เมื่อเมืองไทยไม่ใช่โลก การตลาดที่เอาของที่นึงมาใช้เลยไม่ได้ผล ถ้าไม่เข้าใจชาวไทย

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

เคยไหมที่โดนให้ทำแคมเปญหรือทำการตลาดตามต่างประเทศที่ถูกคิดมาจากต่างประเทศเลย และเมื่อทำไปแล้วปรากฏว่าไม่ประสบความสำเร็จหรือไม่ได้ผลมากเท่าที่ควร แต่ก็มี KPI หรือตัวชี้วัดที่ต่างประเทศนั้นต้องการอีก ทำให้งบประมาณต้องถูกมาใช้เพื่อดันแคมเปญหรือการตลาดแบบที่ต่างประเทศคิดมาเพื่อให้ได้ผล ซึ่งในความจริงแล้วนักการตลาดหลายคนเห็นแผนการตลาดหรือกิจกรรมทางการตลาดแบบนี้ก็รู้แล้วว่าไม่เวิร์ค

ในหลาย ๆ ครั้งนั้นแบรนด์ที่มาจากต่างประเทศนั้นมักจะมี Campaign หรือแผนการตลาดที่อยากจะใช้ทั่วโลกเลยทีเดียว เพราะพิสูจน์จากประเทศตัวเองแล้วการทำการตลาดเช่นนี้แล้วประสบความสำเร็จ จึงหวังว่าการทำแผนการตลาดนี้ในประเทศอื่นนั้นจะประสบความสำเร็จตาม ทั้งนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าการตลาดแบบนี้มีข้อดีที่นักการตลาดในแบรนด์ที่สำนักงานใหญ่นั้นต้องการคือการให้ได้ภาพแบบอันหนึ่ง อันเดียวกันของแบรนด์นี้ทั่วโลก ซึ่งเป็นความต้องการที่เข้าใจได้ และการตลาดในหลาย ๆ ประเทศนี้ก็อาจจะประสบความสำเร็จตามที่ทำได้ แต่เมื่อมาประเทศไทยกลับไม่ได้ผล หรืออาจจะไม่ประสบความสำเร็จเลย

share-a-coke-with

แล้วทำไมการเอาแคมเปญหรือการตลาดจากต่างประเทศมาปรับใช้ที่นี้เลยจึงไม่ได้ผลอย่างที่นักการตลาดต่างประเทศคิด เพราะทำมาแล้วหลาย ๆ ประเทศก็ได้ผลดี แต่พอมาเมืองไทยกลับล้มเหลวไม่เป็นท่า นั้นเป็นเพราะการที่ insight หรือความคิดของคนไทยนั้นไม่เหมือนในหลาย ๆ ประเทศ (ซึ่งในความจริงแล้วก็ไม่ใช่ทุกประเทศที่จะมีความคิดเหมือนกัน ยกเว้นแต่จะมีประชากรที่มีพื้นเพหรือพื้นฐานทางสังคมที่คล้าย ๆ กัน)  ดังเช่นการใช้เครื่องมือทางสังคมออนไลน์ตัวหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือ การที่ Line นั้นฮิตมาก ๆ ในเอเซีย โดยเฉพาะที่ประเทศไทย แต่กลับไม่ฮิตเลยในฝั่งยุโรปหรืออเมริกา ซึ่งกลับฮิตในตัว Whatsapp แทน ด้วยความที่ประเทศไทยนี่เองที่มีพื้นฐานทางสังคมที่ไม่เหมือนกับในต่างประเทศ โดยเฉพาะฝั่งยุโรปเลย ทำให้ความการทำการตลาดแบบทื่อ ๆ แล้วคิดว่าจะเวิร์คเลยนั้นไม่ได้ผลอย่างแน่นอน นอกจากนี้ยังมีปัจจัยสำคัญที่ทำให้การตลาดที่มาจากต่างประเทศนั้นสำเร็จหรือไม่สำเร็จนั้นคือ การที่แบรนด์นั้นเป็นที่รู้จัก และเข้าถึงคนมากแค่ไหนอีกด้วย

Screen-Shot-2015-06-11-at-10.22.03-AM

 

