แคมเปญสะเทือนใจ หยุดอคติกับทารกเพศหญิงที่กำลังจะเกิด

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

001

เพื่อรณรงค์สิทธิความเท่าเทียมกันของมนุษย์ The Life Foundation องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ได้ร่วมมือกับ Ogilvy & Mather ประเทศเวียดนาม จัดทำแคมเปญ “Stop the Gendercide” เพื่อสร้างความตระหนักถึงการเลือกปฏิบัติ ที่มีต่อเด็กแรกเกิดเพศหญิงในเอเชีย โดยทำออกมาเป็นโฆษณากลางแจ้ง ที่มีข้อความที่สะท้อนความเป็นจริงในสังคมได้ดี “ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา มีเด็กทารกเพศหญิงที่กำลังจะลืมตาดูโลกกว่า 200 ล้านคน ที่ถูกทำแท้ง เนื่องจากครอบครัวต้องการเด็กชายมากกว่า”

นอกจากนี้ แคมเปญดังกล่าวยังได้รณรงค์ให้ยุติ และตระหนักถึงปัญหาการข่มขืน การค้าทางเพศ การแต่งงานที่ถูกบังคับ และการลักพาตัวในเวียดนาม จีน อินเดีย และปากีสถาน

2_big 3_big 4_big 5_big 6_big 7_big 8_big

แหล่งที่มา


  •  
  •  
  •  
  •  
  •