ตำรวจมะกันประกาศจับผู้ต้องหาผ่าน Pinterest

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  


หน่วย Pottstown Mercury ของสหรัฐฯเป็นผู้ริเริ่มในการนำ Pinterest มาใช้เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์เพื่อจับกุมผู้ต้องหาในคดีหลากหลาย โดยตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่เพิ่งเริ่มโครงการ พบว่ายอดจับกุมนั้นเพิ่มขึ้นถึง 58%

วิธีการคือการปักหมุดหรือ pin ภาพถ่ายของผู้ต้องหาที่ตำรวจในท้องถิ่นนั้นประกาศจับ ไม่เพียงภาพถ่าย ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ และข้อหาล้วนถูกบรรยายใต้ภาพไว้อย่างกระชับได้ใจความ ซึ่งผู้ใช้ Pinterest จะสามารถให้การช่วยเหลือในการจับกุมด้วยการพิมพ์บอกเบาะแส หรือโทรติดต่อเจ้าหน้าที่ตามเบอร์ที่ระบุไว้ โดยยอดปักหมุดภาพผู้ต้องหาขณะนี้คือ 58 pin ท่ามกลางผู้ติดตาม 810 follower

 

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เครือข่ายสังคมถูกนำมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทางกฎหมาย โดยก่อนหน้านี้ ข่าวคราวการจับกุมผู้ต้องหาผ่านเครือข่ายสังคมล้วนมีให้เห็นมาตลอด ซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นกับ Pinterest นี้ถือเป็นการตอกย้ำว่าเครือข่ายสังคมเป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากจริงๆ

อีกเคล็ดลับที่ทำให้ Pinterest ถูกนำมาใช้กับการประกาศจับผู้ต้องหาคือความสนใจของประชาชนต่อคดีความที่เกิดขึ้น ความสนใจนี้เองที่เป็นแรงผลักดันให้ประชาชนร่วมแรงบอกต่อและแจ้งข้อมูลแก่ตำรวจเพื่อนำตัวคนผิดไปลงโทษ

Via PSFK


  •  
  •  
  •  
  •  
  •