สำรวจการดูทีวีแบบ OTT พร้อมดีไวซ์ที่ดู และแพลตฟอร์มที่ใช้

  • 320
  •  
  •  
  •  
  •  

shutterstock_614868644-700

จากผลวิจัยล่าสุดของ comScore เผยว่า ปัจจุบันประชากรในสหรัฐฯ ส่วนใหญ่ มีการรับชมโทรทัศน์แบบ Over-the-Top (OTT) หรือการดูโทรทัศน์ผ่านอินเตอร์เน็ต ทั้งนี้ ผลการสำรวจดังกล่าวจัดทำขึ้นในเดือนเมษายน 2560 ที่ผ่านมา จากกลุ่มสำรวจจำนวน 12,000 ครัวเรือน ในจำนวนนี้ 54% เชื่อมต่อ Wifi ในการดูโทรทัศน์แบบ Over-the-Top

ott-comscore-140717 hardware-comscore-140717

ในส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้ ส่วนใหญ่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟนเป็นหลัก สำหรับแพลตฟอร์มที่ใช้มากที่สุด อันดับหนึ่งคือ Netflix 40% ตามมาด้วย YouTube 18%

platforms-comscore-140717

Source


  • 320
  •  
  •  
  •  
  •