มูลค่าเม็ดเงินโฆษณาตามประเภทสื่อ และแบรนด์สินค้า – เมษายน 2013/2012

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

MarketingOops! ขอนำตัวเลขอัพเดทการใช้เม็ดเงินโฆษณาของ 10 อันดับแบรนด์ไทยที่ใช้เม็ดเงินในการโฆษณามากที่สุดในเดือนเมษายน 2556/2013 เปรียบเทียบกับเดือนเมษายน 2555/2012  ทั้งนี้ รวมสื่อโฆษณาครบทุกประเภท คือ ทีวี, วิทยุ, หนังสือพิมพ์, นิตยสาร, โรงภาพยนตร์, Outdoor (สื่อนอกบ้าน), Transit (สื่อที่ติดตั้งกับระบบ ขนส่งมวลชน), In Store (ร้านค้า) และสื่ออินเทอร์เน็ต  รวมถึงเม็ดเงินที่ถูกใช้ในแต่ละประเภทสื่อ

ประมาณการ 10 อันดับกลุ่มแบรนด์สินค้าที่ทุ่มเม็ดเงินโฆษณามากที่สุด เปรียบเทียบในเดือนเมษายน 2556/2013 กับเดือนเมษายน 2555/2012

จะเห็นว่ากลุ่มแบรนด์สินค้าส่วนใหญ่หรือแทบทุกแบรนด์มีใช้เม็ดเงินโฆษณาเพิ่มขึ้นเท่าตัว 

advertising-spend-april-2013-1

ประมาณการการใช้สื่อในแต่ละประเภท ในเดือนเมษายน 2556/2013 กับเดือนเมษายน 2555/2012

สื่อประเภท นิตยสาร สื่อกลางแจ้ง และสื่อ Instore มีเม็ดเงินโฆษณาที่ลดลง

advertising-spend-april-2013-2

ประมาณการ 10 อันดับกลุ่มแบรนด์สินค้าที่ทุ่มเม็ดเงินโฆษณามากที่สุดตลอดทั้งปี เปรียบเทียบระหว่างการสิ้นสุดที่เดือนเมษายน 2556/2013 กับเดือนเมษายน 2555/2012

advertising-spend-april-2013-3

ประมาณการการใช้สื่อในแต่ละประเภทตลอดทั้งปี เปรียบเทียบระหว่างการสิ้นสุดที่เดือนเมษายน 2556/2013 กับเดือนเมษายน 2555/2012

หากดูเป็นรายปีหรือ 12เดือน สื่อประเภท หนังสือพิมพ์ นิตยสาร โรงภาพยนตร์ และสื่อกลางแจ้ง มีเม็ดเงินโฆษณาที่ลดลง

advertising-spend-april-2013-4

ประมาณการ 10 อันดับบริษัทที่ทุ่มเม็ดเงินโฆษณามากที่สุด เปรียบเทียบในเดือนเมษายน 2556/2013 กับเดือนเมษายน 2555/2012

จะเห็นว่าบริษัท  Unilever, Procter & Gamble, Beiersdorf, Nestle และ L’Oreal มีเม็ดเงินโฆษณาที่ลดลง

advertising-spend-april-2013-5

ประมาณการ 10 อันดับบริษัทที่ทุ่มเม็ดเงินโฆษณามากที่สุดตลอดทั้งปี เปรียบเทียบระหว่างการสิ้นสุดที่เดือนเมษายน 2556/2013 กับเดือนเมษายน 2555/2012

จะเห็นว่าบริษัท  Unilever, Procter & Gamble, Beiersdorf, Nestle และ L’Oreal มีเม็ดเงินโฆษณาที่ลดลง

advertising-spend-april-2013-6

Radio:  Random survey FM. 36 Station in Bangkok (24 Hours)

Outdoor:  Billboard, City Vision, Panoramic, Drinking, Flyover, Mupi, Lollipop, Street vision, VTSCity Vision

Instore: 

 • = Super market (Big C, Tops, Tang Hua Seng)
 • = Multi Media (Siam Paragon, Emporium, The Mall-Home Fresh Mart)
 • = Personal Store (Watsons)
 • = Hyper Market: (BIG C, Lotus, Carrefour)
 • = Brand Spot Light, Message Board
 • = Digital dynamic display (Paragon, Emporium, MBK, Suvarnnabhumi) – Start Jan 11

Cinema:  Bangkok and Up-country (Major, EGV, SF)
Transit:  BTS, Bus body, Bus back Bus side, BTS plasma & LCD, Airport Media, U Media, MRT, GripLight, BRT (Start Nov 10)
Internet:  30 Website – First page and Inner page
Television: Channel 3, 5, 7, 9, NBT

หมายเหตุ:

 • Rate Card ของสื่อภาพยนตร์ได้ีการปรับในเดือน มกราคม 2013  จาก Rate card  ในเดือน มกราคม 2012
 • มาตราวัดของสื่ออินเทอร์เน็ต ได้ขยายจาก Homepage ไปยังเว็บเพจในของเว็บไซต์ จากทั้งหมด 30 เว็บไซต์

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย และ Nielsen


 •  
 •  
 •  
 •  
 •