103.58.148.118

Posts by Tag: Star Delivery Service»

Brand Move

ยกระดับการเฉลิมฉลองช่วงท้ายปี ด้วยการส่งปาร์ตี้ตรงถึงที่ “Star Delivery Service” โปรเจคใหม่จาก Heineken
Nov 14, 2017 Ξ No Comments

ยกระดับการเฉลิมฉลองช่วงท้ายปี ด้วยการส่งปาร์ตี้ตรงถึงที่ “Star Delivery Service” โปรเจคใหม่จาก Heineken

posted by

Heineken ตอกย้ำจุดยืนผู้นำในกลุ่มตลาดเบียร์พรีเมี่ยม ส่งแคมเปญ “Heineken Open Your Celebration 2017″ ยกระดับการเฉลิมฉลองช่วงท้ายปี พร้อมบริการใหม่ “Star Delivery Service” ส่งตรงปาร์ตี้ถึงบ้านครั้งแรกในไทย

Recent Posts

Facebook