สถานการณ์เม็ดเงินโฆษณาเดือน ม.ค.65 ยังทรงตัว โดยมีมูลค่าอยู่ที่ 8,349 ล้านบาท และสื่อทีวียังครองสัดส่วนสูงสุด

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

นีลเส็น ได้รายงานถึงมูลค่าเม็ดเงินโฆษณาในช่วงมกราคม ปี 2565 ยังคงทรงตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมูลค่าอยู่ที่ 8,349 ล้านบาท ซึ่ง ‘สื่อทีวี’ ยังคงเป็นสื่อที่มีสัดส่วนของการใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดที่ 54% และเริ่มเห็นการเติบโตใน ‘สื่อโรงภาพยนตร์’

เมื่อเจาะลึกแต่ละสื่อจะพบว่า สื่อทีวีมีการใช้เม็ดเงินโฆษณา 4,533 ล้านบาท ลดลง 6.28% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ,สื่อดิจิทัล 1,955 ล้านบาท มีการใช้เงินเท่ากับช่วงเดียวกันของปีก่อน ,สื่อ Outdoor &Transit  762 ล้านบาท ลดลง 4.39%, สื่อโรงภาพยนตร์ 605 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 82.23%, สื่อวิทยุ 224 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.70% ,สื่อสิ่งพิมพ์ 218 ล้านบาท ลดลง 18.96% และสื่อ In-store 52 ล้านบาท ลดลง 1.89%

หากแยกเป็นรายอุตสาหกรรม จะเห็นได้ว่า อันดับ 1 ได้แก่ Food & Beverage เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เม็ดเงินสูงสุดอยู่ที่ 1,297 ล้านบาท ลดลง 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อันดับ 2 Personal Care & Cosmetic 1,051 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1% อันดับ 3 Media & Marketing 1,035 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5% ส่วนอันดับอื่น ๆ ก็ตามรายละเอียดด้านล่าง

สำหรับบริษัทที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในเดือนมกราคม 2565 มีดังต่อไปนี้


  • 1
  •  
  •  
  •  
  •