โลตัส ร่วมกับ กทม. ต่อยอดโครงการกินได้ไม่ทิ้งกัน x ไม่เทรวม บริจาคอาหารที่จำหน่ายไม่หมดจากร้านโลตัส โก เฟรช ให้พนักงานกวาดถนน เดินหน้าเป้าหมายลดขยะอาหารให้เป็นศูนย์ภายในปี 2030