รับมือผู้บริโภคยุคใหม่ที่มีความแตกต่าง แตกแยก วิ่งหาอนาคตและโหยหาอดีต

  • 279
  •  
  •  
  •  
  •  

ในปี 2016 ที่ผ่านมานั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายและกระแสการเปลี่ยนผันของโลกมากมาย ทำให้ผู้บริโภคในยุคนี้กลับมีความเปลี่ยนอย่างมากมายที่เกิดขึ้นและทำให้คนที่จะทำการตลาดในอนาคตนั้นไม่สามารถใช้กรอบความคิดเดิม ๆ ได้แล้วและต้องหาทางที่จะเรียนรู้และสร้างสรรค์การสื่อสารที่ตามการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคยุคใหม่นี้ให้ได้ และวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าอนาคตที่ต้องรับมือนั้นจะเจอผู้บริโภคแบบไหนได้บ้าง

1. เมื่อข้อมูลมากมาย ผู้บริโภคจะสนใจแต่เรื่องที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

relevant-content

เคยสังเกตกันไหมว่า คนรอบข้างตัวเอง อย่างเพื่อนหรือแวดวงสังคมนั้น มักจะเป็นกลุ่มคนที่คิดอะไร หรือสนใจอะไรที่คล้าย ๆ กับตัวเราเอง นั้นเป็นเพราะความเป็นจิตวิทยามนุษย์ของเราเองนี้ที่เลือกหาอะไรที่อยู่แล้วสบายใจ ได้ยินสิ่งที่อยากได้ยิน ได้คนที่มาคุยในเรื่องถูกคอเดียวกัน ซึ่งนี้สิ่งนี้กำลังส่งผลอย่างมากในปัจจุบันและทำให้ผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบนี้มากขึ้น ด้วยการมาถึงของเทคโนโลยีอย่าง AI และ Machine Learning  ประกอบกับกระแสของ Personalised Marketing  ที่จะทำให้การสร้างการตลาดที่เจาะลงไปในเฉพาะบุคคลนั้นเกิดขึ้นได้ สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือในระบบที่ผูกกับ Digital ทุกอย่างนั้นสามารถเก็บข้อมูลผู้ใช้และเรียนรู้ผู้ใช้นั้นว่าชอบอะไรไม่ เมื่อระบบเรียนรู้แบบนี้แล้ว ทำให้ข้อมูลที่จะส่งไปหาผู้บริโภคนั้นจะกลายเป็นเรื่องที่ผู้บริโภคสนใจเท่านั้น เหมือนดังวงสังคมของการคบเพื่อนนั้นเอง ซึ่งทำให้ข้อมูลที่เข้ามานั้นจะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการรู้หรือสนใจ และข้อมูลไหนที่ผู้บริโภคไม่ได้สนใจจะถูกปล่อยผ่านอย่างทันที นักการตลาดต้องเริ่มคิดถึงการสื่อสารแทนที่จะสื่อสารแบบ Mass Communication ก็ต้องเริ่มคิดถึงการสื่อสารที่เหมาะกับแต่ละกลุ่มมากขึ้น เข้าใจความต้องการของแต่ละกลุ่มและสินค้าของเรานั้นจะเข้าไปอยู่ตรงไหนในกลุ่มเหล่านั้น

