InMobi เชื่อโมบายและโมบายคอมเมิร์ซเติบโตแน่นอนในไทย

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

InMobi แถลงข่าวกับทาง Campaign Asia ถึงความสำคัญของโทรศัพท์มือถือ ที่กำลังกลายเป็นอีกสื่อโฆษณาของไทยที่กำลังเติบโตอย่างน่าสนใจ เนื่องจากจำนวนเครื่องและการใช้งานโทรศัพท์มือถือของไทยเติบโตอย่างเห็นได้ชัด คือมีจำนวนการใช้งานด้านอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น และรวมไปถึงการใช้งานโมบายคอมเมิร์ซด้วยเช่นกัน

ตัวเลขรายงานจาก InMobi แสดงให้เห็นถึงช่องทางใหม่ของสื่อโฆษณาบนโทรศัพท์มือถือของประเทศไทย  โดยมี 44% ของผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือในไทยนิยมใช้โทรศัพท์มือถือในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต  นอกจากนี้ 3 ใน 4 ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือยังสะดวกใจกับการเห็นโฆษณาบนโทรศัพท์มือถือ เหมือนกับที่พบโฆษณาบนสื่อเว็บไซต์และสื่อทีวี

InMobi เปิดเผยว่า โทรศัพท์มือถือกำลังกลายเป็นสื่อสำคัญของการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในไทย  ด้วยตัวเลข 38% ที่ตอบแบบสอบถาม ตอบว่าเคยได้รับการแนะนำสินค้าบางอย่างผ่านสื่อโฆษณาบนโทรศัพท์มือถือ    13% แจ้งว่าได้เคยทบทวนที่จะซื้อสินค้า  และอีก 7% แจ้งว่าโฆษณาบนโทรศัพท์มือถือเคยมีอิทธิพลในการช่วยตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางร้านค้ามาแล้ว

Phalgun Raju ผู้อำนวยการส่วนภูมิภาค ฝั่งเอเชียตะวันออก ได้แก่ ฮ่องกง ไต้หวัน แจ้งว่าโมบายคอมเมิร์ซกำลังเติบโตขึ้นในปี 2012  รายงานจากผลสำรวจยังแจ้งไว้ว่า 68% ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือจะเริ่มซื้อสินค้าผ่านโทรศัพท์มือถือในอีก 12 เดือนข้างหน้า  และอีก 17% ของผู้ที่ตัดสินใจซื้อสินค้าเมื่อเห็นโฆษณาบนโทรศัพท์มือถือก็จะมีจำนวนเพิ่มขึ้น

Phalgun Raju ยังบอกอีกว่า ตัวเลขที่ว่านี้เป็นการรวมความสำคัญของบทบาทของโทรศัพท์มือถือกับวงจรการซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค ซึ่งจะกลายเป็นเรื่องสำคัญและขาดไม่ได้สำหรับการจัดการโฆษณา ในรูปแบบสื่อผสม Media Mix


  •  
  •  
  •  
  •  
  •