‘มากกว่าสิ่งที่ลูกค้าคาดหวัง’ หมัดเด็ด UOB Lady Card ที่ครองความเป็นผู้นำตลาดเลดี้กว่า 10 ปี

 • 80
 •  
 •  
 •  
 •  

ประชากรไทยกว่า 68 ล้านคน มีสัดส่วนของผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย และผู้หญิงเองก็มีกำลังซื้อที่มากกว่าผู้ชายด้วย นอกจากนี้พฤติกรรมการซื้อของผู้หญิงส่วนใหญ่จะใช้ ‘ใจ’ ตัดสินมากกว่าเหตุผล ดังนั้น ตลาดของผู้หญิงจึงมีความหอมหวนยิ่งนัก หลายๆ แบรนด์จึงมีความสนใจที่จะจับตลาดผู้หญิงให้ได้

ทั้งนี้ ในส่วนของกลุ่มธุรกิจด้านการเงิน ต้องยอมรับว่าธนาคาร UOB เป็นธนาคารแรกที่เล็งเห็นถึงช่องทางในการทำธุรกิจกับตลาดกลุ่มนี้ เพราะเป็นธนาคารแห่งแรกที่ทำบัตรเครดิตเพื่อผู้หญิงโดยเฉพาะ โดยเริ่มมาตั้งแต่ปี 2548 เป็นเวลามากกว่า 10 ปีเลยทีเดียว

UOB_1

ทั้งนี้ การจับตลาดผู้หญิงของ UOB นั้นไม่ได้เกิดเพราะเห็นเพียงแค่ช่องทางทำธุรกิจเท่านั้น แต่ยังเกิดจากการศึกษา Insight มาอย่างดี จนทำประสบความสำเร็จในธุรกิจบัตรเครดิต ถ้าเช่นนั้นแล้ว UOB ใช้กลยุทธ์อะไรและมีข้อมูลอะไรบ้างลองมาดูกัน

ผลสำรวจตลาดผู้หญิงไทย

 • โครงสร้างประชากรไทยปัจจุบันมี 68,355,167 คน แบ่งเป็นผู้หญิง 34,769,398 คน ผู้ชาย 33,585,809 คน เพราะฉะนั้นสัดส่วน  ชาย : หญิง คือ 966 : 1000
 • ด้านการศึกษา ปัจจุบันผู้หญิงไทยจบการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่าผู้ชาย
 • ภายในระยะเวลา 10 ปีจากปี 2549 ถึง 2559  รายได้ต่อปีโดยเฉลี่ยของผู้หญิงไทยเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 10.58 ส่งผลให้อำนาจการซื้อของผู้หญิงเพิ่มมากขึ้น
 • ผู้หญิงใช้บัตรเครดิตมากกว่าผู้ชาย 21%
 • ผู้หญิงไทย อยู่ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37 ซึ่งมากกว่าสิงคโปร์ (สิงคโปร์อยู่ที่ 30%)

ความคาดหวังและเป้าหมายของผู้หญิงไทย

 • 96% ให้ความสำคัญกับการดูแลพ่อแม่ คือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต
 • 86% มีอิสรภาพทางการเงิน
 • 89% มีการพัฒนาอาชีพ
 • 89% มีการศึกษาดี

UOB_2

ข้อมูลผู้หญิงที่ถือบัตรเครดิต UOB แบ่งตาม Demographic

 • ตามอายุ อายุ 31-40 ปีอยู่ที่ 35%  อายุ 41-50 ปีอยู่ที่ 32%  อายุ 51-60 ปีอยู่ที่ 18%
 • ตามสถานะ โสด 64%  แต่งงานแล้ว 33%  อื่นๆ 3%
 • ตามที่อยู่อาศัย กรุงเทพฯ 48% ปริมณฑล 19% ต่างจังหวัด 33%
 • ตามอาชีพ พนักงานเงินเดือน 63% เจ้าของกิจการ 27% พนักงานของรัฐ 6%  อื่นๆ 5%
 • หมวดการใช้จ่าย อันดับ 1 แฟชั่น อันดับ 2 ห้างสรรพสินค้า และอันดับ 3 ร้านอาหารและซุปเปอร์มาร์เก็ต

