ทันเกมเทคโนโลยีกับ 5 เทคโนโลยีที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2565

  • 6
  •  
  •  
  •  
  •  

เทคโนโลยีเริ่มก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของผู้คนทั้งในแง่การใช้ชีวิตและการทำงาน โดยเฉพาะสถานการณ์โรคระบาดที่ทำให้ผู้คนหันมาใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น ช่วยให้การใช้ชีวิตและการทำงานสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างเป็นปกติ แต่เทคโนโลยีต้องมีการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้นกว่าเดิม ยิ่งในปี 2565 ที่ว่ากันว่าจะเป็นปีที่ทั่วโลกกลับมาฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ หลังถูกโรคระบาดทำให้เศรษฐกิจซบเซา และจะมีการเร่งพัฒนาใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น

BearingPoint ที่ปรึกษาด้านการจัดการและเทคโนโลยีระดับโลก ได้สำรวจที่ปรึกษาด้านไอทีเกือบ 1,000 คน เพื่อคันหาว่าเทคโนโลยีใดกำลังเป็นที่สนใจและจะได้รับพูดถึงมากที่สุดในปี 2565 โดย BearingPoint ชี้ว่า ปัจจุบันโลกอยู่ท่ามกลางการปฏิวัติด้านเทคโนโลยีและรูปแบบธุรกิจ ซึ่งไม่สามารถแยกทั้งธุรกิจและเทคโนโลยีออกจากกันได้ เทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นใหม่ในปี 2565 จะเป็นตัวเปลี่ยนเกมธุรกิจและทำให้ได้เปรียบการแข่งขัน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการผ่านเทคโนโลยีที่ช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดี

 

Responsible AI 

ปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่า AI กลายเป็นเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้และกล่าวถึงมากที่สุด สามารถคิดและประเมินผลได้รวดเร็วอย่างแม่นยำ ทำให้ AI ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องชนิดที่ เอะอะอะไรก็จะเป็น AI ไปหมด ซึ่งการใช้ AI จำเป็นต้องใช้ข้อมูลมหาศาลในการประมวลผล ส่งผลให้การใช้งาน AI เติบโตอย่างมาก และมาพร้อมกับการตรวจสอบอย่างละเอียดถึงการใช้งาน AI เพื่อป้องกันการละเมิดจากการใช้ AI ซึ่งจะทำให้ในอนาคตเทคโนโลยี AI จะต้องผนวกเรื่องของความยุติธรรมและต้องสามารถอธิบายเหตุผลและวิธีการใช้งานได้ง่ายกับลูกค้าและหน่วยงานกำกับดูแล

 

Cloud at the Edge

เทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud) กลายเป็นเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันที่มีการใช้งานมากขึ้น แต่อย่างที่ทราบ Cloud เป็นเทคโนโลยีที่ทำงานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดังนั้น Cloud จะทำงานได้ดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ต ยิ่งใช้งาน Cloud ได้รวดเร็วยิ่งช่วยสร้างโอกาสให้กับธุรกิจ ซึ่งหาก Cloud สามารถประมวลผลได้รวดเร็วเทียบเท่าคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่แบบ Realtimes จะช่วยให้ธุรกิจประหยัดต้นทุน แต่ยังคงได้ประสิทธิภาพการทำงานเช่นเดิม ทำให้เทคโนโลยี Cloud ที่ประมวลผลได้ความเร็วใกล้เคียงกับ Edge Computing จะกลายเป็นเทคโนโลยีสำคัญในอนาคต

 

Cybersecurity Mesh

ความปลอดภัยกลายเป็นเรื่องสำคัญของธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะความปลอดภัยด้านข้อมูล ซึ่งต้องยอมรับว่าอาชญากรรมทางไซเบอร์เป็นเรื่องยากที่จะป้องกัน หลายแห่งใช้การป้องกันเป็นรายบุคคล หรือป้องกันตามจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ในอนาคตระบบความปบอดภัยจะมาในรูปแบบเครือข่ายความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งจะมีการควบคุมแบบกระจายตัวสามารถปรับขนาดได้ ยืดหยุ่น และเชื่อถือได้ โดยยังคงเน้นการปกป้องตามขอบเขตการปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตเหมือนการล้อมรั้ว และยังมีการกระจายความปลอดภัยไปในส่วนงานอื่นๆ อีกด้วย

 

Embedded Data and Analytics

ต่อเนื่องจากการใช้เทคโนโลยี AI ซึ่งองค์กรส่วนใหญ่นำเทคโนโลยี AI ในด้านการจัดเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ในเชิงธุรกิจ ซึ่งจะยังคงใช้งานต่อไปแต่เพื่อให้การใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์ได้ผลตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้งานข้อมูลและการวิเคราะห์จะต้องมีการกำหนดและจัดลำดับความสำคัญในการใช้งานข้อมูล รวมถึงการกำหนดข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปดำเนินการในการวิเคราะห์ได้ และจะนำผลที่ได้ไปกำหนดการดำเนินงาน

 

Connected Sensors and Machines

นอกจากเทคโนโลยี AI แล้ว เรื่องของหุ่นยนต์ (Robotic) เป็นอีกเรื่องเทคโนโลยีที่มีความโดดเด่นและน่าสนใจ หากแต่หุ่นยนต์ถูกนำไปใช้ในเชิงอุตสาหกรรมเป็นหลัก ขณะที่การใช้งานของผู้คนทั่วไปจะเน้นเรื่องของ Sensor ซึ่งจะเป็นตัวสั่งงานให้อุปกรณ์ดำเนินไปตามที่เซ็นเซอร์กำหนด โดยจะทำงานรวมกับระบบ Cloud หากนึกไม่ออกลองนึกถึงรถยนต์ไร้คนขับที่ต้องใช้เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ควบคู่กับเทคโนโลยีคลาวด์ในการส่งผ่านข้อมูลเพื่อให้ AI ประมวลผลและตอบสนองการขับขี่ในเวลานั้น โดยกระบวนการทั้งหมดเกิดขึ้นในแบบ Realtimes

 

Source: Japan Today , BearingPoint


  • 6
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา