[อัพเดท] มูลค่าการใช้สื่อโฆษณาดิจิทัลของไทย ปี 2554 และ ปี 2555

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

อัพเดทตัวเลขข้อมูลล่าสุดจากงาน #DAATday เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา โดยสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) หรือ (DAAT: Digital Advertising Association (Thailand))   DAAT ยังได้เปิดเผยตัวเลขเม็ดเงินจากการใช้สื่อดิจิทัลในตลาดโฆษณาดิจิทัลของไทย จาก 10 Digital Agency ที่เป็นสมาชิก  ถึงตัวเลขเม็ดเงินจากการใช้สื่อดิจิทัลในปี 2554 และปี 2555 ซึ่งรวมถึงภาพรวมการใช้สื่อดิจิทัลในแต่ละประเภท

สัดส่วนมูลค่าเม็ดเงินโฆษณาเปรียบเทียบระหว่างสื่อออฟไลน์และสื่อดิจิทัล

ในปี 2554/2011 มูลค่าเม็ดเงินโฆษณาของสื่อดิจิทัลมีเพียง 1.92% ของสื่อโฆษณาทั้งหมดของไทย  เติบโตขึ้นเป็น 2.72% ในปี 2555/2012  ซึ่งนับว่ายังเป็นตัวเลขที่น้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ถึงกระนั้น การเติบโตของสื่อโฆษณาดิจิทัลของไทยจะสามารถเติบโตขึ้นได้อีกมาก 

สื่อโฆษณาดิจิทัลเติบโตขึ้นถึง 48.03%

ตัวเลขอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัลในทุกประเภทสื่อดิจิทัลมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจาก 2,005 ล้านบาท เป็น 2,968 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 48.03%   โดยมูลค่าของสื่อดิจิทัลทั้งหมดมีสัดส่วนอยู่ที่ 1.92% ของภาพรวมอุตสาหกรรมโฆษณาในปี 2554 และ 2.74% ในปี 2555

การรวบรวมข้อมูลของทาง DAAT ยังได้แบ่งแยกตามประเภทอุตสาหกรรม โดยรวมทั้งสิ้น 19 อุตสาหกรรม ได้แก่ Alcohol Beverages, Automobile, Clothes & Accessory, Consumer Electronic, Education, Finance & Insurance, Food & Beverage Non-alcohol, Food Outlets and Restaurant, Government Sector, Household Product, Media &  Marketing, Personal Care Product, Petrol, Pharmaceutical, Real Estate, Retail shop, Telecommunications, Travel & Leisure & Hospitality และ Website

นอกจากนี้ ยังได้รวบรวมนำเสนอข้อมูลแบ่งตามประเภทของสื่อโฆษณาดิจิตอลไว้ทั้งหมด 6 ประเภท ได้แก่ Display Ad, Social, Creative (รวม Production), Mobile และรวมประเภทที่เหลือไว้ในประเภทอื่นๆ  และเพื่อความเข้าใจตรงกัน ทาง DAAT ได้จำแนกรายละเอียดของสื่อดิจิทัลแต่ละประเภทไว้ ดังนี้

DISPLAY:  ซึ่งรวมถึง Banner ad / Banner in game / FB ad SEARCH SEO / SEM / mobile search
SOCIAL:  ซึ่งรวมถึง Page management / Blogger / Seeding / Influencer
CREATIVE:  ซึ่งรวมถึง Web / Production for social and digital OOH / FB App
MOBILE:  ซึ่งรวมถึง Mobile ad / Mobile app / SMS
OTHERS:  ซึ่งรวมถึง Including sponsorships

 

ภาพรวมการใช้สื่อโฆษณาดิจิทัลแบ่งตามประเภทอุตสาหกรรม ปี 2554/2011 

 

ภาพรวมการใช้สื่อโฆษณาดิจิทัลแบ่งตามประเภทอุตสาหกรรม ปี 2555/2012

 

สำหรับประเภทอุตสาหกรรมที่มีการใช้โฆษณาดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใน 2-3 ปีที่ผ่านมา คือ อุตสาหกรรมยานยนต์ ที่มีเม็ดเงินเพิ่มจาก 142 ล้านบาท เป็น 270 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 128 ล้านบาท  ส่วนอุตสาหกรรมเพื่อความงามและเครื่องสำอางเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนมูลค่าการใช้สื่อโฆษณาดิจิทัลมากที่สุดด้วยสัดส่วน 16.16% ในปี 2555 หรือประมาณ 480 ล้านบาท    สำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมยานยนต์นั้นไม่ได้ต่างกันมากนัก กับมูลค่าการใช้สื่อโฆษณาดิจิทัลประมาณ 194.3 ล้านบาท 172.5 ล้านบาทและ 158.5 ล้านบาทตามลำดับ

 

2 กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการใช้สื่อโฆษณาดิจิทัลมากที่สุด

 

นอกจากนี้ ทางสมาคมโฆษณาดิจิทัลยังได้ทำรายการมูลค่าเม็ดเงินโฆษณาในแต่ละประเภท และยังพบว่าโฆษณาดิจิทัลประเภทดิสเพลย์ (Display) มีสัดส่วนประเภทโฆษณาสูงสุดที่ 55% ตามด้วยเสริช (Search) 13% โซเชียล (Social) 8% และครีเอทีพ โปรดักชั่น (Creative Production) 18%

 

ภาพรวมการใช้สื่อโฆษณาดิจิทัลแบ่งตามประเภทสื่อโฆษณาดิจิทัล ปี 2554/2011

 

ภาพรวมการใช้สื่อโฆษณาดิจิทัลแบ่งตามประเภทสื่อโฆษณาดิจิทัล ปี 2555/2012

 

มูลค่าของการใช้สื่อโฆษณาดิจิทัลในปี 2013

ทาง DAAT ได้ประเมินการใช้สื่อโฆษณาดิจิทัลของไทยในปี 2013  โดยคาดว่าจะเติบโตจาก 2,968 ล้านบาท ไปถึงตัวเลข 4,500 ล้านบาท และคาดว่ามูลค่าสื่อโฆษณาดิจิตอลจะมีสัดส่วนถึง 4% ของสื่อโฆษณาโดยรวมทั้งหมด

 

เกี่ยวกับ DAAT สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย)

DAAT ก่อตั้งขึ้นในเดือนมิถุนายน 2555 โดยกลุ่มคนโฆษณาซึ่งมาจากดิจิทัลเอเยนซีชั้นนำของไทย เพื่อสร้างผลประโยชน์ให้กับบริษัทและอุตสาหกรรมออนไลน์ รวมถึงผู้บริโภค รวมทั้งเพื่อยกระดับธุรกิจโฆษณาดิจิทัล   

วัตถุประสงค์หลักของสมาคมคือ เพื่อเผยแพร่คุณค่าของงานโฆษณาดิจิทัล, เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายความต้องการของงานโฆษณาดิจิทัล, และสร้างความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิก รวมทั้งเพิ่มพูนมาตราฐาน ข้อกำหนดต่างๆ ในวิชาชีพของการโฆษณาดิจิทัล


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Tukko Nathida
Tukko Nathida
ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ MarketingOops.com กับความตั้งใจในการนำเสนอเนื้อหาที่ทันเหตุการณ์ และเกิดประโยชน์ ให้สามารถนำเนื้อหาความรู้ และ Insight ไปต่อยอดกับอนาคตของธุรกิจ และการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยี ครีเอทีฟ การตลาด โฆษณา และสตาร์ทอัพ