103.58.148.118

Posts by Tag: beauty buffet»

PR News

Beauty Buffet ชูกลยุทธ์ International Marketing จับมือพันธมิตร Carrot Mall ขยายช่องทางในต่างประเทศ
Feb 8, 2019 Ξ No Comments

Beauty Buffet ชูกลยุทธ์ International Marketing จับมือพันธมิตร Carrot Mall ขยายช่องทางในต่างประเทศ

posted by

Beauty Buffet ชูกลยุทธ์ International Marketing จับมือพันธมิตร Carrot Mall ตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่บุกประเทศจีน ขยายช่องทางหลากหลายในต่างประเทศ เล็งขยายตลาดเพิ่มในเวียดนาม อินโดนีเซีย และรัสเซีย โดยกลยุทธ์การเจรจาการค้ารูปแบบหุ้นส่วน หรือ Strategic Partnership

Biz & Marketing news

ใช้ Youtuber สร้างกระแสอย่างเดียวไม่พอ ต้อง O2O ไปพร้อมกัน Beauty Buffet ย้ำตลาดบิวตี้ต้องใช้ผลิตภัณฑ์จริง
Jun 26, 2018 Ξ No Comments

ใช้ Youtuber สร้างกระแสอย่างเดียวไม่พอ ต้อง O2O ไปพร้อมกัน Beauty Buffet ย้ำตลาดบิวตี้ต้องใช้ผลิตภัณฑ์จริง

posted by

แม้ว่าเทคโนโลยีและดิจิทัลจะเข้ามามีบทบาทกับเรามากแค่ไหน แต่ก็ยังปฏิเสธไม่ได้อยู่ดีว่า ‘ออฟไลน์’ และ ‘ออนไลน์’ ต้องไปคู่กัน และหลายธุรกิจเองก็เริ่มตระหนักในจุดนี้มากขึ้ แม้แต่ตลาดเครื่องสำอาง

Recent Posts

Facebook