Data Analytics ศาสตร์แห่งข้อมูลที่ช่วยทำการตลาดได้ดีขึ้น

 • 172
 •  
 •  
 •  
 •  

ในปัจจุบันที่เทคโนโลยีนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และตลอดเวลา ทำให้การตลาดเพื่อทำให้ธุรกิจนั้นเติบโตก็มีการแข่งขันกันสูงขึ้น ทำให้ทุกแบรนด์นั้นพยายามหาทางทุกวิถีทางที่จะทำให้ตัวเองนั้นเติบโตขึ้น นอกจากการทำการตลาดอย่างที่เคยทำในอดีต ปัจจุบัน Digital Marketing ก็เป็นส่วนสำคัญในการตลาดที่เกิดขึ้น ทำให้แบรนด์หรือองค์กรนั้นสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคให้มากขึ้น และด้วย Digital Marketing นี่เองทำให้องคืกรหรือบริษัทนั้นมีข้อมูลมากมาย ๆ ที่เกิดขึ้นมา หลาย ๆ คนที่ทำการตลาดไม่รู้ว่าข้อมูลนี่มีความสำคัญอย่างไร และจะช่วยธูรกิจและการตลาดได้ยังไง วันนี้จะแนะนำให้รู้จัก Data Analytics ซึ่งเป็นศาสตร์ที่จะมาช่วยทำให้การตลาดและโฆษณานั้นดีขึ้น

 

Data Analytics คืออะไร 

Data Analytics นั้นเป็น Business Intelligence อย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นศาสตร์ของการใช้ข้อมูลต่าง ๆ จากที่ต่าง ๆ มาร่วมวิเคราะห์รวมกัน เพื่อปรับปรุงธุรกิจ หรือการตลาด ซึ่ง Data Analytics นั้นเป็น Business Analytics อย่างหนึ่ง โดย  Business Analytics เป็นวิธีการที่ใช้ข้อมูลเทคโนโลยีด้านสารสนเทศ เข้ามาทำการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อช่วยในการดำเนินธุรกิจ ซึ่ง Business Analytics  แบ่งเป็น 3 แบบคือ

 1. Descriptive Analytics เป็นรูปแบบการใช้ข้อมูลแบบพื้นฐานที่สุด โดยเน้นการอธิบายว่ากำลังเกิดขึ้น หรืออาจจะเกิดอะไรขึ้น สามารถอธิบายถึงสาเหตุการเกิดต่าง ๆ ได้ว่าทำไม ซึ่ง Descriptive Analytics ตัวอย่างคือรายงานธุรกิจ รายงานด้านการทำ Campaign หรือโฆษณา หรือรายงานผลดำเนินงานที่ผ่านมา เป็นข้อมูลพื้นฐานที่แสดงผลในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้เราได้รับทราบ
 2. Predictive Analytics เป็นรูปแบบการใช้ข้อมูลที่มีความซับซ้อนขึ้นมา โดยจะเป็นการ “พยากรณ์” หรือ “ทำนาย” สิ่งที่กำลังเกิดขึ้น โดยใช้ข้อมูลในอดีต ร่วมกับโมเดลทางคณิตศาตร์ต่าง ๆ หรือร่วมกับการทำ Data Mining    นอกจากนี้ Predictive Analytics ยังทำให้เราสามารถวิเคราะห์หาโอกาสและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ด้วย เช่นการรู้เทรนด์ทางการตลาด การพยากรณ์ยอดการขายหรือการทำ Campaign ว่าจะมีคนร่วมเท่าไหร่ หรือมี ROI เท่าไหร่
 3. Prescriptive Analytics  เป็นรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูล ที่มีความซับซ้อนและยากที่สุด เพราะไม่เพียงพยากรณ์หรือทำนายว่าอะไรจะเกิดขึ้น แต่ยังให้คำแนะนำในทางเลือกต่าง ๆ  และผลแต่ละทางเลือกว่าจะมี Pros & Cons อย่างไร  โมเดลของ Prescriptive Analytics นั้นจะสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามข้อมูลที่เพิ่มเติมเข้ามามากขึ้น และ Prescriptive Analytics นี้ยังเป็นการใช้ข้อมูลที่มากที่สุด และเกี่ยวพันกับเรื่อง Big Data เป็นอย่างมาก