หลาย ๆ แบรนด์นั้นใช้หลักการทำการตลาดแบบเดียวกับทั่วโลกมาใช้ในประเทศไทยนั้นก็ประสบความสำเร็จได้ โดยไม่ต้องดัดแปลงหรือทำอะไรเลย ซึ่งนั้นเป็นเพราะแบรนด์นั้นมีตำนาน หรือมีความสนใจและกระแสมากมายที่เกิดขึ้นทั่วโลก จนส่งผลถึงไทยที่ไม่ต้องทำการสื่อสารการตลาดอะไรในการช่วยให้เกิดความสนใจนั้นหรือรู้จักแบรนด์นั้นขึ้นมา และทำให้หลาย ๆ คนก็อยากจะมาร่วมแคมเปญหรือกิจกรรมทางการตลาดนั้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์นั้น ทั้งนี้หากเป็นแบรนด์ใหม่และคิดจะทำการตลาดแบบเดียวกับในต่างประเทศที่เกิดเลยนั้นเป็นเรื่องยากลำบากที่จะทำให้แบรนด์นั้นเกิดหรือแคมเปญการสื่อสารทางการตลาดนั้นเกิดได้เช่นเดียวกับต่างประเทศ เพราะกระแสของแบรนด์ในประเทศที่ทำการตลาดนั้นสำเร็จกับกระแสในประเทศไทยนั้นเป็นคนละเรื่องกัน

3

ทั้งนี้เพื่อที่จะทำแคมเปญและการทำการตลาดต่าง ๆ ให้ประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอน การเข้าใจเรื่องราวทางวัฒนธรรมและความคิดของกลุ่มเป้าหมายนั้นเป็นเรื่องสำคัญในการทำการสื่อสารทางการตลาดจากต่างประเทศให้ประสบความสำเร็จได้ และการปรับแคมเปญหรือการสื่อสารทางการตลาดนั้นให้เข้ากับตลาดท้องถิ่นนั้น ๆ เป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เพราะทำให้คนในตลาดนั้น ๆ รับรู้ว่าแคมเปญหรือการสื่อสารแบบนี้ที่สร้างมาเพื่อคนท้องถิ่น หรือคนประเทศต่าง ๆ ที่ทำให้เข้ากับทั่วโลกได้ ดังเช่น Campaign ของ Coca Cola เองที่สามารถทำแคมเปญสื่อสารแบบเดียวกันทั่วโลกได้ โดยการให้แคมเปญนั้นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามพื้นฐานทางสังคมหรือ insight ของตลาดนั้น ๆ วิธีการที่จะปรับเปลี่ยนแคมเปญต่าง ๆ ให้เข้ากับการทำการตลาดในประเทศต่าง ๆ ได้ดี หรือเอาแคมเปญจากต่างประเทศมาใช้ในประเทศไทยให้ประสบความสำเร็จนั้นคือการถอดรากของแกนไอเดีย หรือ Big Idea นั้น ๆ มาปรับใช้กับในประเทศไทยเอง อย่าเอาแต่วิธี Execute นั้นมาใช้กับการทำการทำการตลาดนั้นทื่อ ๆ เลย

glocal-marketing-new-media-localisation-5-638

เมื่อไอเดียที่ดี ถูกนำมาปรับเปลี่ยนกับการใช้ insight หรือวิธีการ execute ที่เหมาะสมแล้วละก็ทำให้วิธีการสื่อสารการตลาดนั้นประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดายและเข้าถึงคนในประเทศนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี แถมผลนั้นยังได้กลับไปตามความต้องการของนักการตลาดในแบรนด์นั้น ๆ  นั้นคือภาพลักษณ์ที่เป็นอันหนึ่ง อันเดียวกันทั่วโลกของแบรนด์นนี้เอง

Screen Shot 2558-12-05 at 6.02.50 PM

จะเห็นได้ว่าการทำแคมเปญหรือการสื่อสารทางการตลาดทั่วโลกสำหรับนักการตลาดจึงมีความสำคัญอย่างมากที่จะต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับประเทศปลายทางที่จะทำอย่างมาก และถ้ายังต้อง execute เหมือนตามต่างประเทศก็คงต้องหาทางรับมือหรือแจ้งเตือนทางต่างประเทศได้เลยว่า อาจจะไม่เหมาะกับประเทศไทย เพราะ insight ของคนไทยกับต่างชาตินั้นไม่เหมือนกัน

httpv://www.youtube.com/watch?v=f6rDNfyVt-M

httpv://www.youtube.com/watch?v=ehIY1xoyh-w


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Molek
Head of Strategic Marketing ใน Integrated Service Agency ที่หนึ่ง ผู้หลงใหลในหลาย ๆ ที่มีความอยากรู้และเรียนรู้ในเรื่อง Startup, นวัตกรรม, การตลาด จากมุมมองหลาย ๆ ด้านและวัฒนธรรมของแบรนด์ต่าง ๆ