103.58.148.118

Posts by Tag: Spec Ad»

Ad Campaign

“Break Free” โฆษณา Adidas ที่ดีจนไม่น่าเชื่อว่าเป็นผลงานฝีมือเด็กนักเรียน
Jan 5, 2017 Ξ No Comments

“Break Free” โฆษณา Adidas ที่ดีจนไม่น่าเชื่อว่าเป็นผลงานฝีมือเด็กนักเรียน

posted by

ผลงานโฆษณา Spec Ad คุณภาพคับแก้วโดยฝีมือเด็กนักศึกษาวิชาภาพยนตร์จากเยอรมัน ที่ดูจบแล้วต้องถามตัวเองอีกครั้งว่า “นี่ฝีมือเด็กจริงหรือ?”

Recent Posts

Facebook