Screen Shot 2558-06-14 at 3.23.18 PM

Data Analytics มีความสำคัญอย่างไร 

Data Analytics นั้นมีความสำคัญในยุคนี้อย่างมาก  เพราะกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นผ่านโลกออนไลน์นั้นมีอัตราการเพิ่มสูงขึ้นในทุก ๆ ปี การเข้าใจข้อมูลที่เข้ามา และสามารถวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูลนั้นได้ ทำให้เราสามารถได้เปรียบและปรับปรุงกระบวนการทางการตลาด หรือประสบการณ์ของคนซื้อได้ดีขึ้น การตัดสินใจและดำเนินการทางการตลาดผ่านทางข้อมูลนั้นจะช่วยทำธุรกิจได้ดีกว่า การใช้สัญชาตญาณอย่างเดียว จากข้อมูลของ Adobe นั้น 1 ใน 4 ของนักการตลาดต่างประเทศนั้นให้ความสำคัญกับข้อมูลมากและจะเป็นเรื่องใหญ่ในปีนี้

11246018_929843940391530_7256745890382448897_n

เราจะเห็นได้จากกระแสทางต่างประเทศ ที่หลาย ๆ องค์กรนั้นมีวัฒนธรรมที่เรียกว่า Data Driven หรือใช้ตัวเลขและข้อมูลนั้นขับเคลื่อนองค์กร หรือกลยุทธ์ทางการตลาด การเข้าใจข้อมูลต่าง ๆ และนับข้อมูลมาเชื่อมโยงกันจากสื่อต่าง ๆ จะทำให้การตลาดและการเข้าใจผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถทำให้ผู้บริโภคนั้นมีประสบการณ์ที่ดีขึ้นจากการปรับแต่งกระบวนการทางการตลาดและการโฆษณาให้เหมาะสมกับผู้บริโภค ที่สำคัญคือยังสามารถทำนายความต้องการ หรือสร้างโอกาสทางการตลาดในอนาคตได้จากการใช้ข้อมูลเหล่านี้

Screen Shot 2558-06-14 at 3.25.58 PM

ลองทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีในตอนนี้เช่น ข้อมูลการเข้าหน้าเว็บ, ข้อมูลของผลโฆษณาต่าง ๆ และข้อมูลจาก Social Listening Tools หรือ Marketing Tools ทั้งหลาย ลองนำข้อมูลเหล่านี้มาเชื่อมโยงกัน จะเห็นได้ว่าข้อมูลเหล่านี้จะทำให้เรารู้ว่าผู้บริโภคอยู่ที่ไหน และมี Journey อย่างไรในโลกออนไลน์ และเราจะไปแทรกตัวอยู่ตรงไหนใน Journey นั้น ๆ เพื่อให้ผู้บริโภคสนใจเราได้ หรือจะทำการปรับแต่งโฆษณาเราอย่างไรให้ได้ผลมากที่สุดใน Consumer journey นั้น ๆ

กระบวนการ Data Analytics 

10361266_10155251219665142_7889657318419682206_n
ภาพจาก Predictive

กระบวนการ Data Analytics นั้นต้องเริ่มคิดเรื่องการวัดผลต่าง ๆ ว่าจะเก็บการวัดผลอย่างไร และหน่วยวัดไหนที่ควรจะเก็บ จากนั้นก็ทำการเก็บข้อมูลต่าง ๆ มา เลือกข้อมูลที่ต้องใช้และกำจัด Noise หรือข้อมูลที่ไม่จำเป็นออก และทำออกมาเป็นรายงานต่าง ๆ กัน

10382879_858069774235614_6197643459958627122_n

หลาย ๆ ที่นั้นนักการตลาดจะสนใจรายงาน แต่ไม่สนใจว่าที่มาของตัวเลขต่าง ๆ นั้นมีผลต่อการตลาดอย่างไร และการวัดผลนั้นถูกต้องไหม ยิ่งในยุคนี้ที่ค่าสถิติหลายตัวนั้นซื้อได้ การตั้งค่าการวัดผลจึงเป็นสิ่งสำคัญว่า มาตรวัดไหนที่จะส่งผลและสำคัญต่อการวิเคราะห์ข้อมูลให้ถูกต้องได้

Data Analytics จะมาชิงกระบวนการทำ Creative Marketing ไหม

ในความเห็นจากที่ทำการตลาดและกลยุทธ์มานั้น เห็นว่า การทำ Data Driven อย่างเดียวนั้นไม่พอ และการทำงาน Creative Marketing อย่างเดียวก็ไม่พอ การใช้ทั้ง 2 ส่วนประกอบกันนั้นจะช่วยส่งเสริมกลยุทธ์ทางโฆษณาและการทำการตลาดให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพราะข้อมูลนำมาด้วย Consumer insight ที่จะนำมาสร้างสรรค์ Creative Idea และนำไปออกสื่อตามที่ได้มาจากการทำ Data Analytics เพิ่มเติม

