เล็งเสิร์ฟอีเลิร์นนิ่งแพลตฟอร์มใหม่ “LearnDi” ต่อยอด AIS Academy for THAIs กระจายความรู้ยุค Disruption

  • 27
  •  
  •  
  •  
  •  

ACADEMY for THAIs to the Region

การเตรียมความพร้อมในยุค Business Transformation ถือเป็นสิ่งที่แบรนด์และผู้ประกอบการต่างมุ่งไป แต่ภายใต้ทิศทางที่ทุกคนอยากมุ่งไปนั้น เกิดขึ้นภายใต้ความเข้าใจที่ถูกต้องหรือไม่…โจทย์ดังกล่าวทำให้ AIS จัดงาน AIS Academy for THAIs: to the Region องค์ความรู้ สู่ภูมิภาค เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคการศึกษา เชิญวิทยากรชั้นนำของไทยและนานาชาติมาถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ การสร้างธุรกิจให้เติบโต โดยนำร่องที่จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนจะขยายสู่ภูมิภาคอื่นต่อไป

คุณกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล AIS เล่าว่า AIS Academy เกิดขึ้นเมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา จากจุดเริ่มต้นที่องค์กรต้องการ Transformation จากโอเปอเรเตอร์สู่ดิจิทัลเซอร์วิสโพรวายเดอร์ ด้วยการจัดตั้งทีมงานที่มีองค์ความรู้กระทั่งต่อยอดสู๋โครงการ Academy for THAIs เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา ภายใต้เป้าหมายที่ต้องการเป็นจุดเริ่มต้นของภาคเอกชนที่ลุกขึ้นมาขยายองค์ความรู้และต่อยอดสู่ประชาชนและภาคธุรกิจอื่นที่สนใจ

“เราอยากให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะเอกชนลุกขึ้นมาช่วยเหลือกัน เพื่อทำให้สังคมเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น และเป้าหมายของ Academy for THAIs จึงถูกต่อยอดสู่ภารกิจคิดเผื่อสังคมและประเทศ โดยจะดำเนินต่อไปโดยที่เราไม่สามารถขีดเส้นจบได้ เพราะเราเชื่อว่าทุกภูมิภาคต้องการองค์ความรู้เช่นเดียวกับเมืองใหญ่ ซึ่งปัจจุบันกิจกรรมและองค์ความรู้ที่น่าสนใจยังกระจุกตัวอยู่เพียงกรุงเทพฯ เท่านั้น”

คุณกานติมา เลอเลิศยุติธรรม
คุณกานติมา เลอเลิศยุติธรรม

แนวคิดในการจัดกิจกรรมให้ความรู้ของ AIS Academy for THAIs ถูกเน้นไปที่เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเทคโนโลยีเป็นหลัก เนื่องจากประเทศไทยเริ่มคุยถึงประเด็น Disruption มา 1-2 ปีแล้ว ทำให้ AIS ต้องการช่วยสร้างองค์ความรู้ให้แก่สังคมและภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ส่วนการเริ่มต้นที่เชียงใหม่เป็นจังหวัดแรกนั้น เพราะเป็นหนึ่งในจังหวัดเศรษฐกิจของประเทศที่มีการเติบโตสูง ซึ่งพบว่าทั้งภาคธุรกิจและประชาชนให้ความสนใจประเด็นการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ

จากการจัดงาน Academy for THAIs ในกรุงเทพฯ 2 ครั้ง AIS พบว่ามีผู้สนใจเข้าร่วมงานราว 3,000-4,000 คน ส่วนการจัดครั้งแรกที่เชียงใหม่นั้นมีผู้เข้าร่วมงานราว 1,200 คน ส่วนเป้าหมายต่อไป คาดว่าจะจัดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยเน้นประเด็นสมาร์ทซิตี้ ซึ่ง AIS ตั้งเป้าจะจัดกิจกรรมดังกล่าวในระดับภูมิภาคเพียง 2 ครั้งในปีนี้ และจะจัดในช่วงปลายปีที่กรุงเทพฯ อีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่แค่การต่อยอดเพื่อสร้างความรู้แก่สังคม แต่ AIS Academy ยังมีแผนพัฒนาแพลตฟอร์มอีเลิร์นนิ่งในชื่อ “เลิร์นดิ” (LearnDi) คลังหลักสูตรการเรียนรู้ต่าง ๆ และความบันเทิง รวมกว่า 1,000 คอร์ส เพื่อส่งต่อความรู้และประโยชน์ไปยังประชาชนที่สนใจ หลังจากเปิดใช้งานกับพนักงานภายในองค์กรมาแล้วประมาณ 2 ปี เป็นการสนับสนุนการเข้าถึงความรู้ได้ตลอดเวลาผ่านสมาร์ทโฟนที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย

“แม้ความรู้ในปัจจุบันจะสามารถค้นหาได้ด้วยตนเองจากอินเทอร์เน็ต แต่ AIS จะชูจุดเด่นของ LearnDi ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค”


  • 27
  •  
  •  
  •  
  •  
Ms.นกยูง
เมื่อโลกไม่เคยหยุดหมุน เราก็ไม่ควรหยุดเรียนรู้... ชวนคุณมาทำความรู้จักหลากหลายเรื่องราว ทั้งสาระและสีสันบนโลกดิจิทัลไปพร้อมกัน