ยุคที่ Publisher กลายเป็น Content Agency

  • 40
  •  
  •  
  •  
  •  

Content Marketing ในยุคนี้กลายเป้นสิ่งที่แบรนด์นั้นต่างแสวงหาที่จะทำกันอย่างมากมาย และมักจะมอบหมายเรื่องนี้ให้ผู้เอเจนซี่เช่น ดิจิทัล เอเจนซี่นั้นรับหน้าที่ดูแลการทำ Content Marketing เพื่อการสื่อสารต่อไป แต่นับวันก็มีเครื่องมือใหม่ ๆ เข้ามาในการทำ Content Marketing ต่าง ๆ และกลุ่มที่ได้ลองเครื่องมือเหล่านี้ในการใช้กับเนื้อหาก่อนก็คือผู้ผลิตเนื้อหา ซึ่งนี้เองที่ทำให้ผู้ผลิตเนื้อหาในยุคนี้กลายมาเป็น Content Agency รูปแบบหนึ่ง

New York Times สื่อที่กลายเป็นคนทำ Content VR ให้แบรนด์
New York Times สื่อที่กลายเป็นคนทำ Content VR ให้แบรนด์

ในตอนนี้ผู้ผลิตสื่อหรือสำนักพิมพ์ในต่างประเทศเองนั้น ต่างเป็นสื่อที่ต้องเอาตัวรอดในการครองผู้ชมหรือยอดผู้อ่านให้มากที่สุด ซึ่งทำให้ต้องใช้ทุกวิธีในการเข้าถึงผู้บริโภค หรือเอา Content รุกไปถึงผู้บริโภคนั้นให้ได้ เราจึงได้เห็น Publisher เข้าไปทำการนำเสนอ Content ใน Platform ต่าง ๆ อย่างมากมาย หรือนำเสนอด้วยการใช้วิธีด้วยเครื่องมือใหม่ ๆ นี้ขึ้นมา ดังเช่นที่สำนักพิมพ์อย่าง New York Times ที่ใช้ VR ในการนำเสนอ Content หรือรายการต่าง ๆ ที่เริ่มใช้ VR อย่างมากมายเช่นกัน  สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ทำให้ Publisher หรือผู้ผลิตเนื้อหานั้นกลายเป็นคนทำเนื้อหาที่ผู้บริโภคสนใจได้อย่างมากมาย นอกจากที่เป็นตัว Channel หรือ Application ที่ใช้นั้นเอง

NYTVR-app-new-york-times-VR-cardboard

ยุคนี้นี้กลายเป็นว่าคนที่กลายมาเป็นคนทำ Content Agency นั้นขึ้นมา กลับกลายเป็นคนทำสื่อต่าง ๆ หรือสำนักพิมพ์ต่าง ๆ ที่สามารถสร้างเนื้อหาที่ดีได้มากกว่า Digital Agency หรือ Advertising Agency นั้นเอง เพราะการที่สำนักพิมพ์ต่าง ๆ นั้นสามารถสร้างสรรค์ Content นั้นได้ดีกว่า Digital Agency หรือ Advertising Agency เพราะว่า Publisher เหล่านี้ นั้นเข้าใจว่าผู้อ่านนั้นต้องการอะไร อยากรู้อะไร และจะนำเสนอสารต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมอย่างไร ซึ่งด้วยความที่ทำสื่อกันมานานทำให้ Publisher เล่านี้สามารถสร้างสรรค์เนื้อหาต่าง ๆ ด้วยวาทะกรรม เหมือนที่ใช้ในการเขียนข่าวหรือบทความต่าง ๆ แต่แทนที่จะทำเป็นเนื้อหานำเสนอของตัวเอง ก็กลายมาเป็นสื่อทางการตลาดให้แบรนด์ สิ่งหนึ่งที่แบรนด์และนักการตลาดชอบทำกันใน Content Marketing ในปัจจุบันคือ Native Advertising ซึ่งนี้ทำให้แบรนด์และน้กการตลาดต่าง ๆ ต้องหาทางทำ Native advertising ที่สามารถทำให้ผู้บริโภคนั้นได้รับประสบการณ์ที่ดีในการบริโภคสื่อนั้นและเกิดความเข้าใจจากแบรนด์หรือกลับมามีส่วนร่วมกลับแบรนด์อย่างมาก ความต้องการนี้ก็พอเหมาะกับการทำ Native Advertising กับ Publisher อีกเช่นกัน ทำให้สำนักพิมพ์ต่าง ๆ ในต่างประเทศนั้นติดต่อ Publisher โดยตรงหรือทำงานร่วมกับ Publisher ในการสร้างสรรค์เนื้อหาเหล่านี้ออกมามายมาย

