OpenAI เห็นด้วยที่ภัยคุกคามจาก AI ผู้นำโลกต้องใส่ใจ ยกการ์ตูน Wall-E เป็นเคสตัวอย่าง

  • 5
  •  
  •  
  •  
  •  

เป็นที่ยอมรับว่า ภาพยนตร์หรือนิยายวิทยาศาสตร์หลายเรื่องหลายเป็นเรื่องจริง และเรื่อง “คนเหล็ก 2029” (Terminator 2029) เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนกำลังจับตาดู เนื่องจากอีก 6 ปีจะเทียบเท่ากับปัในภาพยนตร์ และยังเป็นภาพยนตร์ที่พูดถึงเทคโนโลยี AI ในนาม “Skynet” ที่มองว่า มนุษย์คือภัยคุกคามของโลก และเริ่มภารกิจในการทำให้โลกเข้าสู่ภาวะสันติสุขด้วยการทำสงครามกับมนุษย์

ในช่วงที่ผ่านมา AI ได้รับความนิยมอย่างมาก หลังการเปิดตัว ChatGPT และด้วยความฉลาดที่สามารถประมวลผล รวมไปถึงการนำเสนอที่ใกล้เคียงกับความเป็นมนุษย์มาก ส่งผลให้หลายธุรกิจเริ่มนำ ChatGPT ไปใช้อย่างกว้างขวาง และช่วยให้ AI สามารถเรียนรู้ได้มากขึ้น จนสามารถพัฒนาไปถึงการเป็น Midjourney เทคโนโลยีที่ประมวลผลข้อมูลต่างๆ ออกมาเป็นรูปภาพ

แต่อย่างที่คำโบราณเคยกล่าวไว้ “คุณอนันต์…โทษมหันต์” หมายถึงสิ่งใดที่มีประโยชน์มากๆ ย่อมควบคู่ มากับอันตรายมากๆ เช่นกัน ถึงขนาดที่ทำให้ผู้เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี AI ออกโรงเตือนถึงภัยอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อ AI ฉลาดเทียบเท่ามนุษย์ และขอให้หยุดการพัฒนา AI เพื่อตรวจสอบก่อนว่า การพัฒนาดังกล่าวจะมีผลกระทบอย่างไรกับมนุษย์ในอนาคต

นั่นจึงทำให้เกิดแถลงการณ์ ที่มีการลงนามโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลาย 10 คน และหนึ่งในนั้นคือ Sam Altman เจ้าของบริษัท OpenAI ที่เป็นผู้สร้าง ChatGPT โดยระบุว่า ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี AI ควรเป็นความสำคัญระดับโลกที่ผู้นำทั่วโลกต้องให้ความสนใจ และมองว่าเป็นความเสี่ยง เทียบเท่ากับความเสี่ยงที่โลกกำลังให้ความสนใจ เช่น โรคระบาด ความยากจน นิวเคลียร์ สิ่งแวดล้อม

ด้วยความกังวลใจที่ใหญ่ที่สุดของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี AI คือการพัฒนาไปสู่สิ่งที่เรียกว่า Artificial General Intelligent (AGI) หรือการใช้ AI ในชีวิตประจำวันทุกกิจกรรมของมนุษย์ ซึ่งจะทำให้ AI สามารถทำหน้าที่แทนมนุษย์ได้ทุกอย่าง รวมไปถึงการพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาใหม่ได้ด้วยตัวเอง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของมนุษย์

เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนของ AGI มากขึ้น เหล่าผู้เชี่ยวชาญจึงได้ยกตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง “Wall-E” ที่ชี้ให้เห็นถึงเทคโนโลยี AGI ทำทุกอย่างแทนมนุษย์ โดยมนุษย์ไม่ต้องตัดสินใจทำอะไรทั้งสิ้น ก่อให้เกิดภาวะหมดไฟและพึ่งพาเทคโนโลยี AGI เต็ม 100% ซึ่งนั่นหมายถึงการทำลายเป้าหมายในชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ ความรัก ความผูกพันธ์

ในภาพยนตร์ชี้ให้เห็นว่า AI จะเป็นผู้ตัดสินสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปเองทั้งหมด ทั้งในเรื่องของการขยายเผ่าพันธุ์ การดำรงชีวิตอยู่ในแต่ละวัน ขณะที่ในภาพยนตร์เรื่อง “คนเหล็ก 2029” (Terminator 2029) เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นว่า หาก AI มองว่ามนุษย์คือสิ่งอันตรายและต้องดำเนินการตามเป้าหมายที่วางไว้เพื่อให้โลกสงบสุข อาจทำให้เกิดภัยคุกคามต่อมนุษย์ได้

นอกจากนี้ สิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญหวั่นเกรง คือ เรื่องของอัลกอริทึม (Algorithms) ที่ใช้ในการประมวลผลและอาจจะสร้างการหลอกลวงในเรื่องที่ละเอียดอ่อนต่อสังคมให้กับมนุษย์ได้ เช่น การเหยียดผิว การเหยียดเพศ หรืออคติทางการเมือง เป็นต้น

 

Source: Japan Today , BBC


  • 5
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา
CLOSE
CLOSE