UOB_3

สรุปโดยภาพรวมคือ ผู้หญิงไทยมีกำลังซื้อที่สูงขึ้น มีฐานะและบทบาททางสังคมและอาชีพการงานที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ยังคงบทบาทความรับผิดชอบแบบดั้งเดิมในการเป็นแม่บ้านและดูแลครอบครัว ซึ่งจุดนี้ UOB เข้าใจและพร้อมช่วยสร้างสมดุล  ระหว่างความเป็นผู้หญิงยุคใหม่และแบบดั้งเดิม ด้วยเหตุนี้ UOB จึงได้ปรับสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิต UOB ใหม่เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้หญิงยุคใหม่ จึงเป็นที่มาของการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ตรงกับความต้องการในปัจจุบัน ผ่าน “บัตรเครดิต UOBLady Mastercard Platinum” ใหม่ ภายใต้คอนเซปต์ “เพราะเราเข้าใจผู้หญิงมากกว่าใคร” THE MAN DON’T GET IT ที่สำคัญยังเป็นครั้งแรกที่มีการใช้กลยุทธ์ Brand Ambassador เป็นครั้งแรกอีกด้วย

UOB_4

กลยุทธ์สำคัญของ UOB Lady card

ธีรวัฒน์ ตรีรัตน์ดิลกกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี เปิดเผยว่า กลยุทธ์สำคัญของ UOB คือ Customer Centric คือการเอาลูกค้าเป็นตัวตั้ง และในปัจจุบันเราพบว่าพลังซื้อที่เพิ่มขึ้นของผู้หญิงทำงานยุคใหม่ ทั้งความก้าวหน้าในอาชีพและความอิสระทางการเงินเป็นตัวกำหนดรูปแบบการใช้จ่าย โดยธนาคารฯ คาดว่าUOB Lady Mastercard Platinum โฉมใหม่นี้จะช่วยกระตุ้นยอดใช้จ่ายรวมของบัตรเครดิตยูโอบีในปีนี้เติบโตสูงกว่าตลาด 3 เท่า

ยูโอบี นับเป็นธนาคารแรกในประเทศไทยที่นำเสนอบัตรเครดิตสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะ บัตรเครดิตยูโอบี เลดี้ ที่มอบสิทธิประโยชน์ให้ลูกค้าผู้หญิงได้ใช้จ่ายในสิ่งที่สำคัญและเหมาะกับพวกเขาจริงๆ เพราะยูโอบีเข้าใจลูกค้า เราจึงทราบว่าผู้หญิงยุคนี้ให้ความสำคัญกับแฟชั่น สุขภาพ และร่างกายที่แข็งแรง และเพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่พวกเขาปรารถนา เราจึงปรับโฉมบัตร UOB Lady ใหม่ เพื่อสะท้อนให้เห็นความเข้าใจของเราที่มีต่อกลุ่มผู้หญิง”

UOB_5

ความท้าทายการทำธุรกิจของบัตรเครดิต

ธีรวัฒน์ กล่าวว่า ธุรกิจบัตรเครดิตในเมืองไทยพัฒนามาพอสมควรแล้ว มีคู่แข่งในตลาด 14-15 รายซึ่งถือว่าไม่น้อยเลย เพราะฉะนั้นความท้าทายคือ ณ วันนี้อยู่ที่ใครสามารถตีโจทย์ตามความต้องการของลูกค้าได้ดีที่สุด และตอบสนองความต้องการของลูกค้าตรงนั้นได้ดีกว่าสิ่งที่ลูกค้าคาดหวัง นั่นคือความท้าทายของการทำธุรกิจบัตรเครดิต

