เมื่อ Google ใช้สื่อแมกกาซีนโฆษณา Google Search

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

นานๆ จะได้เห็นโฆษณาของ Google ในสื่อออฟไลน์อย่างแมกกาซีน  เพราะโดยปกติ Google จะใช้สื่อโฆษณาประเภท Viral Video ในการโปรโมทบริการใหม่ๆ ของ Google

มาครั้งนี้ Google เลือกทำโฆษณาผ่านสื่อแมกกาซีนเพื่อต้องการโปรโมทบริการ Google Search    โฆษณา 3 ชิ้นนี้บอกถึงประโยชน์ของการค้นหาผ่าน Google Search และโฆษณาประเภท Search Engine Marketing (SEM) ไปพร้อมๆ กัน

Advertising Agency: Goodby, Silverstein & Partners, San Francisco, USA


  •  
  •  
  •  
  •  
  •