‘แจ็ค หม่า’ กับมุมมองการเป็นผู้นำที่ดีในโลกปัจจุบัน

 • 2.1K
 •  
 •  
 •  
 •  

‘แจ็ค หม่า’ ประธานและผู้ร่วมก่อตั้งอาลีบาบา กรุ๊ป ได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ถึงการเป็นผู้นำที่ดี ของโรงเรียนเตรียมทหารสหรัฐ โดยชี้ให้เห็นถึงปัญหาของการพัฒนาภาวะผู้นำซึ่งไม่สอดคล้องกับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ที่มีการก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และคุณสมบัติที่ผู้นำพึงมี

สุนทรพจน์ดังกล่าว เกิดขึ้นในงานประชุมแม็คโดนัลเพื่อเสริมสร้างคุณสมบัติการเป็นผู้นำ ( McDonald Conference for Leaders of Character ) จัดขึ้นทุกปี โดยสถาบันชื่อดังอย่างเวสต์พอยท์ ซึ่งมีนักเรียนเตรียมทหารจากสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลกเข้าร่วมจำนวนมาก โดยหัวข้อการประชุมในปีนี้คือ ‘Leading with Character in a Technology Driven World’

หม่า ได้ชี้ให้เห็นถึงปัญหาของการพัฒนาภาวะผู้นำ ซึ่งไม่สอดคล้องกับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ที่มีการก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และคุณสมบัติที่ผู้นำพึงมี คือผู้นำที่สามารถแข่งขันและร่วมมือได้ในเวลาเดียวกัน (co-competition) แทนที่จะรู้จักแค่การแข่งขันหรือร่วมมือเพียงอย่างเดียว ซึ่งเขาเชื่อว่า คุณสมบัติเหล่านี้มีความสำคัญต่อการพัฒนาในอนาคต

ประเด็นสำคัญจากสุนทรพจน์ของ หม่า ครั้งนี้ มีดังนี้

 • ภาวะผู้นำถูกกำหนดโดยภารกิจที่ได้รับมอบหมาย คนส่วนใหญ่ต้องเห็นก่อนถึงจะเชื่อ แต่เราต้องสร้างความเชื่อและทำให้คนเห็นภาพชัดเจน ในฐานะผู้นำ เราต้องเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็น
 • โลกปัจจุบันต้องการผู้ที่มีภาวะผู้นำ ไม่ใช่เพื่อพิสูจน์ว่า เป็นคนดี แต่เพื่อผลักดันให้มนุษย์แก้ไขปัญหาร่วมกัน สร้างคุณค่าเพื่ออนาคตที่ดีกว่า ผู้นำต้องมองการณ์ไกลกว่าคนทั่วไปและลงมือทำเพื่อสังคม ผู้บริโภค และประชาชน ผู้นำต้องฉลาดและรอบรู้ “คนฉลาดใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแต่คนรอบรู้จะรู้จักการเสียสละ และที่สำคัญจะต้องมีความกล้าหาญ และใจสู้
 • วันนี้เราสร้างเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย มีเครื่องมือและทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพสูง แต่ในเรื่องความเป็นผู้นำยังตามหลังสิ่งเหล่านั้นอยู่ ศักยภาพของอาวุธพัฒนาไปไกลแล้ว แต่ศักยภาพความเป็นผู้นำยังตามหลัง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อมนุษยชาติได้
 • บริษัทเทคโนโลยี ควรระลึกเสมอว่า “อย่าเป็นคนชั่วร้าย” “สิ่งที่ผู้นำสามารถทำได้คือ การสร้างค่านิยมที่ดีและรับผิดชอบต่อการกระทำของตน ถ้าสังคมกังวลเรื่องตกงาน บริษัทก็ควรเพิ่มการจ้างงาน” และ “ในฐานะผู้นำ เราต้องคิดเผื่อคนอื่นเสมอ”

นอกจากนี้ หม่า ยังกล่าวปิดการพูดบนเวทีว่า การปฏิวัติทางเทคโนโลยีครั้งแรก นำไปสู่สงครามโลกครั้งที่ 1 การปฏิวัติเทคโนโลยีครั้งต่อมา นำไปสู่สงครามโลกครั้งที่ 2 ขณะนี้เรากำลังอยู่ในช่วงปฏิวัติเทคโนโลยีครั้งที่ 3 ซึ่งควรจะเป็นการต่อสู้กับความยากจน โรคต่างๆ และ มลพิษมากกว่า

ที่มา : alizila.com


 • 2.1K
 •  
 •  
 •  
 •