ตัวอย่างการใช้ Data Analytics 

หลาย ๆ ธุรกิจในต่างประเทศนั้นใช้ Data Analytics กันมานาน อย่างเช่นประธานาธิบดี Obama ใช้การทำ Data Analytics ในปี 2012 เพื่อวิเคราะห์ฐานเสียงตัวเอง และการปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ ของฐานเสียงกับกิจกรรมการเลือกตั้ง การหาเสียงของ Obama และปรับกลยุทธ์การหาเสียงได้อย่าง Realtime และสร้าง Campaign ต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับฐานเสียงแต่ละคนได้

หรือ Domino Pizza เองที่ขายพิซซ่าผ่านโลกออนไลน์ ซึ่งมียอดขายผ่านออนไลน์กว่า 40% ของยอดขายทั้งหมด Domino Pizza นั้นได้นำระบบ Data Analytics  มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจแต่ละส่วนของ Domino Pizza และหาความสัมพันธ์ของชุดข้อมูลแต่ละส่วนเข้าด้วยกัน ทำให้ทีมขายและการตลาดนั้นได้รับรู้ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับยอดขาย และทำนายว่าสินค้าอะไรที่จะขายดีต่อไป และได้คำตอบว่าสาขาไหนที่ขายดีหรือมีแนวโน้มที่จะทำกำไรสูง

แล้วตอนนี้หลาย ๆ ธุรกิจอยู่ตรงไหน 

11082619_901380733237851_3593701466519241905_n

หลายธุรกิจตอนนี้ยังไม่คิดว่าข้อมูลตัวเองนั้นมีค่าแค่ไหน และยังคงมองที่ report หลังจบ Campaign ทางการตลาดเสร็จ หรือมองแค่ชุดข้อมูลใดข้อมูลหนึ่ง ไม่สนใจที่จะหาความสัมพันธ์ของข้อมูลต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อปรับปรุงธุรกิจหรือแผนการตลาดของตัวเอง ซึ่งอาจจะเห็นได้ว่าธุรกิจส่วนใหญ่ในเมืองไทยนั้นยังคงอยู่ในขั้นที่ทำแค่ Descriptive Analytics ซึ่งถ้าเอาข้อมูลทั้งหมดมาทำและทำการใช้ Data Analytics อย่างจริงจัง ก็จะช่วยให้ธุรกิจนั้นนำหน้าคนอื่นได้อย่างแน่นอน

เริ่มต้นอย่างไรดี  

ตอนนี้การทำ Data Analytics นั้นจะมีส่วนสำคัญอย่างมากในอนาคต เพราะข้อมูลคือสินทรัพย์ที่สำคัญ การที่จะเริ่มต้น ต้องลองหัดวิเคราะห์และหาความเชื่อมโยงของข้อมูลกัน อย่าเพียงดูแต่รายงานสรุป แต่ต้องเข้าไปดูข้อมูลดิบอื่น ๆ เพื่อประกอบว่ามีข้อมูลที่สำคัญส่วนใดหายไป หรือการเชื่อมโยงใดที่สำคัญ หรือเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์อะไร

ตรงนี้บริษัทอาจจะจัดจ้างนักวิเคราะห์ข้อมูลเข้ามาเพื่อช่วยเหลือในการทำงานและวิเคราะห์ข้อมูลให้ได้ประโยชน์ที่สุด เหมือนพวกบริษัทหลักทรัพย์ที่จะมีนักวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดเพื่อให้ได้ผลได้เปรียบทางการตลาดเช่นกัน แต่หากไม่สามารถทำได้หรือหาทรัพยากรบุคคลไม่ได้ ก็ลองหาบริษัทเข้ามาทำแทนซึ่งตอนนี้ในประเทศไทยนั้นก็มีบริษัทที่รับวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้แล้ว

ข้อมูลนั้นจะเป็นสงครามที่มีความจริงจังอย่างมากในอนาคต ในฝั่งตะวันตกเองนั้น มีการกว้านซื้อบริษัทที่ทำวิเคราะห์ข้อมูลกันมากมาย เพื่อที่จะได้ข้อมูลต่าง ๆ ที่สำคัญมาเก็บไว้กับตัวเอง


 • 172
 •  
 •  
 •  
 •  
Avatar
Molek
Head of Strategic Marketing ใน Integrated Service Agency ที่หนึ่ง ผู้หลงใหลในหลาย ๆ ที่มีความอยากรู้และเรียนรู้ในเรื่อง Startup, นวัตกรรม, การตลาด จากมุมมองหลาย ๆ ด้านและวัฒนธรรมของแบรนด์ต่าง ๆ