“จริงๆ ไม่ใช่ แค่ธุรกิจบัตรเครดิตเท่านั้น แต่มันคือความท้าทายในทุกๆ ธุรกิจ ที่เราไม่สามารถแค่ทำตามความคาดหวังของลูกค้า แต่เราต้องสามารถ deliver better than expectation แล้วทำให้ดีกว่าคู่แข่งด้วย ถ้าวันนี้เราได้แค่ทำได้ตามความต้องการลูกค้า มันก็เท่านั้น ดังนั้นสิ่งที่เรามองก็คือ ทำให้ได้ดีกว่าสิ่งที่ลูกค้าคาดหวัง สร้าง SurpriseExperience ให้ลูกค้าว้าว! และเท่านั้นยังไม่พอ ยังต้องว้าวในแบบที่เกินความต้องการของลูกค้าและดีกว่าคู่แข่งด้วย”

UOB_6

 

สิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นเพื่อผู้หญิงยุคใหม่

สิ่งที่ UOB ทำในการพัฒนาโปรดักส์เพื่อผู้หญิงยุคใหม่โดยเฉพาะ ธีรวัฒน์ กล่าวว่า สำหรับโฉมใหม่ของบัตรเครดิตยูโอบี เลดี้ เน้นไปที่ความปรารถนาของกลุ่มผู้หญิงทำงานที่ใส่ใจในเรื่องแฟชั่น การดูแลตัวเอง มีไลฟสไตล์ที่ทันสมัย และสุขภาพแข็งแรง โดยสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตยูโอบี เลดี้ เพิ่มมากขึ้น ดังนี้

 • Lady’s Rewards – รับคะแนนสะสมพิเศษ 1 คะแนน เมื่อช้อปทุกๆ 10 บาท  ณ ร้านค้าออนไลน์ในหมวดแฟชั่น และ ห้างสรรพสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • Lady’s Wow Cash Back – แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 15% ทุกวันและ 20% ทุกเสาร์อาทิตย์เมื่อใช้จ่ายในหมวดแฟชั่นและบิวตี้ในร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการ อาทิ Club 21 ห้างเซ็นทรัล เซน เดอะ มอลล์ เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ พารากอน บลูพอร์ต และ EVEANDBOY
 • Lady’s Luxe Pay – จุดนี้ขอบอกเลยพลาดไม่ได้!! รู้ใจและโดนใจผู้หญิงมาก เพราะให้คุณแบ่งชำระได้ 0% นาน 6 เดือน เมื่อช้อปปิ้งซื้อกระเป๋า หรือ รองเท้า ณ ร้านค้าในหมวดแฟชั่นทั้งในและต่างประเทศ

UOB_7

 • Lady’s Beauty Friday – แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน  50% ทุกๆวันศุกร์ ที่ร้านทำผม และ ทำเล็บทั่วประเทศ
 • Lady’s Special 1 Point – ใช้คะแนนสะสมเพียง  1 คะแนน แลกรับของรางวัลพิเศษเฉพาะคุณผู้หญิง เพียงมียอดใช้จ่ายสะสมครบ 100,000 บาท/ไตรมาส
 • Lady’s Wellness – รับส่วนลด 20% และ Guava pass สำหรับเข้าคลาสฟิตเนสชั้นนำในประเทศไทย  และรับสิทธิ์มา 2 คนจ่ายเพียง 1 คนที่สตูดิโอ Physique57

UOB_8

สู้ด้วยเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ที่ดีที่สุด

กลยุทธ์สำคัญที่ ธีรวัฒน์ ย้ำในการแข่งขันในตลาดบัตรเครดิต ก็คือการสร้างสรรค์สิทธิประโยชน์ที่ดีกว่า โดยระบุว่า ในเมื่อ UOB ไม่ใช่เป็นบิ๊กแบรนด์ เราก็ต้องมีในแง่ของเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้ลูกค้าที่ดีกว่า เพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่า UOB ถ้าเทียบไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ เช่น โปรแกรมโรงพยาบาล เราก็กล้าพูดว่าเราให้ได้ดีที่สุด หรือแม้แต่โปรแกรมโอเวอร์ซีเรากล้าการันตีว่า โอเวอร์ซีแคมเปญของเราดีที่สุด เรากล้าลงทุนเพราะเรารู้ดีว่ามันคือการลงทุนเพื่ออนาคต เพราะถ้าลูกค้าหันกลับมาใช้เราเป็นบัตรหลัก นั่นคือสิ่งที่แบงก์ต้องการให้ลูกค้ารักในแบรนด์ UOB ของเรา เพื่อในอนาคตเกิดลูกค้าอยากจะกู้ซื้อบ้านเขาจะนึกถึง UOB หรือถ้าอยากจะฝากเงินก็ต้องนึกถึง UOB

“เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่กลยุทธ์บัตรเครดิต แต่มันเป็นยุทธศาสตร์ของแบงก์ที่ต้องการสร้าง Brand References ความชื่นชอบของแบรนด์ ของธนาคาร โดยใช้บัตรเครดิตเราเป็นสื่อกลาง คือถ้าเขาเริ่มชอบเราแล้ว หมายถึงเขาจะต้องผลิตภัณฑ์ของเราอย่างอื่นไปด้วย บัตรเครดิตคือสื่อกลางของความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเงินกับลูกค้า ซึ่งถ้าเกิดเราลงทุนทำตรงนี้ได้ดี ไม่จำเป็นว่า ธุรกิจบัตรเครดิตจะกำไรมากหรือน้อย แต่สิ่งที่ได้คือภาพรวมที่ดีของแบงก์ทั้งหมด นี่คือสิ่งที่เรามองในแง่ของยุทธศาสตร์ของธนาคาร”

นอกเหนือจากการเพิ่มสิทธิประโยชน์ต่างๆ แล้ว กลยุทธ์ขั้นถัดไป คือเรื่องของการขยายพันธมิตรทางธุรกิจสำหรับบัตร UOB Lady Mastercard สิทธิประโยชน์ 6 ข้อนั้นถือว่าเป็นสเตจที่ 1 เราไม่ได้หยุดแค่ตรงนี้ โดยไตรมาส 3-4 เราก็จะเริ่มเปิดตัวพาร์ทเนอร์เพิ่มขึ้น สร้างความหลากหลายในแง่สิทธิประโยชน์ให้มากขึ้น ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงจริงๆ

UOB_9

ตลาดในปัจจุบันมีความเป็น Segmentation มากขึ้น

การจับตลาดที่เฉพาะกลุ่มมากขึ้นเป็นเทรนด์ที่น่าสนใจมาก ซึ่งธีรวัฒน์เองก็เห็นตรงกันว่า มันเป็นการพิถีพิถันในการทำการตลาด เพราะถ้าเราได้ดูจากในอดีตที่ผ่านมา สังเกตว่าบัตรเครดิตเมื่อ 15 ปีที่แล้ว ก็มีบัตรทอง บัตรเงิน อะไรต่างๆ แต่ ณ วันนี้มันมีพัฒนาการของตลาด อย่างที่บอกว่า บัตรเครดิตบ้านเราไม่ได้แพ้ที่อื่นๆ เลย คู่แข่งแต่ละเจ้าก็เก่งๆ กัน เพราะฉะนั้นในแง่ของภาพรวมของอุตสาหกรรมแล้ว มันก็มีการพัฒนาเพื่อสร้างการแข่งขัน เพราะฉะนั้นในแง่สิทธิประโยชน์มันก็ตกอยู่กับตัวผู้บริโภค และใครที่ตอบโจทย์สิทธิประโยชน์ให้กับผู้บริโภคได้ดีที่สุดก็จะสามารถครองใจผู้บริโภคได้

บัตรดีไซน์ใหม่ New Card Design

เมื่อมีการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพิ่มขึ้นแล้ว ธีรวัฒน์ ยังแนะนำว่า มีการปรับรูปโฉมใหม่อีกด้วย ซึ่งบัตรยังใช้ดอกกุหลาบ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญของบัตรเลดี้การ์ดของ UOB แต่ในครั้งนี้พิเศษกว่าเดิมเพราะได้รับการออกแบบโดย Vivienne Tamดีไซน์เนอร์ชาวเอเชียซึ่งมีผลงานโด่งดังมากมายที่นิวยอร์ก โดยการดีไซน์นั้นเน้นเพื่อตอบสนองความปรารถนาในการมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไลฟสไตล์ที่เปลี่ยนไป รวมถึงการมีอิสระทางด้านการเงินของผู้หญิงยุคใหม่

