โผไม่พลิก SCB ตั้ง 4 ผู้จัดการใหญ่ เร่งภารกิจ SCB Transformation มีผล 5 ก.พ.นี้

  • 141
  •  
  •  
  •  
  •  

คอนเฟิร์มตามกระแสที่ลือมาก่อนหน้านี้ว่า ทาง ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ SCB จะมีการปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่อีกครั้ง เพื่อเดินหน้ายุทธศาสตร์ระยะยาว SCB Transformation ให้ลุล่วง

scb-cover

ล่าสุดทาง SCB ได้ประกาศปรับโครงสร้างการบริหารงาน โดย ‘อาทิตย์ นันทวิทยา’ จะดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแต่เพียงตำแหน่งเดียว เพื่อเตรียมตัวสำหรับธุรกิจธนาคารในอนาคต และแต่งตั้ง ผู้จัดการใหญ่ 4 ท่าน เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจปัจจุบัน ได้แก่

สารัชต์ รัตนาภรณ์

อภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์

อรพงศ์ เทียนเงิน

ดร.อารักษ์ สุธีวงศ์

ทั้งนี้ประกาศแต่งตั้งผู้จัดการใหญ่ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว  และมีผลตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป

อาทิตย์ นันทวิทยา
อาทิตย์ นันทวิทยา

 

อาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ภารกิจ Transformation ที่ได้เริ่มดำเนินการ “กลับหัวตีลังกา” ตั้งแต่ต้นปี 2018 โดยเน้นการผลักดันองค์กรให้เคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและสมดุลใน 5 เรื่องที่สำคัญ ได้แก่ 1. Lean the Bank 2. Digital acquisition 3. Data capabilities 4. New growth  5. Bank as  a platform ได้มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องในส่วนของการลงทุนทางเทคโนโลยีและการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานของธนาคาร

อย่างไรก็ตาม การทำภารกิจดังกล่าวให้แล้วเสร็จ องค์กรจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงในวิธีการทำงานในลักษณะ Agile Organization  รวมถึงบทบาทหน้าที่ในทุกระดับที่จะต้องทำงานรูปแบบใหม่เพื่อดึงศักยภาพของเทคโนโลยีที่ได้ลงทุนไปแล้ว ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้าของธนาคาร

ภารกิจในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระยะยาว การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานทุกภาคส่วน รวมถึงการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรรูปแบบใหม่ เป็นหน้าที่หลักของประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่จำเป็นต้องทำให้สำเร็จในระยะเวลาอันสั้น

ทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงได้นำเสนอแยกตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ออก เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจปัจจุบันและผลักดันภารกิจ Transformation ในด้านต่าง ๆ ควบคู่กัน เพื่อให้ภารกิจดังกล่าวเสร็จสิ้นสมบูรณ์ภายในปี 2020 ตามที่ได้วางแผนไว้ก่อนหน้านี้


  • 141
  •  
  •  
  •  
  •