nf

Publisher นั้นเลยต้องปรับตัวอย่างมากในการที่จะทำงานผ่าน Agency ที่ให้ Agency เป็นคนติดต่องานและ Agency นั้นกลายเป็นคนกลางที่บางทีนั้นสื่อสารความต้องการของลูกค้าไม่รู้เรื่อง หรือมาควบคุมจนทำให้กระบวนการสร้างสรรค์ Content เสียไป ทางแก้ปัญหาของ Publisher นี้คือเมื่อมี Demand เข้ามามายขึ้นเรื่อย ๆ การสร้างหน่วยงานที่จะมารองรับตรงนี้ขึ้นมาจึงเกิดขึ้นทำให้ Publisher นั้นมี Content House หรือ Content Agency ของตัวเอง และทำให้การทำงานของตัวเองนั้นง่ายขึ้นเพราะไม่มีคนกลางมาคอยสื่อสาร และสามารถสื่อสารกับแบรนด์หรือผู้ที่อยากทำ Content Marketing ได้โดยตรง นอกจากที่จะทำ Content เหล่านี้ได้ดีแล้ว การได้ Publisher มาช่วยในการสร้างเนื้อหาลงการสื่อสารแบบใหม่ ๆ ในสื่อใหม่ ก็กลายมาเป็นส่วนสำคัญในการทำการตลาดของนักการตลาดเพิ่มขึ้นด้วย จากการที่แบรนด์จะต้องมาเจาะตลาดผ่านสื่อใหม่ต่าง ๆ เองเช่น Snapchat หรือ VR ก็สามารถหันมาใช้ Content Agency ที่เกิดขึ้นจาก Publisher เหล่านี้ในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายที่ตรงกันได้ทันที เพราะ Publsiher นั้นมีความจำเป็นที่จะทำสื่อต่าง ๆ เพื่อเจาะฐานผู้อ่านตัวเองให้มากขึ้น และมีทีมงาน Production ที่จะทำสื่อเหล่านี้พร้อมอย่างมากมาย

httpv://www.youtube.com/watch?v=f0-89v4Fk-M

นอกจากที่จะให้ทำ Content Marketing แล้ว หรือ Publisher กลายเป็น Content Agency แล้ว ส่ิงที่แบรนด์ชอบทำกับ Publisher ประจำนั้นคือการจัดกิจกรรมร่วมกันกับฐานผู้อ่านของ Publisher นั้น ๆ ซึ่งนอกจาก Publisher จะเป็น Content Agency แล้ว บางทียังกลายเป็น Digital Agency หรือ Activation Agency ได้ด้วยตัวเอง ที่ต้องมานั่งคิดหรือต้องมีครีเอทีฟของตัวเองว่าจะสามารถกิจกรรมอะไรระหว่างฐานผู้อ่านตัวเองได้ กับ แบรนด์ที่อยากเข้ามาสนับสนุน ซึ่งกิจกรรมนั้นจะกลายเป็นกิจกรรมที่ผู้บริโภค แบรนด์ และสื่อนั้นได้ประโยชน์ร่วมกัน

ภาพจาก www.technewstoday.com
ภาพจาก www.technewstoday.com

ทั้งนี้ในประเทศไทยเองก็เริ่มมีสื่อที่กลายเป็น Content Agency อย่างนี้ขึ้นมา หรือจากเว็บ Content ก็แตกตัวมาทำ Digital Agency ที่นำเสนอ Solution ในกลุ่มฐานผู้อ่านของตัวเอง ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าอนาคตของผู้ผลิตสื่อนั้นไม่ได้จำกัดตัวเองที่การผลิตสื่อและขายโฆษณาอีกต่อไป แต่สามารถกลายเป็นคนที่สร้างมูลค่าเพิ่มจากการทำเนื้อหาให้แบรนด์ได้ด้วยมากมาย

Copyright © MarketingOops.com

 


  • 40
  •  
  •  
  •  
  •  
Molek
Head of Strategic Marketing ใน Integrated Service Agency ที่หนึ่ง ผู้หลงใหลในหลาย ๆ ที่มีความอยากรู้และเรียนรู้ในเรื่อง Startup, นวัตกรรม, การตลาด จากมุมมองหลาย ๆ ด้านและวัฒนธรรมของแบรนด์ต่าง ๆ
CLOSE
CLOSE