งบโฆษณาลดลง หนังโฆษณาก็สั้นลง

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

logo_mindshare_mบทความจาก สมบุญ องอาจตระกูล Partner, Client Leadership Mindshare เครือข่ายมีเดียเอเยนซีอันดับ 1 ของประเทศไทย ในวารสาร Mindshare Marketing & Media Flash ประจำเดือนกรกฎาคม 2552 กล่าวถึงพฤติกรรมการใช้ภาพยนตร์โฆษณาในการสื่อสารแบรนด์ของลูกค้าในเมืองไทย ช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ ไว้ว่า

ด้วยงบการตลาดที่ลดลง เม็ดเงินจำกัดเมื่อเทียบกับที่เคยใช้ในปีที่แล้ว ทำให้นักการตลาดในปัจจุบันต้องมองหาวิธีที่จะยืดอายุและใช้เม็ดเงินลงทุนที่มีอยู่ให้คุ้มค่า เข้าถึงผู้บริโภคได้มากที่สุด ทางออกหนึ่งที่นิยมก็คือการผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ที่สั้นลง เปลี่ยนพฤติกรรมการวางแผนสื่อจากการต้องเทเงินงบประมาณเพื่อซื้อเวลาออกอากาศหนังโฆษณายาวๆ มาเป็นการซื้อเวลาสั้นๆ แต่ได้จำนวนครั้งมากขึ้น จากภาพยนตร์โฆษณาความยาว 30 วินาที ลดลงเป็นภาพยนตร์โฆษณา 15 วินาที วิธีนี้จะช่วยยืดระยะเวลาการออกอากาศ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความถี่ของการโฆษณาและการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น

ข้อมูลการสำรวจจาก Nielsen Media Research ชี้ให้เห็นว่าในระยะเวลา 5 เดือนแรกของปีนี้ จำนวนสปอตโฆษณาที่มีความยาวน้อยกว่า 30 วินาที มีการออกอากาศด้วยจำนวนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว จากจำนวน 239,878 สปอต ในปี 2551 เพิ่มเป็น 246,020 สปอต ในปี 2552 ในขณะเดียวกัน จำนวนสปอตโฆษณาที่มีความยาว 30 วินาที ได้ลดลงประมาณ 7 % และจำนวนสปอตโฆษณาที่มีความยาวมากกว่า 30 วินาทีได้ลดลงไปถึงกว่า 14 %

คาดว่าแนวโน้มเช่นนี้จะต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปี ส่วนความยาวของภาพยนตร์โฆษณาที่สั้นลงจะสร้าง ‘ ประสิทธิผลในการสื่อสาระการจดจำ’ ได้หรือไม่นั้น น่าจะเป็นความท้าทายของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตงาน ครีเอทีฟ ที่จะต้องสร้างสรรค์งานเพื่อตอบโจทย์ให้ให้ได้

ข้อมูลจาก ผู้จัดการ รายสัปดาห์
logo_managerweekly


  •  
  •  
  •  
  •  
  •