UOB_10

Brand Ambassador

และอย่างที่เกริ่นไว้ว่าเป็นครั้งแรกที่มีการใช้ Brand Ambassador โดย ธีรวฒน์ ให้เหตุผลถึงสาเหตุที่ UOB ได้เลือก “น้องมิว นิษฐา จิรยั่งยืน” ให้กับเลดี้การ์ด ก็เพราะเป็นนางเอกสาวสวยที่กำลังมาแรงและได้รับการโหวตให้เป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในสายตาของผู้หญิงจากนิตยสาร OK เมื่อปี 2558 ที่ผ่านมา และที่สำคัญที่สุดคือเพราะ “น้องมิว” เป็นผู้หญิงที่สะท้อนความเป็นสาวยุคใหม่ เป็นตัวแทนของธนาคาร ในการสื่อทั้งในมุมของสิทธิประโยชน์และเป็นตัวแทนของผลิตภัณฑ์ ซึ่งตรงนี้จะทำให้การเข้าถึงของธนาคารไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

“ที่สำคัญที่สุดในกลยุทธ์ของการใช้ Brand Ambassador ก็คือ ไม่ได้มาเป็นแค่ตัวสื่อสารเท่านั้น แต่เราจะใช้เป็นตัวในการสร้างประสบการณ์พิเศษสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าด้วย โดยจะเป็นการจัดกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟต่างๆ ที่ให้ลูกค้าได้ร่วมไปช้อปปิ้ง ดินเนอร์ และฟิตแอนด์เฟิร์ม แบบพิเศษสุดๆ ร่วมกับ “น้องมิว” Brand Ambassador ของเรานั่นเอง”

UOB_11

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอนาคตของ UOB

มาถึงจุดนี้ ธีรวัฒน์ อธิบายว่าหลังจากที่เราได้ปรับปรุงเรื่องสิทธิประโยชน์พื้นฐาน เน้นใช้ง่าย จ่ายสะดวกไปแล้ว ต่อมากับการเปิดผลิตภัณฑ์ใหม่ และในอนาคตคือการที่เราต้องขยายพันธมิตรทางธุรกิจ ณ วันนี้จะสังเกตว่าบัตรเครดิตของ UOB เรายังไม่มีบัตรเครดิตร่วม เพราะฉะนั้นการที่จะสร้างความเติบโตในอนาคต วันนี้เราต้องมีพันธมิตรทางธุรกิจที่เขามีลูกค้า Loyalty Customer ลูกค้าของเขาอยู่แล้ว ซึ่งที่ผ่านมาเรายังไม่มี และตอนนี้ก็กำลังคุยๆ กันอยู่ เพราะฉะนั้นนี่คือกลยุทธ์ถัดไปของเรา ซึ่งจะทำให้เราตอบโจทย์ในแง่ของตัวธุรกิจได้เร็วกว่า

เชื่อว่านับจากนี้การจัดตลาดที่เป็น Segmentation จะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และจะมีการแยกประเภทย่อยลงไปอีกๆ ซึ่งนับว่า UOB เป็นธนาคารที่ว่องไวและเห็นการไกลของสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้เร็วกว่าใคร และที่สำคัญเลยทำอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่รวบรวมมาอย่างดีจึงทำให้ทุกก้าวเดินมาอย่างถูกทาง ไม่น่าแปลกใจกับตัวเลขสวยๆ ที่เพิ่มขึ้นของการเติบโต และนับจากจุดนี้ไปคงจะได้เห็นอีกหลายสิ่งที่จะมาเซอร์ไพรส์ผู้บริคโภคจาก UOB อย่างแน่นอน


 • 80
 •  
 •  
 •  
 •