คริสตัล รุกภาคเหนือเต็มพิกัด! เปิดสายการผลิตที่ลำปาง เสิร์ฟความต้องการน้ำดื่มคุณภาพที่สดใหม่สู่ผู้บริโภคอย่างทั่วถึง

  • 1.3K
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตน้ำดื่มคริสตัล แบรนด์น้ำดื่มคุณภาพยอดนิยมของคนไทย เปิดสายการผลิตแห่งใหม่ในจังหวัดลำปางเพื่อรองรับการเติบโตของตลาดน้ำดื่มในภาคเหนือ สามารถผลิตน้ำดื่มออกสู่ตลาด 100 ล้านลิตรต่อปี ด้วยเทคโนโลยีรุ่นใหม่ล่าสุด ทำให้สามารถส่งน้ำดื่มคุณภาพที่สดใหม่ ตรงถึงมือผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง นอกจากนี้ ยังได้ส่ง “นาย ณภัทร” ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม กระตุ้นจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และสร้างความตระหนักถึงปัญหาขยะพลาสติกให้กับชุมชนและคนรุ่นใหม่ พร้อมมอบสถานีรักษ์โลกเพื่อส่งเสริมการรีไซเคิลขยะพลาสติกอย่างมีประสิทธิภาพ

นางปรางณี ไชยพิเดช ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การขยายสายการผลิตน้ำดื่มคริสตัลในครั้งนี้ เป็นความมุ่งมั่นในการเติมความสุขและความสดชื่นให้กับผู้บริโภคชาวไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยการผลักดันน้ำดื่มคริสตัลให้มีจำหน่ายครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งในปี 2562 นี้ ภาพรวมของตลาดน้ำดื่มในประเทศไทยโตขึ้นอยู่ที่ 16% สำหรับตลาดภาคเหนือโตขึ้นอยู่ที่ 14% ขณะที่คริสตัลมีการเติบโตในเขตภาคเหนือเพิ่มขึ้นที่ 18% และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสายการผลิตน้ำดื่มคริสตัล บริษัท ไทยดริ้งค์ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง มีกำลังการผลิตถึง 100 ล้านลิตรต่อปี”

“การเปิดสายการผลิตน้ำดื่มคริสตัลแห่งใหม่ในวันนี้ จะช่วยผนึกกำลังการผลิตร่วมกับโรงงานนครสวรรค์และกำแพงเพชรเพื่อรองรับการเติบโตของตลาดน้ำดื่มในเขตพื้นที่ภาคเหนือทั้งหมด ทั้งยังเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อส่งสินค้าเข้าศูนย์กระจายสินค้าของโมเดิร์นเทรดและห้างท้องถิ่นขนาดใหญ่หลายแห่ง เนื่องจากจังหวัดลำปางมีพื้นที่เชื่อมต่อจังหวัดภาคเหนือตอนบนทั้งเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แพร่ พะเยา สุโขทัย และตาก นับเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนค่าขนส่ง ในขณะเดียวกันก็สามารถกระจายน้ำดื่มคริสตัลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ภาคเหนืออย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น” นางปรางณีกล่าวเสริม

สายการผลิตน้ำดื่มคริสตัล บริษัท ไทยดริ้งค์ ตั้งอยู่ที่ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง บนพื้นที่กว่า 30 ไร่ ดำเนินงานด้วยการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีการผลิตรุ่นล่าสุดจากประเทศเยอรมัน ซึ่งใช้เครื่องจักรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้พลังงานในการผลิตต่ำ ทำให้ใช้ทรัพยากรได้อย่างยั่งยืนและไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ผสานนวัตกรรมที่ค้นคว้าและวิจัยโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในสายงานพัฒนาเครื่องจักรและหุ่นยนต์ของบริษัทเบฟเทค บริษัทในเครือไทยเบฟเวอเรจ เป็นการเพิ่มศักยภาพให้พนักงานท้องถิ่นในการทำงานร่วมกับเครื่องจักรและหุ่นยนต์เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ (Automation) ให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่รวดเร็วและสร้างคุณค่าในการทำงาน

ด้านกระบวนการผลิต คริสตัลยังคงมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยในปี 2562 น้ำดื่มคริสตัลได้รับรางวัล “อย. ควอลิตี้ อวอร์ด” ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 6 และได้รับรางวัลรับรางวัล No.1 Brand Thailand 2018-2019 (แบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ของประเทศไทย) หมวดสินค้า Natural Water เป็นปีที่ 2 ติดต่อกันจากนิตยสารมาร์เก็ตเธียร์ ตอกย้ำการพัฒนาคุณภาพสินค้าที่ไม่หยุดนิ่ง นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นำระบบ Wastewater Zero Discharge มาบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด โดยน้ำที่เหลือจากกระบวนการผลิตจะนำมาปรับค่า PH ก่อนปล่อยเข้าบ่อผึ่ง เพื่อนำกลับมาใช้หมุนเวียนภายในโรงงาน เช่น ใช้ในพื้นที่เกษตรของโรงงาน เป็นต้น

นอกจากการเปิดสายการผลิตน้ำดื่มอย่างเป็นทางการแล้ว น้ำดื่มคริสตัลยังจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้คนในชุมชนและคนรุ่นใหม่ ซึ่งอาศัยอยู่ใกล้กับพื้นที่ของโรงงานฯ เห็นความสำคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการรีไซเคิลพลาสติก โดยส่ง “นาย ณภัทร” พรีเซ็นเตอร์น้ำดื่มคริสตัล ร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึก สร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อม และกระบวนการจัดการบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว รวมทั้งส่งมอบสถานีรักษ์โลก (Upcycling Station) ให้กับธนาคารศูนย์บาท วัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อย โดยรณรงค์ให้ผู้บริโภคนำขวดพลาสติกที่ใช้แล้ว มาแยกชิ้นส่วนขวดพีอีที ฉลาก และฝา ที่สถานีรักษ์โลก เพื่อนำชิ้นส่วนเหล่านั้นไปรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ต่อไป นับเป็นการหนุนให้เกิดการเปลี่ยนสร้างการหมุนเวียนการใช้พลาสติกเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

“เสริมสุขมั่นใจว่าการขยายสายการผลิตน้ำดื่มคริสตัล ณ โรงงานไทยดริ้งค์ ลำปาง รวมทั้งการนำเทคโนโลยีอัจฉริยะต่างๆ มาใช้ในโรงงาน จะช่วยต่อจิ๊กซอว์ของการผลิตและการกระจายสินค้าให้ทันต่อความต้องการของผู้บริโภคในภาคเหนือได้อย่างสมบูรณ์ และช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคในการเป็นแบรนด์น้ำดื่มคุณภาพอันดับหนึ่งในใจได้อย่างยั่งยืน” นางปรางณีกล่าวสรุป

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 1.3K
  •  
  •  
  •  
  •