2. ความแตกต่างที่อาจจะเข้ากันและไม่เข้ากัน 

aw_diary_toosies_a3-01a

ในทุกวันนี้ในสังคมมีการเกิดขึ้นของการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ทางสังคมอย่างมากตัวอย่างเช่นในรอบปี 2016 ที่ผ่านมานั้นมีการเปลี่ยนเรื่องการยอมรับทางเพศในเรื่อง LGBT ที่ทำให้ถูกกฏหมายในหลาย ๆ ประเทศ ทำให้คนเพศเดียวกันแต่งงานกันได้ หรือกระแสเรื่องความเป็นสตรีในที่ทำงานที่ผู้หญิงออกมาเรียกร้องการยอมรับในที่ทำงาน ในเรื่องค่าแรง ทำให้เกิดพลังของสตรีมากมายที่ขึ้นมาเป็นผู้นำ จนถึงความแตกต่างทางด้านสีผิว และเชื้อชาติที่เกิดการตื่นตัวมากขึ้น สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดระหว่างกลุ่มคนที่ยอมรับในการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ และเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงนี้ กับกลุ่มคนที่เห็นว่าตัวเองเสียโอกาสต่าง ๆ จึงไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อผนวกกับการข้อมูลนั้นส่งหากับคนที่สนใจเรื่องเดียวกันนั้น ทำให้กลุ่มคนที่มีความคิดแตกต่างกันนี้จะเริ่มแตกต่างมากขึ้น เพราะกลุ่มคนนึงจะรับสื่อที่เข้าใจความแตกต่างที่เกิดขึ้นได้ และกลุ่มคนอีกกลุ่มจะไม่สามารถหรือต่อต้านการเปลี่ยนแปลงที่การผสมผสานนี้เพิ่มมากขึ้นได้ สิ่งที่คนทำการตลาดต้องระวังในการสื่อสารต่อไปในอนาคตคือการเข้าใจความแตกต่างที่เกิดขึ้นในแต่ละกลุ่มความคิดที่เกิดขึ้นมา ทำอย่างไรที่จะสร้างสมดุลของการสื่อสารให้เกิดขึ้นได้

3. รับมืออนาคตและโหยหาอดีต 

screen-shot-2559-12-19-at-5-21-53-pm

เมื่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ทำให้ผู้บริโภคในยุคนี้นั้นหลาย ๆ คนรู้สึกว่าโลกนั้นหมุนไปอย่างรวดเร็วเกินไป สิ่งที่เคยมีมาในอดีตนั้นไม่สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง ปรับตัวไม่ทันต้องหายไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นแผ่นเสียง เทปคลาสเซ็ท นิตยสารต่าง ๆ เมื่อมีสิ่งที่หายไปก็มีสิ่งที่มาใหม่อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นพลังงานสะอาด การ Streming รถยนต์ขับเคลื่อนได้เอง หรือในตอนนี้ซุปเปอร์มาเก็ตที่ไม่ต้องมีพนักงานแคชเชียร์ การเปลี่ยนแปลงชิ้นนี้ทำให้ผู้บริโภคนั้นกลับไปโหยหาในอดีตที่เกิดขึ้นมา และอยากได้อะไรในอดีต ๆ กลับมาเพราะรู้สึกว่าโลกนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากเกินไป ทำให้อยากทำตัวให้ช้าและหาอะไรที่  Analog กลับมา ตัวอย่างเช่นกาแฟดริป แผ่นเสียง ที่กลับมาฮิตในยุคนี้อีกครั้ง หรือในไทยเองก็กลับมาฮิตเรื่อง วัยรุ่นยุค 90 ทั้ง ๆ ที่หลาย ๆ คนก็เกิดไม่ทัน แต่โหยหาในอดีตที่เกิดขึ้นมา นอกจากนี้ผู้บริโภคก็เริ่มเตรียมตัวรับกับอนาคตที่จะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง AI, Robot, Autonomous, Voice Command  ซึ่งนักการตลาดนั้นต้องเข้าใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและการโหยหาอดีตที่ผ่านมา ทำอย่างไรที่จะสร้างสรรค์การสื่อสารที่สามารถรักษารากเหง้าแห่งอดีต ผสมผสานกับอนาคตได้เพื่อให้ผู้บริโภคไม่รู้สึกว่าเราหลงลืมอะไรไป

ทั้งนี้ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ การทำอะไรแบบเดิม ๆ แล้วคิดว่าจะได้อะไรใหม่ ๆ ออกมานั้นเป็นหนทางหายนะอย่างมาก การเข้าใจเปลี่ยนแปลง และเข้าใจแก่นสารของสังคม แล้วปรับเปลี่ยนตามให้ทันนั้นทำให้การตลาดของคุณนั้นนำหน้าคนอื่นได้อย่างแน่นอน


  • 279
  •  
  •  
  •  
  •  
Molek
Head of Strategic Marketing ใน Integrated Service Agency ที่หนึ่ง ผู้หลงใหลในหลาย ๆ ที่มีความอยากรู้และเรียนรู้ในเรื่อง Startup, นวัตกรรม, การตลาด จากมุมมองหลาย ๆ ด้านและวัฒนธรรมของแบรนด์ต่าง ๆ