกาและอังกฤษ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนมากกว่า 52% เคยเล่นเกมผ่านโทรศัพท์มือถือ และจากข้อมูลของ PopCap ยังพบว่าชาวอังกฤษนิยมเล่นเกมมากกว่าชาวอเมริกัน จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามฝั่งประเทศอังกฤษมีถึง 73% ซึ่งมากกว่าฝั่งอเมริกาที่มี 44% ที่ตอบว่าเคยเล่นเกมผ่านโทรศัพท์มือถืออย่างน้อยหนึ่งครั้ง

กลุ่มผู้เล่นเกมผ่านโทรศัพท์มือถือ

นอกจากนี้ ยังพบว่าจำนวน 33% ของผู้ตอบแบบสอบถามได้เล่นเกมในเดือนที่ผ่านมา และ 24.6% เล่นเกมในสัปดาห์ก่อนหน้าการทำสำรวจ 

และเมื่อเปรียบเทียบจากผู้ใช้โทรศัพท์มือถือประเภท Smartphone และ Feature phone แน่นอนว่ากลุ่ม Smartphone นั้นเล่นเกมมากกว่าคือ 83% ของกลุ่ม Smartphone นั้นเล่นเกมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วนกลุ่ม Feature phone ก็เล่นเหมือนกัน แต่มีเพียง 58%

หญิงกับชาย ใครเล่นเกมบนโทรศัพท์มือถือมากกว่ากัน

จากข้อมูลของ Popcap ในเดือนกุมภาพันธ์ 2011 พบกว่า 55% ของผู้เล่นเกมบนโทรศัพท์มือถือนั้นเป็นผู้ชาย  ส่วนผู้หญิงมีเพียง 45%  แต่หากดูผลสำรวจของกลุ่มที่ใช้เครือข่ายผ่าน AT&T จะเห็นว่าหญิงชายมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน

อายุของคนเล่นเกม

ส่วนมากจะอยู่ในกลุ่ม 25-34 (28%) ตามด้วยกลุ่มที่อายุมากขึ้นคือ 45-54 (21%) และ 35-44 (19%) ส่วนกลุ่มวัยรุ่นนั้นมีน้อยกว่า (16%) อาจเป็นเพราะกำลังซื้อของเครื่องโทรศัพท์มือถือที่มี่น้อยกว่ากลุ่มผู้ใหญ่ก็เป็นได้

(via MarketingCharts, PopCap)


  •  
  •  
  •  
  •  
  •