‘g Garden’ CSR คอนเซปต์เก๋ กับการเปลี่ยนพื้นที่รอก่อสร้างเป็นสวนผัก นำร่องทำเลพระราม 9 ไอเดีย CPN – GLAND

  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  

g Garden

ถือเป็นไอเดียที่น่าสนใจไม่น้อย เมื่อบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นใหญ่ GLAND ประกาศเปิดตัวโครงการ g Garden – urban farming & farmers connected พื้นที่สีเขียวและสวนเกษตรเพื่อคนเมือง ใจกลางพระราม 9 ด้วยแนวคิด Co – Creating Space & Shared – Value for Community เพื่อชวนคนเมืองร่วมกันเปลี่ยนพื้นที่รอการก่อสร้างเป็นพื้นที่สีเขียว ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้ตลอดปี

สำหรับ g Garden เป็นโครงการนำร่องใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์แบบชั่วคราวประมาณ 2 ปี บนพื้นที่เกือบ 4 ไร่ ติดกับเซ็นทรัลพระราม 9 โดยนำประเด็นด้านพื้นที่ อาหาร การเกษตร และสิ่งแวดล้อมมาบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรมครั้งแรกในวงการอสังหาฯ และศูนย์การค้าไทย ซึ่งเบื้องต้นจะเปิดให้บริการเฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์ และจะเปิดให้ประชาชนเข้าใช้บริการเต็มรูปแบบหากสถานการณ์ COVID-19 มีแนวโน้มดีขึ้น ทั้งยังอาจมีการต่อยอดแนวคิดดังกล่าวสู่ที่ดินผืนอื่น ๆ ของบริษัทต่อไป

โดยภายในโครงการจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ กิจกรรม Farm & Folk Market ตลาดอินทรีย์ อาหารปลอดภัย,กิจกรรมรับบริจาคโดยกลุ่มคลองเตยดีจัง, Workshop ปลูกผักแบบคนเมือง, Playground พื้นที่เล่นพื้นที่เรียนรู้ของเด็ก รวมถึง มีการส่งเสริมการฝึกการแยกขยะ หมุนเวียนเศษผัก เศษอาหาร นำกลับมาย่อยสลายเพื่อผลิตเป็นปุ๋ย เป็นต้น

g Garden-1

ส่วนแนวคิด Co – Creating Space & Shared – Value for Community ที่ต้องการพัฒนาเมืองอย่างสร้างสรรค์ตามแนวทางการพัฒนายั่งยืนระดับสากล (SDGs) ได้แก่

– จุดประกายคนเมืองและสร้างคอมมูนิตี้สีเขียว เพื่อเป็นพื้นที่พบปะและเรียนรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรกลางใจเมือง สำหรับผู้สนใจนำไปปรับใช้ที่บ้าน คอนโดมิเนียม หรือพื้นที่ขนาดเล็ก เปรียบเสมือน Sandbox สำหรับบุคคลทั่วไปหรือองค์กรต่าง ๆ ที่ต้องการทดลองทำสิ่งใหม่ ๆ

– สร้างรายได้ให้เกษตรกรตลอดทั้งปี ผ่านการสร้างโอกาสให้กับกลุ่มเกษตรกรเข้าถึงการใช้พื้นที่ และเชื่อมโยงผู้ผลิตเข้ากับผู้บริโภค

– ยกระดับสุขภาวะและคุณภาพชีวิตให้คนเมือง สร้างต้นแบบพื้นที่สีเขียวใจกลางเมืองและเป็นแหล่งอาหารราคาไม่แพง ดีต่อสุขภาพ ปลอดสารเคมี สด สะอาด ปลอดภัย

– เพิ่มความหลากหลายให้กับระบบนิเวศน์ในเมือง คืนสมดุลระบบนิเวศน์ เพิ่มที่อยู่อาศัยและพื้นที่หาอาหารให้สัตว์ขนาดเล็ก เช่น นก กระรอก แมลง ได้มีแหล่งอาหารในเมือง

– บริหารจัดการและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ที่มีอยู่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำเพื่อเพาะปลูก แสดงให้เห็นศักยภาพการฟื้นฟูแหล่งน้ำของกรุงเทพฯ โดยบำบัดน้ำจากคลองยายสุ่น มาใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรและใช้ระบบอัตโนมัติช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการน้ำ

g Garden-2

g Garden-3

ทั้งนี้ โครงการ g Garden ถือเป็น CSR ที่พัฒนาร่วมมือกับ The Farm Concept และภาคีเครือข่ายนับ 10 องค์กร อาทิ Big Trees Project, Ageekculture, JaiTalad, คลองเตยดีจัง, Poonsuk Market เป็นต้น โดย GLAND ให้การสนับสนุนในเรื่องของพื้นที่เพาะปลูก พื้นที่จอดรถกว่า 50 คัน และบริหารจัดการพื้นที่ ดูแลภูมิทัศน์โดยรอบ รวมถึงดูแลด้านความปลอดภัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ COVID-19

อย่างไรก็ตาม พอร์ตที่ดินของ GLAND ประกอบด้วยโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 (The Grand Rama 9) บนพื้นที่ประมาณ 73 ไร่ ตั้งอยู่บนถนนพระราม 9 ตัดถนนรัชดาภิเษก ทั้งยังมีที่ดินรอการพัฒนา อีก 4 แห่ง รวมกันกว่า 190 ไร่ บนทำเลศักยภาพสูงในกรุงเทพฯ อาทิ ที่ดินเปล่าในโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9, ที่ดินบริเวณพหลโยธิน, ที่ดินบริเวณดอนเมือง และที่ดินบริเวณกำแพงเพชร


  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  
Ms.นกยูง
เมื่อโลกไม่เคยหยุดหมุน เราก็ไม่ควรหยุดเรียนรู้... ชวนคุณมาทำความรู้จักหลากหลายเรื่องราว ทั้งสาระและสีสันบนโลกดิจิทัลไปพร้อมกัน