Mobile Coupon อนาคตของแบรนด์บนมือถือ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

mobile_brandsจาก report ของ Juniper Research   คาดว่าในปี 2014    จำนวน 1 ใน 10 ของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือจะมีการใช้คูปองผ่านทางโทรศัพท์มือถือกันมากขึ้น  ทาง Juniper Research ค่อนข้างมั่นใจว่า ในปี 2014 มูลค่าการใช้คูปองผ่านโทรศัพท์มือถือทั่วโลกจะมีมูลค่ามาถึง $6 พันล้านเหรียญสหรัฐ

จากผลรายงาน ‘Mobile Coupons & NFC Smart Posters: Strategies, Applications & Forecasts 2009-2014’ Juniper พบว่าเป็นไปได้ที่ผู้บริโภคอาจจะไม่ happy ที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้คูปองผ่านมือถือในช่วงแรก  แต่ในแง่ดีคือ กลุ่มผู้บริโภคส่วนหนึ่งในระดับ high level ก็จะยอมรับการใช้  โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้ Smart Phone

ตอนนี้มีหลายประเทศเริ่มทดลองใช้กันแล้ว จริงๆ ก็ทดลองใช้กันมาหลายปีแล้ว เพียงแต่มันยังไม่เกิด   แต่ตอนนี้ทางอเมริกาและออสเตรเลียเริ่มใช้กันมากขึ้นแล้ว   โดยเฉพาะร้านอาหารและร้านกาแฟ ที่นิยมแจกคูปองเพื่อให้ลูกค้าได้ชิมรสชาติใหม่ของทางร้านฟรี หรือในราคาที่ถูก   ซึ่งถ้ามีการได้ลองชิมเกิดขึ้น ก็หมายถึงการแวะมาที่ร้าน และอาจจะกลับมาอีก

ด้วยเทรนด์ของการใช้ Smart Phone เข้าเว็บไซต์ จะยิ่งทำให้ Mobile Coupon เกิดเร็วขึ้น เพราะสามารถใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ  โดยไม่ต้องคอยพกคูปองติดตัวอยู่ตลอดเวลา เพราะการพกคูปองก็ทำให้เกิดการลืมหยิบออกมาใช้ และทำให้คูปองหมดอายุไปเสียก่อน

เมื่อ Mobile Couple เกิดขึ้นเมื่อไหร่ เหล่านักการตลาดคงมีขอเล่นเพิ่มขึ้น เพราะสามารถใช้โทรศัพท์มือถือเป็นอีกหนึ่ง personal marketing channel  ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับแบรนด์ที่จะเข้าถึงลูกค้า และเป็นการเข้าถึงแบบที่ลูกค้าสามารถตัดสินใจได้เร็วขึ้นอีก

Source:  Juniper Research


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Tukko Nathida
ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ MarketingOops.com กับความตั้งใจในการนำเสนอเนื้อหาที่ทันเหตุการณ์ และเกิดประโยชน์ ให้สามารถนำเนื้อหาความรู้ และ Insight ไปต่อยอดกับอนาคตของธุรกิจ และการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยี ครีเอทีฟ การตลาด โฆษณา และสตาร์ทอัพ