YouTube ล่มพร้อมกันทั่วโลก ตอนนี้ใช้งานได้ปกติแล้ว

  • 9
  •  
  •  
  •  
  •  

youtube-logo

เมื่อช่วง 8 โมงเช้าที่ผ่านมา ใครที่เข้า YouTube ไม่ได้ไม่ต้องแปลกใจ อินเตอร์เน็ตของคุณยังใช้งานได้ตามปกติ นั่นเป็นเพราะ YouTube ล่มทั่วโลก ซึ่งไม่สามารถใช้งานได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น YouTube, YouTube Music, YouTube TV และ YouTube Kids

ทาง YouTube ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยออกมาบอกว่า กำลังเร่งแก้ปัญหาดังกล่าวอยู่ และขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น

ล่าสุด (9.50 น.) YouTube กลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้ว

44270107_2167836260135764_896399042345435136_n


  • 9
  •  
  •  
  •  
  •